• Dyrektorzy szkoły

     Stanisław Żakiewicz
     1938 - 1939
     Władysław Wójcik
     1945 - 1946
     Franciszek Męczkowski
     1946 - 1949
     Jan Brzozecki
     1949 - 1951
     Józef Zaprawa
     1951 - 1951
     Henryk Zaleski
     1951 - 1952
     Michał Zawistowski
     1952 - 1953
     Franciszek Mikołajczyk
     1953 - 1955
     Wiktor Wróbel
     1955 - 1956
     Edmund Michniewicz
     1956 - 1957
     Wacław Kulma
     1957 - 1958
     Jan Woźnicki
     1958 - 1959
     Antoni Więcko
     1959 - 1960
     Mieczysław Woźnica
     1960 - 1967
     Mirosław Łaguna
     1967 - 1970
     Eugeniusz Narkiewicz
     1970 - 1972
     Stanisław Krzywicki
     1973 - 1990
     Jan Orłowski
     1990 - 2021
     Agnieszka Sidor
     2021 -
      

     Kierownicy i dyrektorzy gospodarstwa szkolnego

     W latach 1946 - 1958 pracowali niżej wymienieni kierownicy gospodarstwa,
     prawdopodobnie w podanej kolejności:
     Władysław Wójcik
      
     Franciszek Jagłowski
      
     Konstanty Ostrowski
      
     Kazimierz Kowalski
      
     Jan Szumiło
      
     Jan Kucewicz
      
     Stanisław Jurewicz
      
     Bronisław Gan
      
     Stanisław Lenczewski
      
     Czesław Zlewski
      
     Wiktor Wiatrzyk
      
     Mieczysław Truszkowski
     1959 - 1961
     Jan Wójtowicz
     1961 - 1962
     Zdzisław Sierzputowski
     1962 - 1962
     Kazimierz Kochanowski
     1962 - 1962
     Gustaw Radajewski
     1962 - 1969
     Józef Kamiński
     1969 - 1970
     Wit Bolesław Mosiej
     1970 - 1972
     Kazimierz Kozioł
     1973 - 1973
     Antoni Staranowicz
     1973 - 1974
     Stanisław Burzyński
     1974 - 1982
     Jan Kamiński
     1982 - 1986
     Roman Fiedorowicz
     1986 - 1992
     Marian Saładonis
     1992 - 2003
     Wiesław Jurewicz
     2003 - 2005
     Józef Poźniak
     2005 - 2021
      

     Nauczyciele i wychowawcy

     Stanisław Żakiewicz
     1938 - 1939
      
     Zygmunt Jakimiak
     1938 - 1939
      
     Jan Bucewicz
     1938 - 1939
      
     Stanisław Zwierzchowski
     1938 - 1939
      
     Władysław Wójcik
     1945 - 1946
      
     ks.Witold Balukiewicz
     1945 - 1947
      
     Józef Faltyn
     1945 - 1946
      
     Leon Olszewski
     1946 - 1946
      
     Helena Olszewska
     1945 - 1946
      
     Aleksander Putra
     1945 - 1952
      
     Helena Naruszewicz
     1945 - 1946
      
     Stanisław Naruszewicz
     1945 - 1946
      
     Helena Więcko
     1945 - 1946
      
     Józef Ulikowski
     1945 - 1947
      
     Władysław Sobolewski
     1945 - 1947
      
     Franciszek Meczkowski
     1946 - 1949
      
     Eugenia Sobolewska
     1946 - 1947
      
     Franciszek Jagłowski
     1946 - 1948
      
     Stanisława Zegzdryń
     1946 - 1947
      
     Aniela Męczkowska
     1947 - 1949
      
     Julitta Andrulewicz
     1948 - 1951
      
     Stanisław Andrulewicz
     1948 - 1951
      
     Bernard Bandziński
     1948 - 1950
      
     Janina Bandzińska
     1948 - 1950
      
     Jan Brzozecki
     1949 - 1951
      
      
     Aleksander Gąsiorowski
     1950 - 1951
      
     Jan Maślak
     1950 - 1951
      
     Helena Wojcik
     1950 - 1951
      
     Aleksander Wiecko
     1950 - 1952
     od 1951 r. wicedyrektor
     Maria Siebiesiewicz
     1950 - 1952
     od 1951 r. wicedyrektor
     Irena Dąbrowska
     1951 - 1952
      
