• PRACA W WOJSKU CZEKA

    • Już w styczniu 2023 roku osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim będą mieli możliwość odbycia 28-dniowego szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w suwalskiej jednostce. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach na bieżąco przyjmuje wnioski o powołanie na szkolenie. W 2022 roku Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach powołał w szeregi 14 pułku przeciwpancernego blisko 200 ochotników. WCR czeka na kolejnych kandydatów. I turnus szkolenia w 2023 roku rozpoczyna się już 16 stycznia.

     GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

     Kandydat ubiegający się o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej składa wniosek (wraz z kompletem dokumentów: dowód osobisty, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły/studiów) o powołanie w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21a. Może również przesłać go za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Aplikować może również za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego Wojska Polskiego na stronie www.zostanzolnierzem.pl. Po wpłynięciu zgłoszenia do WCR, Rekruter nawiąże kontakt z ochotnikiem.

     Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej uzyskuje:

     • wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł za każdy miesiąc służby;
     • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej;
     • pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
     • czas odbywania Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wliczany jest do okresu pełnienia służby wojskowej lub okresu zatrudnienia.

     KTO MOŻE ZOSTAĆ POWOŁANY?

     Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

     • posiada obywatelstwo polskie;
     • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej;
     • posiada wiek co najmniej 18 lat;
     • nie była karana za przestępstwo umyślne.

     Szczegółowe informacje nt. naboru do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 14 pułku przeciwpancernym w Suwałkach udziela Zespół Rekrutacyjny WCR w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a, tel. 261 347 357.

    • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

    • Dwie absolwentki naszej szkoły otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2021/2022. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

    • Światowego Dnia Rzucania Palenia

    • Dnia 16.11.2022r. na terenie szkoły odbył się apel w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia podczas apelu uczennice Wiktoria Sykutowska i Roksana  Ćwikowska z klasy 2W przekazały  najistotniejsze informacje na temat szkodliwości palenia tytoniu i jego skutków dla organizmu oraz metod walki rzucenia tego nałogu.  Został również zaprezentowany filmik pt: „Dlaczego nie warto palić papierosów? 10 powodów dla których nie warto palić tytoniu.               

     Została  wykonana gazetka przez uczniów na korytarzu i powieszone plakaty.

      Emilia Świerżewska –pedagog szkolny.

    • XXXVI PRZEŁAJOWE BIEGI DRUŻYNOWE O PUCHAR Starosty Powiatu Suwalskiego

    •  

     18 października rozegrane zostały XXXVI Przełajowe Biegi Drużynowe o Puchar Przechodni Starosty Powiatu Suwalskiego.

     37 lat temu ś.p. prof. Dariusz Gołąbek, były nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Dowspudzie, zapoczątkował te zawody, które odbywają się do dzisiaj (raz się nie odbyły z powody pandemii).

     Tym razem w biegach wzięło udział 86 zawodników – 61 chłopców i 25 dziewcząt.

     Indywidualnie triumfowali:

     Dziewczęta:                                                   Chłopcy:

     I. Martyna Kruczyńska   kl.II W                        I. Sebastian Ogórkis kl. IIL

     II. Roksana Łosińska     kl. I L                         II. Konrad Jasiński kl. IL

     III. Urszula Szulc            kl. III H                       III. Miłosz Trocki II A

      

     Drużynowo:

     I miejsce klasa IV AHLW   - 485 punktów

     II miejsce klasa I AWL   - 455 punktów

     III miejsce klasa II A   - 449 punktów

      

     Zwycięzcom serdecznie gratuluję a wszystkim osobom, które pomogły w organizacji tegorocznych biegów bardzo dziękuję.

      

     Nauczyciel wychowania fizycznego: Bogusław Mazurkiewicz

    • SZKOLNY KONKURS „CO WARTO WIEDZIEĆ O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY"

    • REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO

     „CO WARTO WIEDZIEĆ O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY"

     Kim był gen. Ludwik M. Pac?

     Konkurs plastyczny przeprowadzony jest w ramach działań związanych ze obchodami dnia  patrona Zespołu Szkół w Dowspudzie.

     1. ORGANIZATOR: nauczyciel historii.

     2. CELE KONKURSU

     • popularyzacja postaci  gen. L. M. Paca w środowisku szkolnym
     • zachęcenie uczniów do zapoznania się z niezwykłą biografią generała Królestwa Polskiego
     • zapoznanie uczniów z działalnością lokalną gen. L.M. Paca
     • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród młodzieży

      

     3.WARUNKI UCZESTNICTWA

     1. konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - IV
     2. prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach (nie więcej niż 3 osobowych) reprezentujących daną klasę.
     3. praca musi być  oryginalna i estetyczna
     4. wyróżnione prace przechodzą na własność Szkoły
     5. złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu 

     4. ZADANIE KONKURSOWE

     Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej – plakatu informacyjnego, prezentującego w ciekawy i oryginalny sposób postać gen. Ludwika Michała Paca -  jego życie oraz całokształt jego dorobku.

     5. FORMA PRACY

     • format pracy –  B3
     • techniki płaskie (kolaż, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki) 

     6. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC

     Termin dostarczania prac upływa dnia 26 listopada 2022r. Opisane (imieniem, nazwiskiem i klasą) prace konkursowe należy przekazać  nauczycielowi historii.

     7. KRYTERIA OCENY

     Komisja konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

     • poprawność prezentowanych informacji
     • czytelność i estetyka pracy
     • walory artystyczne

      

      

    • „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”

    • Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityk„Lekcja o Funduszach Europejskich”  w naszej szkole!

     i Regionalnej.

      

     Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez grę planszową i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

      

     Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Nasza placówka otrzymała pakiet materiałów dydaktycznych: broszury, upominki dla uczniów, gry planszowe, a także konspekt lekcji, na podstawie których przeprowadzone zostaną ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia.

     Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac,  organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.

      

     Więcej informacji o projekcie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

    • XXX Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

    • 17 października 2022 r. uczniowie naszej szkoły: Jakub Kimera, Natalia Późniak, Karolina Karolak, Fabian Masiewicz, Urszula Szulc i Bartłomiej Dźwilewski

     wzięli udział w XXX Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej organizowanym przez I liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej  w Suwałkach.

     W tym roku Honorowy patronat nad Festiwalem objął Minister Edukacji i Nauki Pan Dariusz Piontkowski oraz Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Gruszka.

     Wyniki:

     I kategoria - recytacja -   Urszula Szulc   "Pogrzeb kapitana Meyznera" J. Słowacki - V miejsce

                                      -   Fabian Masiewicz " Bagnet na broń" W. Broniewski -   VII miejsce

     II kategoria - piosenka - Karolina Karolak   - Mix pieśni patriotycznych - V miejsce

                                       - Bartłomiej Dźwilewski  - "Ostatni list" L. Makowieckiego - VI miejsce

     III kategoria - twórczość własna -  Natalia Późniak - IV miejsce - "To chyba wdzięczność"

     Szkoła jest dumna z Waszych sukcesów!

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
   • Dowspuda 10, 16-420 Raczki Poland
   • sekretariat@zsdowspuda.pl
   • 87 5685 103