• Uczniowie okresu przedwojennego (1939 rok.)

     1.
     Kadysz Pius
     9.
     Olszewski Leon
     17.
     Urbanowicz Mieczysław
     2.
     Karp Jan
     10.
     Ostrowski Lucjan
     18.
     Wiktorowicz Zygmunt
     3.
     Kibitlewski Wincenty
     11.
     Osiecki Jan
     19.
     Wnukowski Marian
     4.
     Kowalski Stanisław
     12.
     Próchnicki Marian
     20.
     Wojtowicz Jan
     5.
     Kryszpin Jan
     13.
     Rusiecki Józef
     21.
     Zajkowski Stanisław
     6.
     Kwiatkowski Jan
     14.
     Szostak Bronisław
     22.
     Zawadzki Aleksander
     7.
     Mazurkiewicz Stanisław
     15.
     Tomczyk Bronisław
     23.
     Dąbrowski Józef
     8.
     Milewski Wincenty
     16.
     Twardowski Stanisław
      
      

     Rok 1948

     Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego
     1.
     Bartoszewicz Czesław
     6.
     Harasim Eugenia
     11.
     Ragiel Antoni
     2.
     Bartoszewicz Henryk
     7.
     Jacewicz Zbigniew
     12.
     Sieńkowska Mirosława
     3.
     Ćwikowska Petronela
     8.
     Kurzynowska Leokadia
     13.
     Zalewski Czesław
     4.
     Chmielewski Józef
     9.
     Rapkowski Władysław
      
      
     5.
     Dąbrowski Henryk
     10.
     Romanowski Józef
      
      

     Rok 1949

     Państwowe Liceum Rolnicze I stopnia
     1.
     Bielecki Eugeniusz
     5.
     Kuźma Irena
     9.
     Olfier Piotr
     2.
     Dębski Antoni
     6.
     Mościńska Helena
     10.
     Tomkiewicz Lucjan
     3.
     Dobkowska Teresa
     7.
     Choromański Kazimierz
      
      
     4.
     Kłoczko Leokadia
     8.
     Dziedzic Franciszek
      
      

     Rok 1950

     Państwowe Liceum Rolnicze I stopnia

     1.
     Andrzejczyk Tadeusz
     17.
     Męczkowski Romuald
     33.
     Sokołowski Antoni
     2.
     Andrzejczyk Wacław
     18.
     Mikulski Witold
     34.
     Słomianko Janina
     3.
     Andryszewska Halina
     19.
     Moniuszko Stanisław
     35.
     Wawiórko Honorata
     4.
     Bagińska Halina
     20.
     Niedzielko Edmund
     36.
     Zapolski Władysław
     5.
     Dąbrowska Irena
     21.
     Narewski Aleksander
     37.
     Żdanuk Franciszek
     6.
     Dobrowolski Bernard
     22.
     Okulanis Tadeusz
     38.
     Zyskowski Czesław
     7.
     Homan Antoni
     23.
     Oleksy Irena
     39.
     Maciorowski Zdzisław
     8.
     Konopko Franciszek
     24.
     Olszewska Jadwiga
     40.
     Malinowska Leokadia
     9.
     Konopko Jan
     25.
     Ostrowski Antoni
     41.
     Milewska Irena
     10.
     Kolenda Franciszek
     26.
     Piekutowski Edward
     42.
     Nejfeld Tadeusz
     11.
     Kotarska Wanda
     27.
     Popowski Edward
     43.
     Turowski Władysław
     12.
     Kuczyński Włodzimierz
     28.
     Popowska Helena
     44.
     Fadrowska Halina
     13.
     Leonówna Anna
     29.
     Putra Irena
     45.
     Wejszyńska Cecylia
     14.
     Jagłowski Mieczysław
     30.
     Rowińska Zenona
     46.
     Putra Romuald
     15.
     Janczelewski Ryszard
     31.
     Rozmysłowicz Mirosław
     47.
     Szyłak Lucjan
     16.
     Mozelewska Jadwiga
     32.
     Siemion Edward
     48.
     Kacprzyk Mieczysław

     Rok 1952

     Państwowe 4-letnie Liceum Rolnicze
     wychowawca inż. Aleksander Putra
     1.
     Bartoszewicz Halina
     13.
     Kasprzyk Mieczysław
     25.
     Okulanis Tadeusz
     2.
     Bartoszewicz Leokadia
     14.
     Kierul Zenon
     26.
     Olszewski Bogusław
     3.
     Bartoszewicz Józef
     15.
     Konopko Jan
     27.
     Putra Irena
     4.
     Bartoszewicz Bolesław
     16.
     Kotarska Wanda
     28.
     Romanowski Jan
     5.
     Bobrowska Henryka
     17.
     Lotkowski Piotr
     29.
     Rowińska Zenona
     6.
     Bruszewska Stanisława
     18.
     Maciorowski Zdzisław
     30.
     Szumiło Jan
     7.
     Busiński Wacław
     19.
     Milewska Irena
     31.
     Szyłak Lucjan
     8.
     Chomontowska Helena
     20.
     Modzelewska Jadwiga
     32.
     Truskolaska Zenona
     9.
     Dłużniewski Tadeusz
     21.
     Modzelewski Remigiusz
     33.
     Tuszkowski Romuald
     10.
     Dobkowski Stanisław
     22.
     Morysewicz Floriana
     34.
     Wawiórko Honorata
     11.
     Harasim Eugeniusz
     23.
     Narewski Aleksander
     35.
     Konopko Franciszek
     12.
     Kamińska Janina
     24.
     Niebrzydowski Seweryn
      
      

     Rok 1953

     Państwowe 4-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
     1.
     Bernatowicz Aleksander
     6.
     Kowalski Józef
     11.
     Szturgulewski Tadeusz
     2.
     Jagłowska Jolanta
     7.
     Michalewicz Wacława
     12.
     Winsko Teresa
     3.
     Karpiński Walerian
     8.
     Putra Krystyna
     13.
     Wołonsewicz Maciej
     4.
     Kłoczko Henryk
     9.
     Roszkowska Jadwiga
     14.
     Kraszewski Zdzisław
     5.
     Kotarska Wacława
     10.
     Sokołowska Wanda
      
      

     Rok 1954

     Państwowe 4-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
     1.
     Arasim Henryka
     9.
     Palczewska Jadwiga
     17.
     Sztukowska Zofia
     2.
     Bartoszewicz Jadwiga
     10.
     Pawlukowski Bolesław
     18.
     Wawiórko Zdzisław
     3.
     Bartoszewicz Wacława
     11.
     Piekarski Mieczysław
     19.
     Wilczyńska Maria
     4.
     Ćwikowski Witold
     12.
     Rozmysłowicz Piotr
     20.
     Wołonsewicz Teresa
     5.
     Galicki Tadeusz
     13.
     Skrocki Tadeusz
     21.
     Woźnicka Krystyna
     6.
     Harasim Edward
     14.
     Sołtys Adolfa
     22.
     Żukowski Henryk
     7.
     Kujałowicz Edward
     15.
     Stanulewicz Józef
      
      
     8.
     Milanowski Stanisław
     16.
     Świątkowska Jadwiga
      
      

     Rok 1955

     Państwowe 4-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
     1.
     Biedul Stanisława
     8.
     Kotarska Zofia
     15.
     Sieńkowski Stanisław
     2.
     Bronakowska Anna
     9.
     Kucniewicz Ludmiła
     16.
     Simson Bolesław
     3.
     Faltyn Jadwiga
     10.
     Maksimowska Bronisława
     17.
     Toczyłowski Stanisław
     4.
     Jankowski Edward
     11.
     Masłowska Cecylia
     18.
     Tyszko Halina
     5.
     Jankowska Melania
     12.
     Mojżesz Leopold
     19.
     Wysocki Marian
     6.
     Klimaszewski Czesław
     13.
     Moniuszko Antoni
     20.
     Zarecki Włodzimierz
     7.
     Kłoczko Franciszek
     14.
     Pietrzak Henryka
      