     Henryk Zaleski
     1951 - 1952
      
     Wincenty Mlaskot
     1950 - 1951
      
     Józef Zaprawa
     1951 - 1951
      
     Jadwiga Bobrowska
     1951 - 1955
      
     Edmund Chodorowski
     1951 - 1952
      
     Fabian Laskowski
     1951 - 1952
      
     Daniel Swięcicki
     1951 - 1952
      
     Karol Obuchowicz
     1951 - 1952
      
     Leon Zaleski
     1951 - 1952
      
     Tadeusz Turkowski
     1951 - 1953
      
     Edward Naruszewicz
     1951 - 1953
      
     Melania Naruszewicz
     1952 - 1953
      
     Halina Wołkowycka
     1952 - 1953
      
     Michał Zawistowski
     1952 - 1954
      
     Jadwiga Zawistowska
     1952 - 1954
      
     Antoni Wiecko
     1952 - 1970
     w l. 53-55 wicedyrektor
     Mieczysław Bachanowicz
     1952 - 1955
      
     Stanisław Lenczewski
     1952 - 1955
      
     Halina Borowska
     1952 - 1953
      
     Józef Pietrewicz
     1952 - 1953
      
     Wiktor Wróbel
     1952 - 1956
     w l. 52-54 wicedyrektor
     Eugeniusz Paśnikowski
     1953 - 1956
      
     Dobrosława Składkowska
     1953 - 1954
      
     Franciszek Mikołajczyk
     1953 - 1955
      
     Jan Szumiło
     1953 - 1954
      
     Bazyli Żmieńko
     1953 - 1954
      
     Halina Lotkowska
     1953 - 1956
      
     Sylwestra Sokół
     1954 - 1957;
     1958 - 1965
     Piotr Maruchacz
     1954 - 1958
      
     Zenobia Maruchacz
     1954 - 1958
      
     Krzysztof Leśniewski
     1954 - 1958
      
     Tadeusz Klepacz
     1954 - 1955
      
     Józef Tolkanowicz
     1955 - 1958
      
     Eugeniusz Gnat
     1955 - 1958
      
     Bronisława Dybel
     1955 - 1958
      
     Wiktor Wialrzyk
     1955 - 1985
      
     Edmund Michniewicz
     1956 - 1957
      
     Bronisław Gan
     1956 - 1958
      
     Walentyna Gan
     1956 - 1957
      
     Ryszard Łabanowski
     1956 - 1958
      
     Zofia Maruchacz
     1956 - 1957
      
     Wacław Kulma
     1957 - 1958
      
     Julia Kulma
     1957 - 1958
      
     Czesława Łabanowska
     1957 - 1958
      
     Wacław Witczak
     1958 - 1959
      
     Jan Woźniacki
     1958 - 1959
      
     Stanisława Urbanowicz
     1958 - 1959
      
     Jerzy Romanowski
     1958 - 1959
      
     Zofia Anuszkiewicz
     1958 - 1962
      
     Jadwiga Truszkowska
     1958 - 1961
      
     Krystyna Kamiriska
     1958 - 1959
      
     Halina Kaźmierczyk
     1959 - 1970
      
     Władysław Kaźmierczyk
     1959 - 1964
      
     Eugeniusz Mioduszewski
     1959 - 1963
      
     Aleksander Bernatowicz
     1959 - 1960;
     1961 - 1962; 1963 - 1964
     Teresa Chrzanowska
     1959 - 1964
      