      

     Rok 1956

     Państwowe 4-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
     1.
     Bartoszewicz Lucyna
     9.
     Konopko Bolesława
     17.
     Sienkiewicz Teresa
     2.
     Bartoszewicz Teresa
     10.
     Koronkiewicz Halina
     18.
     Sołtys Lech
     3.
     Bożewicz Stanisław
     11.
     Milanowska Bogusława
     19.
     Stankiewicz Sławomir
     4.
     Buczyńska Teresa
     12.
     Niedźwiecka Leokadia
     20.
     Sznurkowska Halina
     5.
     Bujnowska Janina
     13.
     Olszewska Anna
     21.
     Twardowska Irena
     6.
     Chmielewska Władysława
     14.
     Opanowska Teodora
     22.
     Żabicka Helena
     7.
     Karwowska Jadwiga
     15.
     Palczewska Krystyna
     23.
     Żukowska Julianna
     8.
     Kielch Marian
     16.
     Sadowski Kazimierz
      
      

     Rok 1957

     Państwowe 4-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
     1.
     Chmielewska Jadwiga
     8.
     Kasprzyk Zofia
     15.
     Roszkowski Bernard
     2.
     Chmielewska Eugenia
     9.
     Królczyk Łucja
     16.
     Skiendzielewski Mieczysław
     3.
     Chmielewski Eugeniusz
     10.
     Kwiatkowski Leszek
     17.
     Skorupski Jan
     4.
     Fiodor Szczepan
     11.
     Makowska Pelagia
     18.
     Świątkowska Krystyna
     5.
     Haraburda Henryk
     12.
     Masłowski Antoni
     19.
     Szpica Mikołaj
     6.
     Iwanowski Ryszard
     13.
     Oleksy Eugenia
     20.
     Szyłak Maria
     7.
     Gąsiewski Tadeusz
     14.
     Pomian Teresa
     21.
     Żukowska Barbara

     Rok 1960

     Dwuzimowa Szkoła Rolniczo - Gospodarcza
     wychowawca inż. Sylwestra Sokół
     1.
     Borkowska Klara
     6.
     Modzelewska Janina
     11.
     Sulik Maria
     2.
     Bartoszewicz Zofia
     7.
     Morusiewicz Teresa
     12.
     Sulewska Jadwiga
     3.
     Kamińska Jadwiga
     8.
     Niedbała Halina
     13.
     Sulikowska Stanisława
     4.
     Klekotko Maria
     9.
     Radziwon Anna
     14.
     Milewska Leokadia
     5.
     Klimaszewska Teresa
     10.
     Rynkiewicz Stanisława
      
      

     Rok 1961

     Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
     1.
     Bartoszewicz Władysław
     8.
     Kotarska Zofia
     15.
     Rawa Jerzy
     2.
     Butkiewicz Mieczysław
     9.
     Lipiński Ryszard
     16.
     Siemienkiewicz Helena
     3.
     Byner Tadeusz
     10.
     Milewski Mieczysław
     17.
     Sokołowski Józef
     4.
     Dąbrowski Ryszard
     11.
     Niewiarowski Lucjan
     18.
     Szarejko Tadeusz
     5.
     Dorf Ryszard
     12.
     Parafinowicz Ryszard
     19.
     Sztramko Lech
     6.
     Kamiński Stanisław
     13.
     Poniatowska Irena
     20.
     Trzasko Wincenty
     7.
     Konopko Teresa
     14.
     Prawdzik Maria
     21.
     Ulezło Zuzanna
     Dwuzimowa Szkoła Rolniczo - Gospodarcza
     wychowawca Teresa Chrzanowska
     1.
     Bekisz Eugenia
     5.
     Koprowicz Anna
     9.
     Łapińska Jadwiga
     2.
     Bujno Balbina
     6.
     Karpiej Eugenia
     10.
     Tryniszewska Stanisława
     3.
     Cichocka Teresa
     7.
     Marcińczyk Maria
     11.
     Piasecka Jadwiga
     4.
     Krzywicka Teresa
     8.
     Milewska Teresa
     12.
     Pliszko Genowefa

     Rok 1962

     Dwuzimowa Szkoła Rolniczo - Gospodarcza
     wychowawca inż. Sylwestra Sokół
     1.
     Bobowska Jadwiga
     8.
     Macianis Stanisława
     15.
     Radziszewska Krystyna
     2.
     Budnik Zofia
     9.
     Mazurczyk Maria
     16.
     Rynkiewicz Jadwiga
     3.
     Car Nina
     10.
     Olfier Zofia
     17.
     Szulc Halina
     4.
     Cieśluk Jadwiga
     11.
     Laszkowska Henryka
     18.
     Toczko Jadwiga
     5.
     Chadryś Aniela
     12.
     Ostrowska Krystyna
     19.
     Trochim Jadwiga
     6.
     Chmielewska Irena
     13.
     Pyszna Janina
     20.
     Wierzbińska Jadwiga
     7.
     Leśniewska Władysława
     14.
     Piekarska Halina
      
      

     Rok 1963

     Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
     1.
     Bobryk Konstanty
     8.
     Imiołko Alicja
     15.
     Moniuszko Antoni
     2.
     Cichmiński Dariusz
     9.
     Interewicz Radzisława
     16.
     Przestrzelska Regina
     3.
     Czajkowska Stefania
     10.
     Jankowski Zdzisław
     17.
     Skórski Henryk
     4.
     Daniłowicz Stanisława
     11.
     Kukliński Jerzy
     18.
     Szarejko Irena
     5.
     Dąbrowski Marian
     12.
     Linkiewicz Danuta
     19.
     Truszkowski Marian
     6.
     Falkowski Ryszard
     13.
     Łabacz Henryka
     20.
     Wierzbiński Stanisław
     7.
     Hołodyńska Henryka
     14.
     Misiak Teresa
     21.
     Zambrzycka Krystyna
     Dwuzimowa Szkoła Rolniczo - Gospodarcza
     wychowawca Teresa Chrzanowska
     1.
     Bondaruk Eugenia
     6.
     Drażba Teresa
     11.
     Laszkowska Danuta
     2.
     Ciszewska Danuta
     7.
     Debczyńska Krystyna
     12.
     Rzotkiewicz Halina
     3.
     Chmielewska Stanisława
     8.
     Jabłońska Lidia
     13.
     Ułanowicz Danuta
     4.
     Dadura Alina
     9.
     Kaszuba Teodora
     14.
     Wielgat Maria
     5.
     Dadura Helena
     10.
     Kulbacka Jadwiga
      
      

     Rok 1964

     Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Halina Kaźmierczyk
     1.
     Andrulewicz Wiesław
     10.
     Giczewska Zofia
     19.
     Moryc Halina
     2.
     Borowa Sławomira
     11.
     Harasim Roman
     20.
     Okuniewska Zofia
     3.
     Buraczewska Celina
     12.
     Kapuściak Elżbieta
     21.
     Pietruszkiewicz Henryk
     4.
     Dąbrowska Danuta
     13.
     Kapuściak Grzegorz
     22.
     Piotrowski Henryk
     5.
     Dąbrowska Irena
     14.
     Kilewska Jadwiga
     23.
     Rydzewski Ryszard
     6.
     Dojnikowski Aleksander
     15.
     Kotarska Alicja
     24.
     Szulc Marian
     7.
     Dobkowska Jadwiga
     16.
     Kierzkowska Halina
     25.
     Trochim Ryszard
     8.
     Frąckiewicz Anna
     17.
     Kuklewicz Eugeniusz
     26.
     Zabłocka Halina
     9.
     Gugnowska Anna
     18.
     Łobik Danuta
     27.
     Zakrzewska Jadwiga
     Dwuzimowa Szkoła Rolniczo - Gospodarcza
     wychowawca Teresa Chrzanowska
     1.
     Baranowska Danuta
     8.
     Król Jadwiga
     15.
     Moniuszko Maria
     2.
     Baranowska Krystyna
     9.
     Klimaszewska Anna
     16.
     Piechowska Lucyna
     3.
     Baranowska Henryka
     10.
     Kotowska Regina
     17.
     Rutkowska Danuta
     4.
     Dworak Stanisława
     11.
     Kościuk Halina
     18.
     Sauć Honorata
     5.
     Dziemiach Stanisława
     12.
     Lipska Danuta
     19.
     Sobolewska Maria
     6.
     Dmochowska Aldona
     13.
     Markowska Anna
     20.
     Sokołowska Aleksandra
     7.
     Iwaszko Maria
     14.
     Milewska Krystyna
     21.
     Żdanuk Helena

     Rok 1965

     Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca inż. Antoni Staranowicz
     1.
     Bagiński Jan
     9.
     Jasionowska Halina
     17.
     Moś Tadeusz
     2.
     Burzyński Stanisław
     10.
     Juchniewicz Jolanta
     18.
     Niemyjska Stanisława
     3.
     Cieśluk Teresa
     11.
     Kazimierska Alicja
     19.
     Prawdzik Stefan
     4.
     Cimochowska Halina
     12.
     Kubrak Bernarda
     20.
     Sienica Stanisława
     5.
     Frąckiewicz Zygmunt
     13.
     Lipiński Stanisław
     21.
     Sienkiewicz Edmund
     6.
     Giczewska Zofia
     14.
     Mancewicz Kazimierz
     22.
     Sobuń Radysława
     7.
     Gwiazdowski Józef
     15.
     Masłowski Jerzy
     23.
     Zieliński Wincenty
     8.
     Hołubowski Jerzy
     16.
     Mikulski Tomasz
      
      

     Rok 1966

     Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
     1.
     Bednarski Stanisław
     10.
     Jankowski Feliks
     19.
     Rusiecka Alicja
     2.
     Ćwikowska Halina
     11.
     Jurgielanis Eugenia
     20.
     Rutkowska Petronela
     3.
     Giczewska Irena
     12.
     Karaś Felicja
     21.
     Rzodkiewicz Marian
     4.
     Giczewska Zofia
     13.
     Karaś Henryk
     22.
     Sieńkowski Alfred
     5.
     Godlewska Alicja
     14.
     Kierklo Henryk
     23.
     Sulewska Irena
     6.
     Górska Halina
     15.
     Krzywicka Halina
     24.
     Urbanowicz Wojciech
     7.
     Górska Łucja
     16.
     Kułakowski Mirosław
     25.
     Wasilewska Czesława
     8.
     Górska Wanda
     17.
     Kuprewicz Witold
      
      
     9.
     Jasińska Leonarda
     18.
     Nieradko Hanna
      
      

     Rok 1967

     Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca inż. Wiktor Wiatrzyk
     1.
     Buczyńska Wanda
     13.
     Karwowski Zenon
     25.
     Rutkowska Halina
     2.
     Cieśluk Halina
     14.
     Kopiczko Jan
     26.
     Sadowski Marian
     3.
     Dąbrowska Halina
     15.
     Kopiczko Zygmunt
     27.
     Sienica Andrzej
     4.
     Giczewska Teresa
     16.
     Kozioł Wanda
     28.
     Siłkowska Helena
     5.
     Gugnowska Jadwiga
     17.
     Kuklewicz Danuta
     29.
     Staranowicz Jerzy
     6.
     Górski Jan
     18.
     Kramkowska Halina
     30.
     Szarejko Regina
     7.
     Grochowska Barbara
     19.
     Malinowska Elżbieta
     31.
     Ulikowski Wiesław
     8.
     Jabłońska Teresa
     20.
     Markowski Jerzy
     32.
     Wyszko Stanisław
     9.
     Jaśko Cecylia
     21.
     Okuniewski Czesław
     33.
     Zielińska Teodozja
     10.
     Jakubowska Regina
     22.
     Paczyńska Irena
     34.
     Żywotek Wiesław
     11.
     Karaś Krystyna
     23.
     Radajewski Marek
      
      
     12.
     Kazimierska Regina
     24.
     Renowicki Władysław
      
      
     Państwowe 3-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca inż. Antoni Staranowicz
     1.
     Bolewski Piotr
     9.
     Kleszczewska Eugenia
     17.
     Pomian Wacław
     2.
     Cieśluk Tadeusz
     10.
     Klimko Honorata
     18.
     Rycewicz Jerzy
     3.
     Filipowicz Renata
     11.
     Kryszczuk Bogdan
     19.
     Sauć Honorata
     4.
     Grabowska Barbara
     12.
     Kuczmierowski Marek
     20.
     Sieklicki Marian
     5.
     Jankowska Janina
     13.
     Lenczewska Janina
     21.
     Sztukowska Krystyna
     6.
     Karczewska Krystyna
     14.
     Mudel Wiera
     22.
     Szyłak Czesław
     7.
     Kaszuba Teodora
     15.
     Nieścier Helena
     23.
     Zielińska Cecylia
     8.
     Klekotko Klementyna
     16.
     Pankiewicz Franciszek
     24.
     Żylińska Henryka

     Rok 1968

     Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Feliks Urban
     1.
     Bagan Ryszard
     13.
     Masłowska Elżbieta
     25.
     Siebiedziński Tadeusz
     2.
     Chmielewski Józef
     14.
     Maziewska Halina
     26.
     Siemniszko Wanda
     3.
     Daraszkiewicz Halina
     15.
     Michalska Czesława
     27.
     Słowikowski Józef
     4.
     Dzienis Eugeniusz
     16.
     Naumowicz Teresa
     28.
     Sokół Janina
     5.
     Galicka Teresa
     17.
     Nowicka Krystyna
     29.
     Sowul Irena
     6.
     Kasprzyk Józefa
     18.
     Ołdakowska Alicja
     30.
     Szczepańczyk Regina
     7.
     Kłagisz Eugenia
     19.
     Orchowska Łucja ( F )
     31.
     Szczerbińska Henryka
     8.
     Kłoczko Stanisław
     20.
     Orchowska Łucja ( R )
     32.
     Szczesiul Józef
     9.
     Koszewska Halina
     21.
     Paczyńska Lucyna
     33.
     Szczęsna Jadwiga
     10.
     Krasowska Eugenia
     22.
     Pancerow Olga
     34.
     Wasilewska Halina
     11.
     Lach Jan
     23.
     Pietrewicz Wanda
     35.
     Wierzbiński Jerzy
     12.
     Malinowska Halina
     24.
     Rułkowska Helena
      
      
     Państwowe 3-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Henryk Kulikowski
     1.
     Andruszkiewicz Halina
     15.
     Kołakowska Irena
     29.
     Salamon Teresa
     2.
     Bednarska Alicja
     16.
     Kowalska Zofia
     30.
     Serwatko Zenona
     3.
     Borowska Halina
     17.
     Kuklińska Anna
     31.
     Sztuczka Barbara
     4.
     Ćwikowska Jadwiga
     18.
     Kułakowska Maria
     32.
     Szyszko Jan
     5.
     Chmielewska Jadwiga
     19.
     Kwiatkowska Danuta
     33.
     Twarowska Jadwiga
     6.
     Chojnowska Krystyna ( D )
     20.
     Leonik Roman
     34.
     Walczyk Danuta
     7.
     Chojnowska Krystyna( N )
     21.
     Miklasiewicz Jadwiga
     35.
     Wasilewska Józefa
     8.
     Czarniecka Karolina
     22.
     Mońko Teresa
     36.
     Waśkiel Stanisława
     9.
     Chrościelewski Eugeniusz
     23.
     Moroz Irena
     37.
     Waszkiewicz Kazimierz
     10.
     Dziemiach Stanisława
     24.
     Mościńska Irena
     38.
     Wilk Celina
     11.
     Fedorowicz Józefa
     25.
     Mossakowska Wanda
     39.
     Wyszyńska Henryka
     12.
     Grabowska Halina
     26.
     Orłowska Elżbieta
     40.
     Zalewska Maria
     13.
     Kawałko Czesław
     27.
     Ostaszewska Janina
     41.
     Żylińska Jadwiga
     14.
     Kitlas Zofia
     28.
     Piwko Walentyna
      