      
     Antoni Staranowicz
     1960 - 1979
      
     Mieczysław Woźnica
     1960 - 1967
      
     Danuta Woźnica (Krzykwa)
     1960 - 1966
      
     Włodzimierz Fiodoruk
     1961 - 1962
      
     Danuta Sysojew
     1961 - 1965
      
     Zdzisław Sierzputowski
     1961 - 1968
      
     Józef Polachowski
     1962 - 1964
      
     Tadeusz Sikorski
     1962 - 1963
      
     Gustaw Radajewski
     1962 - 1967
      
     Salomea Kawecka
     1962 - 1963
      
     Irena Kapuściak
     1962 - 1963
      
     Feliks Urban
     1963 - 2001
      
     Stanisław Krzywicki
     1963 - 2013
      
     Sylwester Kapliński
     1964 - 1965
      
     Henryk Żukowski
     1964 - 1971
      
     Kazimierz Mioduszewski
     1964 - 1965
      
     Henryk Kulikowski
     1964 - 1975
      
     Bożena Kulikowska (Kozicz)
     1965 - 1976
      
     Helena Łapińska
     1965 - 1971
      
     Roman Miller
     1965 - 1966
      
     Michał Górski
     1966 - 1982
      
     Maria Kuźnica
     1966 - 1968
      
     Maria Tokajuk
     1966 - 1969
      
     Edward Kołowski
     1966 - 1968
      
     Zofia Lipińska
     1966 - 1968
      
     Ryszard Wroczyński
     1966 - 1967
      
     Jadwiga Wroczyńska
     1966 - 1967
      
     Henryk Wiszniewski
     1966 - 1967
      
     Janina Kołowska
     1967 - 1968
      
     Mirosław Łaguna
     1967 - 1970
      
     Kazimierz Kozioł
     1967 - 1973
     w l. 67-72 wicedyrektor
     Aldona Kozioł
     1967 - 1974
      
     Janina Zalewska
     1967 - 1968
      
     Jan Luto
     1967 - 1968
      
     Tadeusz Szarejko
     1967 - 1968
      
     Teresa Łaguna
     1968 - 1970
      
     Jadwiga Kopeć (Wałuszko}
     1968 - 2006
      
     Zenobia Kopeć
     1968 - 1970
      
     Czesław Głuszczak
     1968 - 1969
      
     Józef Karwowski
     1968 - 1969
      
     Józef Kamiński
     1968 - 1970
      
     Dariusz Gołąbek
     1968 - 2000
      
     Arkadiusz Ciruk
     1969 - 1984
      
     Alicja Mosiej
     1969 - 1972
      
     Wit Bolesław Mosiej
     1969 - 1972
      
     Zbigniew Borowski
     1969 - 1970
      
      
     Eugeniusz Narkiewicz
     1970 - 1972
      
     Ewa Narkiewicz
     1970 - 1973
      
     Maria Ciruk
     1970 - 1972
      
     Czesława Rułkowska (Waszczeniuk)
     1970 - 1980
     Taisa Wasilewska (Kuczko)
     1970 - 1982
     2005 - 2010
     Stanisław Marciniak
     1970 - 1978
      
     Ryszard Parafmowicz
     1971 - 1972
      
     Janina Sadowska (Lendzion)
     1971 - 2003
      
     Aleksander Czuper
     1971 - 1975
      
     Lucjan Woźny
     1971 - 1972
      
     Janusz Mendzin
     1971 - 1977
      
     Maria Bućko (Borys)
     1972 - 1981
      
     Jerzy Kaczyński
     1972 - 1974
      
     Zofia Sobolewska
     1972 - 1974
      
     Marian Sadowski
     1972 - 1975;
     1979 - 2019
     Stanisław Burzyński
     1972 - 2018
      
     Jerzy Gryszkiewicz
     1972 - 1992;
     2004 - 2012
     Krystyna Urbanowicz
     1972 - 1980
      