      

     Rok 1969

     Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Henryk Żukowski
     1.
     Bagan Zofia
     14.
     Jankowski Witold
     27.
     Ragiel Józef
     2.
     Bartoszewicz Witold
     15.
     Kanoza Jerzy
     28.
     Renowicka Zofia
     3.
     Biernacik Kazimierz
     16.
     Kileska Helena
     29.
     Rułkowski Marcin
     4.
     Bućko Jan
     17.
     Kopyciński Andrzej
     30.
     Sieńkowski Kazimierz
     5.
     Chmielewski Jan
     18.
     Kozłowska Wiesława
     31.
     Skórski Ryszard
     6.
     Cieślukowska Halina
     19.
     Kretowicz Bogusław
     32.
     Słucki Andrzej
     7.
     Dorf Jan
     20.
     Luto Zofia
     33.
     Stempski Romuald
     8.
     Dźwilewska Halina
     21.
     Mojżesz Wojciech
     34.
     Szarejko Zofia
     9.
     Frąckiewicz Wincenty
     22.
     Morusiewicz Zenobia
     35.
     Traczkowska Maria
     10.
     Grochowska Ewa
     23.
     Oleksy Alicja
     36.
     Trochim Lucyna
     11.
     Gryc Krzysztof
     24.
     Olszak Barbara
     37.
     Tylenda Anna
     12.
     Gugnowska Krystyna
     25.
     Ołdakowski Marek
     38.
     Tylenda Walenty
     13.
     Gwiazdowska Helena
     26.
     Piktel Bernard
     39.
     Zienda Stanisław
     Państwowe 3-letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
     1.
     Andrejczyk Stanisława
     11.
     Kulisz Wanda
     21.
     Przekop Zofia
     2.
     Biłda Leokadia
     12.
     Kupiec Jadwiga
     22.
     Rudziewicz Henryka
     3.
     Bujnowski Wojciech
     13.
     Kuprewicz Józef
     23.
     Sajewska Halina
     4.
     Chmielewska Maria
     14.
     Łapo Anatol
     24.
     Szostak Stanisław
     5.
     Czarniewska Halina
     15.
     Łęczycki Janusz
     25.
     Tomkiewicz Regina
     6.
     Dąbkowska Danuta
     16.
     Murawska Wanda
     26.
     Uździło Halina
     7.
     Dąbkowska Zofia
     17.
     Miłowicki Aleksander
     27.
     Wierzchowski Jan
     8.
     Filipowska Teresa
     18.
     Nalewajko Leonarda
     28.
     Zarzecka Henryka
     9.
     Jabłońska Teresa
     19.
     Petryk Kazimierz
     29.
     Żukowska Barbara
     10.
     Krupińska Teodora
     20.
     Poulakowska Regina
     30.
     Oniszczuk Bernard
     Szkoła Przysposobienia Rolniczego
     wychowawca Helena Łapińska
     1.
     Albowicz Maria
     11.
     Kuklińska Honorata
     21.
     Wasilewska Halina
     2.
     Buczyński Józef
     12.
     Mucharski Ali
     22.
     Złotnik Marianna
     3.
     Buza Alicja
     13.
     Omalecka Teresa
     23.
     Zabłocki Eugeniusz
     4.
     Galicka Irena
     14.
     Putra Stanisław
     24.
     Żelazko Teresa
     5.
     Drejer Krystyna
     15.
     Sak Zofia
     25.
     Lach Janina
     6.
     Jacewicz Andrzej
     16.
     Sidor Barbara
     26.
     Żukowska Halina
     7.
     Karbowski Ryszard
     17.
     Sobolewska Zofia
     27.
     Nalbach Jadwiga
     8.
     Kamińska Maria
     18.
     Sokołowska Alicja
     28.
     Klim Elżbieta
     9.
     Kulbacka Cecylia
     19.
     Szerel Józef
     29.
     Kraszewska Danuta
     10.
     Kulbacka Irena
     20.
     Tomczyk Jarosław
      
      

     Rok 1970

     Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Stanisław Krzywicki
     1.
     Biernacik Maria
     14.
     Kalejta Anna
     26.
     Olszewski Andrzej
     2.
     Buczyński Tadeusz
     15.
     Kalinowska Jadwiga
     27.
     Ostrowski Jerzy
     3.
     Bućko Franciszek
     16.
     Kamińska Marianna
     28.
     Rybarski Zygmunt
     4.
     Galicka Elżbieta
     17.
     Kasprzyk Halina
     29.
     Sienica Regina
     5.
     Galicka Jadwiga
     18.
     Kielch Zofia
     30.
     Skibicka Ludmiła
     6.
     Galińska Józefa
     19.
     Kłoczko Piotr
     31.
     Rusiecki Antoni
     7.
     Giczewska Regina
     20.
     Kopycińska Marianna
     32.
     Sowul Krystyna
     8.
     Grabowski Ryszard
     21.
     Kotarski Edward
     33.
     Świacka Elżbieta
     9.
     Górska Wiktoria
     22.
     Kozłowski Janusz
     34.
     Szulc Jadwiga
     10.
     Hołdyński Czesław
     23.
     Majewski Roman
     35.
     Tarasiuk Krystyna
     11.
     Jankowski Antoni
     24.
     Markowska Jadwiga
     36.
     Wasilewski Ryszard
     12.
     Jeleniewicz Leonarda
     25.
     Milewski Wiesław
     37.
     Woronko Romuald
     13.
     Jermacz Józef
      
      
      
      
     Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż.Michał Górski
     1.
     Bajko Mirosław
     11.
     Kleszczewska Krystyna
     21.
     Renkiewicz Lucyna
     2.
     Batura Walenty
     12.
     Konopko Honorata
     22.
     Ruszczyk Lech
     3.
     Bubrowska Alicja
     13.
     Łaskowska Jadwiga
     23.
     Surawska Wiesława
     4.
     Cimochowski Henryk
     14.
     Malitowska Janina
     24.
     Szczawińska Teresa
     5.
     Cyruk Irena
     15.
     Mielnicka Marianna
     25.
     Świerzbin Wacław
     6.
     Góral Teresa
     16.
     Mościcka Jadwiga
     26.
     Wasilewska Teresa
     7.
     Gramacka Danuta
     17.
     Nietubyć Henryk
     27.
     Wiśniewska Irena
     8.
     Jurska Eugenia
     18.
     Oszczepińska Regina
     28.
     Zieliński Antoni
     9.
     Juszkiewicz Antoni
     19.
     Paczyńska Bronisława
      
      
     10.
     Kierun Alicja
     20.
     Pernal Danuta
      
      

     Rok 1971

     Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Feliks Urban
     1.
     Arciszewski Jan
     12.
     Jasiel Antoni
     23.
     Sutuła Irena
     2.
     Basałaj Zofia
     13.
     Juchniewicz Bronisława
     24.
     Szczerbińska Zofia
     3.
     Bronakowska Helena
     14.
     Kasperkowiak Adam
     25.
     Truchan Jadwiga
     4.
     Dobkowska Danuta
     15.
     Łanczkowska Danuta
     26.
     Turowski Leszek
     5.
     Dymnicki Jan
     16.
     Murawski Mieczysław
     27.
     Tyczkowska Irena
     6.
     Gałażyn Teodozja
     17.
     Olfier Wiesław
     28.
     Urbanowicz Alicja
     7.
     Grabowski Fryderyk
     18.
     Ołdakowski Szczepan
     29.
     Wasilewska Honorata
     8.
     Grochowska Weronika
     19.
     Pietranis Wanda
     30.
     Wiszniewska Krystyna
     9.
     Grzędzińska Anna
     20.
     Romanowska Stanisława
     31.
     Wojnowska Krystyna
     10.
     Jarmakowicz Krystyna
     21.
     Sierocki Władysław
     32.
     Zalewska Jadwiga
     11.
     Jasiel Łucja
     22.
     Stabiński Henryk
     33.
     Żynda Irena
     Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż.Bożena Kulikowska
     1.
     Aneszko Halina
     12.
     Kotowski Zygmunt
     23.
     Pancerow Jan
     2.
     Czarniecka Helena
     13.
     Kostro Sabina
     24.
     Rynkiewicz Irena
     3.
     Czarnomysa Halina
     14.
     Kozakiewicz Aleksander
     25.
     Rytelewski Jan
     4.
     Czeszkiewicz Alicja
     15.
     Lutyński Edmund
     26.
     Spasuwka Zbigniew
     5.
     Chociej Danuta
     16.
     Kareło Lucyna
     27.
     Stachyra Teresa
     6.
     Czuper Piotr
     17.
     Moniuszko Anna
     28.
     Szyszko Wiesława
     7.
     Dubińska Janina
     18.
     Mosiewicz Teresa
     29.
     Waraksa Teresa
     8.
     Garniewska Zenobia
     19.
     Murawska Janina
     30.
     Wasilewski Antoni
     9.
     Giedrojć Romuald
     20.
     Obuchowska Aldona
     31.
     Wojczulewicz Andrzej
     10.
     Gierej Antoni
     21.
     Orłowska Celina
     32.
     Taraszkiewicz Tadeusz
     11.
     Hajdukiewicz Helena
     22.
     Ostrowski Lech
     33.
     Olenkiewicz Leokadia

     Rok 1972

     Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca inż.Wiktor Wiatrzyk
     1.
     Balczun Teresa
     13.
     Łada Teresa
     25.
     Puczyłowska Maria
     2.
     Chilicki Andrzej
     14.
     Mackiewicz Stanisław
     26.
     Romańczuk Maria
     3.
     Chomicz Mirosław
     15.
     Masłowska Krystyna
     27.
     Roszkowski Stanisław
     4.
     Dębski Jan
     16.
     Matusiewicz Zbigniew
     28.
     Sadowska Jadwiga
     5.
     Jankowski Zygmunt
     17.
     Mażewska Cecylia
     29.
     Sieńkowska Halina
     6.
     Jasiewicz Józef
     18.
     Milewska Teodozja
     30.
     Tomkiewicz Teresa
     7.
     Karpacz Irena
     19.
     Milewski Krzysztof
     31.
     Trojgo Bernard
     8.
     Kasprzyk Remigiusz
     20.
     Misterewicz Władysława
     32.
     Truszkowska Grażyna
     9.
     Kisiel Ewa
     21.
     Omalecki Jan
     33.
     Uradziński Lech
     10.
     Kłoczko Danuta
     22.
     Orłowska Maria
     34.
     Wilkiel Danuta
     11.
     Kolenkiewicz Barbara
     23.
     Patron Halina
     35.
     Wojtowicz Antoni
     12.
     Kosicki Wiesław
     24.
     Prostko Marianna
     36.
     Wojtulewicz Alicja
     Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Jadwiga Kopeć
     1.
     Barwicka Celina
     13.
     Korenkiewicz Wiesława
     25.
     Sowul Anna
     2.
     Borawski Piotr
     14.
     Kotyński Zdzisław
     26.
     Syperek Janusz
     3.
     Chodak Krystyna
     15.
     Kowalewska Anna
     27.
     Szulc Ewa
     4.
     Ciszewska Helena
     16.
     Kulbacki Adam
     28.
     Szrajbert Michał
     5.
     Citko Leonarda
     17.
     Łaszcz Krystyna
     29.
     Szyperek Teresa
     6.
     Dąbrowska Jadwiga
     18.
     Magalas Krystyna
     30.
     Tokarzewska Irena
     7.
     Druć Władysława
     19.
     Nowak Halina
     31.
     Wasilewski Antoni
     8.
     Giejsztorowicz Krystyna
     20.
     Nowak Marek
     32.
     Wasilewski Zygmunt
     9.
     Haraburda Leszek
     21.
     Ostapowicz Alicja
     33.
     Wasilewska Jadwiga
     10.
     Kamiński Mirosław
     22.
     Orzechowska Halina
     34.
     Więcko Henryka
     11.
     Koncewicz Krystyna
     23.
     Pupek Sabina
      
      
     12.
     Koncewicz Tadeusz
     24.
     Skrzypkowska Irena
      
      

     Rok 1973

     Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca inż.Antoni Staranowicz
     1.
     Bagieńska Teresa
     15.
     Jasiulewicz Sławomir
     29.
     Pietrewicz Stanisław
     2.
     Bagińska Elżbieta
     16.
     Karpiński Mieczysław
     30.
     Popiel Zygmunt
     3.
     Baranowska Krystyna
     17.
     Klejbuk Teresa
     31.
     Poźniak Józef
     4.
     Barcikowska Teresa
     18.
     Klimasara Olgierd
     32.
     Przekop Zofia
     5.
     Basałaj Tadeusz
     19.
     Kopiczko Zofia
     33.
     Saciłowski Wiesław
     6.
     Budziński Stanisław
     20.
     Kopyciński Romuald
     34.
     Sieńkowski Stanisław
     7.
     Butyłkin Elżbieta
     21.
     Kosewska Maria
     35.
     Sirojć Sławomira
     8.
     Czuper Stanisław
     22.
     Luto Jadwiga
     36.
     Tarasiewicz Waldemar
     9.
     Dąbrowski Jerzy
     23.
     Łochowski Waldemar
     37.
     Ułanowicz Mieczysław
     10.
     Dobrowolski Piotr
     24.
     Łojewski Tadeusz
     38.
     Wiśniewska Teresa
     11.
     Dziełak Jan
     25.
     Majewska Alicja
     39.
     Wrotkowska Teresa
     12.
     Gałażyn Romualda
     26.
     Masalska Bogusława
     40.
     Zieliński Jan
     13.
     Jacewicz Jadwiga
     27.
     Misterewicz Teresa
      
      
     14.
     Jankowski Zygmunt
     28.
     Naruszewicz Teresa
      
      
     Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Arkadiusz Ciruk
     1.
     Andruczyk Alicja
     13.
     Grabowska Irena
     25.
     Pietrzak Helena
     2.
     Bałkun Czesława
     14.
     Grygieńć Feliks
     26.
     Sidor Barbara
     3.
     Bielawska Alicja
     15.
     Jacewicz Andrzej
     27.
     Sobolewska Zofia
     4.
     Borodko Halina
     16.
     Karbowski Ryszard
     28.
     Szerel Józef
     5.
     Buczyński Józef
     17.
     Karwel Wiesław
     29.
     Wasilewski Ryszard
     6.
     Burzyński Stanisław
     18.
     Kawałko Zofia
     30.
     Wiszniewski Sławomir
     7.
     Charko Anna
     19.
     Kozłowski Antoni
     31.
     Włodarczyk Krzysztof
     8.
     Fabiszewski Andrzej
     20.
     Kozłowski Marek
     32.
     Wróblewska Janina
     9.
     Frąckiewicz Marek
     21.
     Kulbacka Cecylia
     33.
     Zabłocki Eugeniusz
     10.
     Galicka Irena
     22.
     Kuźma Stanisław
     34.
     Zalewski Piotr
     11.
     Giedrojć Halina
     23.
     Krajewska Cecylia
     35.
     Złotnik Marianna
     12.
     Giedrojć Kazimierz
     24.
     Nazaruk Zenoida
     36.
     Żelazko Teresa
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr Dariusz Gołąbek
     1.
     Anusiewicz Krystyna
     15.
     Konopko Irena
     29.
     Nikiel Elżbieta
     2.
     Bacewicz Grzegorz
     16.
     Krzykwa Jadwiga
     30.
     Prawdzik Halina
     3.
     Bekier Jadwiga
     17.
     Krzesicki Jan
     31.
     Prawdzik Adam
     4.
     Chlebus Teresa
     18.
     Kosicki Grzegorz
     32.
     Skiba Helena
     5.
     Czuper Stanisław
     19.
     Kulbacka Maria
     33.
     Sobolewski Jan
     6.
     Ćwikowska Anna
     20.
     Kulbacki Jan
     34.
     Skrocka Agata
     7.
     Dąbrowska Helena
     21.
     Liziewska Teresa
     35.
     Taraszkiewicz Bogdan
     8.
     Drobiszewska Wiesława
     22.
     Markowska Halina
     36.
     Trochim Bożena
     9.
     Giczewska Teresa
     23.
     Mikołajczyk Jolanta
     37.
     Uździło Józef
     10.
     Jeryń Wanda
     24.
     Miłowicka Teresa
     38.
     Wałejko Lucyna
     11.
     Klekotko Jadwiga
     25.
     Masłowska Marta
     39.
     Wikarska Teresa
     12.
     Kłoczko Jan
     26.
     Namiotko Maria
     40.
     Żynda Teresa
     13.
     Koncewicz Teresa
     27.
     Naruszewicz Jan (I)
     41.
     Prawdzik Teresa
     14.
     Koncewicz Zofia
     28.
     Naruszewicz Jan (II) Bogdan
     42.
     Wróblewska Irena