     Ryszard Wasilewski
     1972 - 1982
      
     Michał Szeretucha
     1972 - 1973
      
     Hanna Kozicz (Masiak)
     1972 - 1978
      
     Alicja Mendzin
     1973 - 1981
      
     Włodzimierz Kozicz
     1973 - 1978
      
     Cecylia Kozłowska
     1974 - 1976
      
     Wanda Kruszewska
     1974 - 1975
      
     Danuta Surowiec
     1974 - 2003
     od 1977 r. wicedyrektor
     Franciszek Surowiec
     1974 - 1975
      
     Irena Szwarc
     1974 - 1976
      
     Wiesław Andrulewicz
     1975 - 2002
      
     Teresa Andrulewicz
     1976 - 2004
      
     Anna Sienkiewicz
     1976 - 1984
      
     Wiesław Sienkiewicz
     1976 - 1984
      
     Teresa Strękowska (Jabłońska)
     1976 - 1988
      
     Wanda Kulbacka (Butkiewicz)
     1976 - 2019
     Teresa Szczecina (Wróbel)
     1976 - 1991
      
     Celina Gąsiewska
     1976 - 2004
      
     Elżbieta Taudul
     1977 - 1981
      
     Stanisław Taudul
     1977 - 1980
      
     Jadwiga Ołdakowska
     1978 - 2014
      
     Szczepan Ołdakowski
     1978 - 1983
      
     Józef Gryziewicz
     1978 - 2001
      
     Stefania Grzyb
     1978 - 2001
      
     Leszek Rutkiewicz
     1978 - 1985
      
     Tadeusz Basałaj
     1978 -
      
     Elżbieta Popławska
     1978 - 1979
      
     Tadeusz Popławski
     1978 - 1979
      
     Maria Kosewska
     1978 - 1983
      
     Marian Saładonis
     1978 - 2003
      
     Zofia Jeleniewicz
     1978 - 1983
      
     Halina Makarska (Dąbrowska)
     1979 - 2019
      
     Czesław Halicki
     1979 -
     w l. 2005 - 2016 wicedyrektor
     Czesław Zyskowski
     1979 - 2002
      
     Teresa Krukowska
     1979 - 2020
      
      
     Elżbieta Fiedorowicz
     1980 - 2019
      
     Roman Fiedorowicz
     1980 - 1992
      
     Barbara Sidor
     1980 -
      
     Jan Orłowski
     1980 - 2021
     w l. 1985 - 1990 wicedyrektor
     Danuta Mordaszewska
     1980 - 1983
      
     Halina Klaus
     1981 - 1984
      
     Danuta Bućko
     1981 - 1994
      
     Jan Kamiński
     1982 - 1986
      
     Elżbieta Kamińska
     1984 - 1991
      
     Alina Koncewicz
     1984 - 2019
      
     Jerzy Wysocki
     1985 -
      2023
     Tadeusz Miler
     1985 - 1989
      
     Marianna Szyłak
     1986 - 1987
      
     Lidia Andruszkiewicz (Zabrocka)
     1987 - 2006
     Mirosław Sadowski
     1987 - 1988
      
     Bogusław Mazurkiewicz
     1988 -
      
     Stanisława Masłowska
     1988 - 1991
      
     Marzena Kamińska (Kopiczko)
     1988 - 2004
      
     ks. Tadeusz Kulesza
     1990 - 1994
      
     Bernard Maciulewski
     1991 - 2002
     2007 - 2009
     Marian Wiszniewski
     1992 - 1993
      
     Grzegorz Chodkiewicz
     1992 - 2021
      
     Tadeusz Krajewski
     1992 - 1995
      
     Tadeusza Basałaj
     1993 -
     w l. 2003 - 2005 wicedyrektor
     Marek Wysocki
     1993 - 1997
      
     ks. Wojciech Stokłosa
     1994 - 1996
      
     Stefan Zieliński
     1996 - 1999
      
     ks. Krzysztof Mulewski
     1996 - 1997
      
     Wojciech Butkiewicz
     1999 - 2004
      
     Piotr Głośny
     1999 - 2000
      
      
     ks. Maciej Gilewski
     2000 - 2001
      
     Ewelina Domańska
     2000 - 2001
      
     ks. Wojciech Luto
     2001 - 2002
      
     Jarosław Szczypiń
     2001 - 2002
      
     Marta Paciorkowska (Panasiewicz)
     2002 - 2007
     Magdalena Stempska
     2002 - 2003
      