     Rok 1974

     Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż.Czesława Waszczeniuk
     1.
     Arcimowicz Andrzej
     13.
     Klekotko Halina
     25.
     Rutkowska Teresa
     2.
     Bronakowska Halina
     14.
     Kopiczko Teresa
     26.
     Stankiewicz Janina
     3.
     Buraczewska Wiesława
     15.
     Kozłowska Honorata
     27.
     Staranowicz Kazimierz
     4.
     Chmielewski Józef
     16.
     Kozłowska Irena
     28.
     Staszkiewicz Stefan
     5.
     Cieślukowska Wiesława
     17.
     Kucharczyk Ryszard
     29.
     Suchwałko Krystyna
     6.
     Dąbrowski Krzysztof
     18.
     Milewska Henryka
     30.
     Sześciło Witold
     7.
     Fimowicz Wojciech
     19.
     Milewska Wiktoria
     31.
     Taraszkiewicz Halina
     8.
     Jarmakowicz Regina
     20.
     Nalbach Maria
     32.
     Twardowska Halina
     9.
     Jurewicz Krystyna
     21.
     Olszewska Zuzanna
     33.
     Twardowska Teresa
     10.
     Kacprzyk Halina
     22.
     Poniatowski Heronim
     34.
     Warakomski Jarosław
     11.
     Kamiński Andrzej
     23.
     Prusko Józef
     35.
     Życzkowska Ewa
     12.
     Karaś Jerzy
     24.
     Romanowska Janina
     36.
     Żyliński Andrzej
     Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Michał Górski
     1.
     Adamowicz Jadwiga
     16.
     Karp Maria
     31.
     Ropel Alicja
     2.
     Antoniuk Nella
     17.
     Konopka Zofia
     32.
     Suchocka Irena
     3.
     Bomber Teresa
     18.
     Kotarski Aleksander
     33.
     Staniszewska Janina
     4.
     Chochowska Elżbieta
     19.
     Malesiński Adam
     34.
     Szałaszewicz Zbigniew
     5.
     Czokało Lucyna
     20.
     Matusiewicz Henryka
     35.
     Szostak Urszula
     6.
     Daniłowicz Jerzy
     21.
     Maron Irena
     36.
     Taraszkiewicz Danuta
     7.
     Demiańczuk Józef
     22.
     Morusiewicz Tadeusz
     37.
     Twardowska Maria
     8.
     Drejer Elżbieta
     23.
     Mosiewicz Halina
     38.
     Tyl Maria
     9.
     Grabowska Danuta
     24.
     Milanowski Leszek
     39.
     Wasilewski Ryszard
     10.
     Grabowska Halina
     25.
     Naszłenis Anna
     40.
     Waraksa Bogumiła
     11.
     Hryniewicz Zdzisław
     26.
     Nowak Grażyna
     41.
     Wysocki Jerzy
     12.
     Jarocka Janina
     27.
     Nowak Roman
     42.
     Zubowicz Danuta
     13.
     Grochowski Adam
     28.
     Omalecka Teresa
     43.
     Żybura Lidia
     14.
     Kalwajtys Bożena
     29.
     Ołowniuk Stanisław
      
      
     15.
     Jeleniewicz Bogumiła
     30.
     Pietkiewicz Krystyna
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr inż.Marian Sadowski
     1.
     Ciechanowska Luiza
     12.
     Koszewska Henryka
     23.
     Sienica Barbara
     2.
     Falko Jadwiga
     13.
     Kownacki Stanisław
     24.
     Sucharzewska Janina
     3.
     Firlej Bożena
     14.
     Kowalska Danuta
     25.
     Walukiewicz Alicja
     4.
     Gorlewska Halina
     15.
     Kuklińska Halina
     26.
     Zagórska Jadwiga
     5.
     Gugnowska Irena
     16.
     Łosińska Marianna
     27.
     Zalewska Jolanta
     6.
     Hołdyńska Teresa
     17.
     Małyszko Bożena
     28.
     Zienda Kazimierz
     7.
     Iwanowska Zofia
     18.
     Nejfert Wiesława
     29.
     Monwid Antoni
     8.
     Kacprzyk Teresa
     19.
     Orchowski Krzysztof
     30.
     Poręba Mieczysław
     9.
     Karolczuk Barbara
     20.
     Pałko Krzysztof
     31.
     Orchowski Eugeniusz
     10.
     Komorowski Edward
     21.
     Piotrowska Bożena
      
      
     11.
     Kopiczko Elżbieta
     22.
     Romanowski Antoni
      
      

     Rok 1975

     Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż.Taisa Wasilewska
     1.
     Bierdzio Halina
     13.
     Kisielewska Bogumiła
     25.
     Piłka Aleksandra
     2.
     Bujnowski Witold
     14.
     Kolenkiewicz Stanisław
     26.
     Pobojewski Piotr
     3.
     Chlebus Marianna
     15.
     Kucharczyk Krystyna
     27.
     Puczyłowski Stefan
     4.
     Chmielewski Fabian
     16.
     Kwiatkowska Maria
     28.
     Rusanowski Jan
     5.
     Czapla Wiesław
     17.
     Liszewska Jadwiga
     29.
     Samojlik Walentyna
     6.
     Dobrowolski Wiesław
     18.
     Łuba Stanisław
     30.
     Sienica Tomasz
     7.
     Domański Lech
     19.
     Mackiewicz Danuta
     31.
     Szturgulewski Leszek
     8.
     Dzieniszewska Hanna
     20.
     Morgownik Halina
     32.
     Wałuszko Antoni
     9.
     Juklaniuk Ryszard
     21.
     Naruszewicz Stanisław
     33.
     Woroniecka Halina
     10.
     Jurewicz Marek
     22.
     Paulukanis Daniela
     34.
     Żukowska Anna
     11.
     Karczewski Adam
     23.
     Pietkiewicz Aleksander
     35.
     Wróblewski Zenon
     12.
     Kibitlewska Marianna
     24.
     Piliczewska Cecylia
      
      
     Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Feliks Urban
     1.
     Dawidziuk Irena
     13.
     Krupadziorow Grażyna
     25.
     Pietraszkiewicz Józef
     2.
     Dubinin Halina
     14.
     Kujawa Romualda
     26.
     Radkiewicz Elżbieta
     3.
     Ferenc Krystyna
     15.
     Kuźma Krystyna
     27.
     Rakowicz Jadwiga
     4.
     Fiedorowicz Romualda
     16.
     Łosko Elżbieta
     28.
     Rusiłowski Czesław
     5.
     Gryc Henryk
     17.
     Matusiewicz Krystyna
     29.
     Senda Irena
     6.
     Harasim Zofia
     18.
     Miłowicka Teresa
     30.
     Sidor Wanda
     7.
     Hońko Teresa
     19.
     Nowikowski Zenon
     31.
     Sidorek Edward
     8.
     Jarząbska Danuta
     20.
     Olszewska Halina
     32.
     Tarasiewicz Elżbieta
     9.
     Kaczanowski Wiesław
     21.
     Olszewski Sławomir
     33.
     Wawrzyn Wacław
     10.
     Kopeć Anna
     22.
     Orbik Wiesława
     34.
     Wronowski Zdzisław
     11.
     Korzeniecki Wiesław
     23.
     Paczyńska Stanisława
     35.
     Woronowicz Janina
     12.
     Kraszewska Grażyna
     24.
     Pawłowska Alicja
     36.
     Zalewska Henryka
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr inż. Danuta Surowiec
     1.
     Brzozowska Bożena Irena
     16.
     Kotarska Alina Celina
     31.
     Prawdzik Jan
     2.
     Butkiewicz Jadwiga
     17.
     Kulbacka Elzbieta
     32.
     Radkiewicz Jadwiga
     3.
     Chartuniewicz Anna
     18.
     Kuligowski Romuald
     33.
     Roszkowski Kazimierz
     4.
     Chełmińska Krystyna
     19.
     Lewoń Danuta
     34.
     Staniszewska Jadwiga
     5.
     Chudecka Genowefa
     20.
     Luty Teresa
     35.
     Stankiewicz Zdzisław
     6.
     Dobrzyń Stanisław
     21.
     Łask Miroslaw
     36.
     Szczepański Stanisław
     7.
     Drejer Irena
     22.
     Masłowska Anna
     37.
     Szorc Heronima Danuta
     8.
     Filipowicz Barbara
     23.
     Mołotkiewicz Elzbieta
     38.
     Szulc Elzbieta
     9.
     Juchniewicz Barbara
     24.
     Naruszawicz Krystyna
     39.
     Wądołowski Florian
     10.
     Kamiński Ryszard
     25.
     Olszewska Teresa
     40.
     Węgrowski Ryszard
     11.
     Kimera Dorota
     26.
     Olszewski Jerzy
     41.
     Wiśniewski Tadeusz Stanisław
     12.
     Koniecko Andrzej
     27.
     Ołdak Barbara
     42.
     Zagórski Andrzej
     13.
     Konopko Ewa
     28.
     Piętowska Jadwiga
     43.
     Gałaszewski Stanisław
     14.
     Konopko Regina
     29.
     Piotrowska Danuta
      
      
     15.
     Korycka Mirosława
     30.
     Półtorak Bozena
      
      

     Rok 1976

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca inż. Janusz Mendzin
     1.
     Bagan Jadwiga
     15.
     Królak Janiana
     29.
     Sieńkowska Teresa
     2.
     Boksz Halina
     16.
     Kuprewicz Danuta
     30.
     Skowron Maria
     3.
     Bokuniewicz Teresa
     17.
     Kurewicz Tadeusz
     31.
     Sowulewska Alicja
     4.
     Bubrowska Barbara
     18.
     Leszczyńska Lucyna
     32.
     Stasiński Mirosław
     5.
     Czapla Wiesław
     19.
     Lewoń Marianna
     33.
     Strękowski Krzysztof
     6.
     Dyczewska Teresa
     20.
     Mackiewicz Barbara
     34.
     Sulima Maria
     7.
     Dziemian Tadeusz
     21.
     Manalis Marek
     35.
     Syperek Bogusława
     8.
     Fejfer Maria
     22.
     Matysewicz Marek
     36.
     Urbanowicz Halina
     9.
     Fernec Danuta
     23.
     Mazgaj Alfred
     37.
     Walendzewicz Zbigniew
     10.
     Górski Wojciech
     24.
     Niedźwiecka Henryka
     38.
     Waraksa Teresa
     11.
     Kisiel Stanisław
     25.
     Ogórkis Józef
     39.
     Wiatrzyk Celina
     12.
     Kisłowski Jan
     26.
     Pilecki Bogdan
     40.
     Ziarko Ryszard
     13.
     Koniecko Bozena
     27.
     Rosowski Ryszard
     41.
     Zubowicz Maria
     14.
     Kowalik Mirosław
     28.
     Rydzewski Henryk
     42.
     Żukowski Wojciech
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     kl. III A wychowawca mgr inż. Bożena Kulikowska
     1.
     Bacewicz Grzegorz
     13.
     Kłoczko Jan
     25.
     Namiotko Maria
     2.
     Bagińska Teresa
     14.
     Konopko Irena
     26.
     Naruszewicz Jan
     3.
     Chalecka Teresa
     15.
     Koncewicz Zofia
     27.
     Puczyłowska Anna
     4.
     Celiński Henryk
     16.
     Kondratowicz Teresa
     28.
     Romanowska Irena
     5.
     Decyk Krystyna
     17.
     Kosiński Adam
     29.
     Sobolewski Jan
     6.
     Domel Marianna
     18.
     Kotowski Jerzy
     30.
     Taraszkiewicz Bogdan
     7.
     Domoradzka Maria
     19.
     Kujałowicz Bożena
     31.
     Uździło Józef
     8.
     Godlewska Teresa
     20.
     Liziewska Teresa
     32.
     Walencewicz Krzysztof
     9.
     Jurewicz Józef
     21.
     Makowska Janiana
     33.
     Waluk Eugenia
     10.
     Karolczuk Maria
     22.
     Milanowska Zofia
     34.
     Zubowicz Bogusława
     11.
     Karwowska Janiana
     23.
     Masiewicz Barbara
     35.
     Żukowska Jrena
     12.
     Klekotko Jadwiga
     24.
     Mikołajczyk Jolanta
      
      
     kl. III B wychowawca inż. Wiktor Wiatrzyk
     1.
     Bekier Jadwiga
     13.
     Kozłowska Danuta
     25.
     Szarkowski Bogusław
     2.
     Bernatowicz Halina
     14.
     Krzesicki Jan
     26.
     Tesko Irena
     3.
     Chlebus Teresa
     15.
     Krzykwa Jadwiga
     27.
     Trochim Bożena
     4.
     Ciepła Barbara
     16.
     Kulbacka Maria
     28.
     Uradziński Andrzej
     5.
     Drobiszewska Wiesława
     17.
     Kulbacki Jan
     29.
     Wasilewski Jan
     6.
     Giczewska Teresa
     18.
     Letkiewicz Irena
     30.
     Waszczeniuk Teresa
     7.
     Grochowska Wiesława
     19.
     Maciejewski Zdzisław
     31.
     Wikarska Teresa
     8.
     Jurewicz Andrzej
     20.
     Naruszewicz Jan
     32.
     Wróbel Ewa
     9.
     Jurgielewicz Janina
     21.
     Olszewski Józef
     33.
     Zacharewicz Danuta
     10.
     Kłosowska Bogusława
     22.
     Piwowarczyk Wanda
     34.
     Zawadzki Andrzej
     11.
     Koncewicz Teresa
     23.
     Prawdzik Teresa
     35.
     Zielińska Elżbieta
     12.
     Kosk Maria
     24.
     Skrocka Agata
     36.
     Zimiński Edward
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr Dariusz Gołąbek
     1.
     Andruszkiewicz Teresa
     12.
     Kurowicka Maria
     23.
     Sobolewska Barbara
     2.
     Atkiewicz Teresa
     13.
     Lach Jacek
     24.
     Sidor Jacek
     3.
     Błyszczek Teresa
     14.
     Łoszewska Dorota
     25.
     Sieńko Krystyna
     4.
     Drobiszewski Ryszard
     15.
     Milewska Gertruda
     26.
     Szamruchiewicz Krystyna
     5.
     Galicka Izabela
     16.
     Murawska Maria
     27.
     Tarwel Stanisław
     6.
     Grabowska Grażyna
     17.
     Paulukanis Zenon
     28.
     Twarogowska Bożena
     7.
     Gugnowska Alberta
     18.
     Prostko Marek
     29.
     Wasilewski Mirosław
     8.
     Iwanowski Kazimierz
     19.
     Putra Jan
     30.
     Wasilewska Teresa
     9.
     Jabłoński Wiesław
     20.
     Romanowska Krystyna
     31.
     Wiatrzyk Grażyna
     10.
     Kowalewska Halina
     21.
     Sobolewska Teresa
     32.
     Żero Barbara
     11.
     Kozłowska Małgorzata
     22.
     Skowron Danuta
     33.
     Maksimowicz Jrosław