     Katarzyna Ejsmont
     2002 - 2002
      
     Dorota Tomkiewicz
     2002 - 2018
      
     Anna Szymborska
     2003 - 2018
      
     Alicja Saładonis
     2003 - 2005
      
     Wiesław Hajkowski
     2003 - 2003
      
     Andrzej Domalewski
     2003 - 2004
      
     ks. Dariusz Doliwa
     2003 - 2004
      
     Urszula Piotrowska (Basałaj)
     2004 -
      
     ks. Krzysztof Kondratowicz
     2004 - 2005
      
     Regina Nowalska
     2004 - 2015
      
     Joanna Wojnowska
     2004 -
      
     Ewa Kłoczko
     2005 -
      
     Edyta Staszkiewicz
     2005 - 2007
      
     ks. Tadeusz Poteraj
     2005 - 2006
      
     Wojciech Makowski
     2005 - 2010
      
     Agnieszka Sidor
     2006 -
     w l. 2018 - 2021 wicedyrektor 
     Tomasz Tomkiewicz
     2006 - 2007
      
     Zofia Mioduszewska
     2006 -
     w l. 2016 - 2018 wicedyrektor
     Leszek Madejek
     2006 - 2007
      
     ks. Maciej Mackiewicz
     2006 - 2010
      
     Józef Poźniak
     2006 - 2021
      
     Wojciech Pająk
     2007 - 2008
      
     Marek Rzepliński
     2008 - 2014
      
     Magdalena Pająk
     2008 - 2018
      
      
     ks. Marcin Nowalski
     2010 - 2014
      
     Danuta Tutak - Suchowier
     2011 - 2020
      
     Joanna Woronko
     2011 - 2012
      
     Elżbieta Boniszewska
     2011 - 2014
      
     Barbara Drażba
     2012 - 2013
     2014 - 2014
     Beata Boksz
     2012 - 2013
      
     Andrzej Górski
     2012 - 2013
      
     Katarzyna Olfier - Halicka
     2012 - 2014
      
     Małgorzata Pilichowska
     2012 -
      
     Andrzej Szymulewski
     2013 - 2014
      
     Marek Pigiel
     2013 -
      
     Agnieszka Poniatowska - Bednarko
     2013 -
      2022
     Magdalena Śleszyńska
     2013 - 2017
      
     ks Albert Szwaczek
     2014 - 2017
      
     Witold Wałecki
     2014 - 2020
      
     Małgorzata Zdankiewicz
     2014 - 2016
      
     Krzysztof Mioduszewski
     2014 - 2018
      
     Joanna Perkowska
     2014 - 2016
      
     ks Marcin Oleksy
     2017 - 2018
      
     ks Przemysław Milewski
     2018 - 2021
      
     Jadwiga Jeleniewicz
     2018 - 2020
      
     Katarzyna Kopiczko
     2018 -
      
     Paweł Makarewicz
     2018 -
      2022
     Urszula Tomaszewska
     2018 - 2019
      
     Katarzyna Walendzewicz
     2019 -
      
     Wiesław Jasionowski
     2019 -
      
     Wojciech Kamiński
     2019 -
      
     Agnieszka Burzyńska
     2020 -
      
     Jacek Łoziński
     2020 -
      
     ks. Sławomir Hońko
     2021 -
      
     Monika Fałtynowicz
     2021 -
      
     Agnieszeka Gilewska
     2021 - 2022
  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
   • Dowspuda 10, 16-420 Raczki Poland
   • sekretariat@zsdowspuda.pl
   • 87 5685 103