     Rok 1977

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Stanisław Marciniak
     1.
     Balczun Kazimierz
     13.
     Kościuch Stanisław
     25.
     Olszewski Stanisław
     2.
     Bubrowski Jacek
     14.
     Kowalczyk Marek
     26.
     Ratkiewicz Zdzisława
     3.
     Budzińska Wiesława
     15.
     Korzeniecka Danuta
     27.
     Roszkowska Elżbieta
     4.
     Chalecka Teresa
     16.
     Krejpcio Jadwiga
     28.
     Sosnowski Jan
     5.
     Chełmiński Józef
     17.
     Krejpcio Wiesław
     29.
     Stefanowicz Krystyna
     6.
     Czapla Wanda
     18.
     Krzemiński Grzegorz
     30.
     Suchwałko Sławomira
     7.
     Dąbrowski Jan
     19.
     Łangowska Irena
     31.
     Sulkiewicz Jan
     8.
     Gref Henryk
     20.
     Markiewicz Zbigniew
     32.
     Szułowicz Bożena
     9.
     Hajkowski Stanisław
     21.
     Masłowski Jarosław
     33.
     Tarasiuk Jadwiga
     10.
     Jurczyk Jan
     22.
     Mikołajczyk Andrzej
     34.
     Wiśniewska Bożena
     11.
     Kamiński Wacław
     23.
     Milanowski Marian
     35.
     Wojnowski Wojciech
     12.
     Koronkiewicz Jerzy
     24.
     Namiotko Leokadia
     36.
     Zawadzka Teresa
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     kl. III A wychowawca mgr inż. Krystyna Urbanowicz
     1.
     Anuszkiewicz Bogdan
     14.
     Jurewicz Halina
     27.
     Sienica Barbara
     2.
     Banc Zofia
     15.
     Kacprzyk Teresa
     28.
     Sienkiewicz Bożena
     3.
     Bielewska Czesława
     16.
     Karolczuk Barbara
     29.
     Smirnow Anna
     4.
     Bujnowska Wanda
     17.
     Kowalska Danuta
     30.
     Stefanowicz Piotr
     5.
     Cieciuch Wojciech
     18.
     Małysko Teresa
     31.
     Suchocka Halina
     6.
     Dobrzyn Zenon
     19.
     Michalski Marian
     32.
     Szamruchiewicz Anna
     7.
     Dulewicz Danuta
     20.
     Ołów Bożena
     33.
     Szczodruch Teresa
     8.
     Dyczewska Krystyna
     21.
     Orchowski Krzysztof
     34.
     Tarasiewicz Maria
     9.
     Gąsiewski Marek
     22.
     Sałygo Teresa
     35.
     Walijewski Stanisław
     10.
     Gugnowska Irena
     23.
     Sawicki Antoni
     36.
     Walukiewicz Alicja
     11.
     Harasim Marek
     24.
     Selwent Bronisław
     37.
     Wasilewska Józefa
     12.
     Jabłoński Bogusław
     25.
     Sidor Jadwiga
     38.
     Zieniel Lidia
     13.
     Jaśko Władysław
     26.
     Siejwa Jagusława
     39.
     Żukowski Jan
     kl. III B wychowawca mgr Jadwiga Kopeć
     1.
     Bobrowski Piotr
     13.
     Kopiczko Elżbieta
     25.
     Staśkiewicz Jerzy
     2.
     Bogdan Anna
     14.
     Koszewska Henryka
     26.
     Szkarnulis Grażyna
     3.
     Dąbrowska Halina
     15.
     Kruszyłowicz Teodor
     27.
     Taraszkiewicz Maria
     4.
     Drucis Jadwiga
     16.
     Łanczkowski Antoni
     28.
     Tomaszewski Edward
     5.
     Dziokan Danuta
     17.
     Macielica Krystyna
     29.
     Trzcińska Halina
     6.
     Górska Halina
     18.
     Miler Jan
     30.
     UrynowiczTeresa
     7.
     Hołdyńska Teresa
     19.
     Nowak Piotr
     31.
     Wasilewska Celina
     8.
     Jaśko Elżbieta
     20.
     Przezwicki Roman
     32.
     Wierzbiński Józef
     9.
     Jasionowski Lech
     21.
     Radomska Celina
     33.
     Zalewska Jolanta
     10.
     Jatowczyc Teresa
     22.
     Sakowicz Barbara
     34.
     Zaskowski Zygmunt
     11.
     Jodzis Leszek
     23.
     Sawicki Stanisław
     35.
     Żenda Kazimierz
     12.
     Karp Halina
     24.
     Sidorow Halina
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr Maria Bućko
     1.
     Bielewska Bożena
     14.
     Kotarski Jerzy
     27.
     Sienkiewicz Regina
     2.
     Chmielewska Grażyna
     15.
     Kowalewska Celina
     28.
     Sieńkowski Florian
     3.
     Czarnecka Anna
     16.
     Kozicz Jan
     29.
     Słowikowski Stanisław
     4.
     Czeszkiewicz Grzegorz
     17.
     Kulbacka Alicja
     30.
     Strękowska Jolanta
     5.
     Czuper Alicja
     18.
     Liszniewska Krystyna
     31.
     Szerel Marianna
     6.
     Danowska Teresa
     19.
     Matusiewicz Antoni
     32.
     Sztukowska Małgorzata
     7.
     Dobkowski Jerzy
     20.
     Mazalewska Elżbieta
     33.
     Tomkiewicz Maria
     8.
     Dobrzyń Eugeniusz
     21.
     Muzyk Grzegorz
     34.
     Topolski Jarosław
     9.
     Dunaj Jerzy
     22.
     Okrągła Barbara
     35.
     Twardowski Stanisław
     10.
     Janowicz Grażyna
     23.
     Ostrowski Stanisław
     36.
     Więcko Alicja
     11.
     Jankowska Marianna
     24.
     Pzekop Teresa
     37.
     Margielewska Anna
     12.
     Kaszuba Krzysztof
     25.
     Rawinis Adela
      
      
     13.
     Kompiewska Jadwiga
     26.
     Rudziński Ryszard
      
      

     Rok 1978

     3 - letnie Technikum Rolnicze
     kl. III B wychowawca mgr inż.Janina Sadowska
     1.
     Arbaczewska Anna
     12.
     Koniecko Andrzej
     23.
     Olszewski Jerzy
     2.
     Bajdałów Halina
     13.
     Koronkiewicz Bogumiła
     24.
     Ołdak Barbara
     3.
     Biereżnoj Grzegorz
     14.
     Krzykwa Bogdan
     25.
     Radkiewicz Jadwiga
     4.
     Butkiewicz Jadwiga
     15.
     Krzywińska Jadwiga
     26.
     Romanowska Grażyna
     5.
     Dobrzyń Stanisław
     16.
     Langda Alicja
     27.
     Sertel Halina
     6.
     Giczewska Teresa
     17.
     Leszczyński Andrzej
     28.
     Stankiewicz Zdzisław
     7.
     Giełażewska Krystyna
     18.
     Lewoń Danuta
     29.
     Szorc Heronima
     8.
     Gilewski Bogdan
     19.
     Łastowska Alicja
     30.
     Waluś Andrzej
     9.
     Guzewicz Halina
     20.
     Malinowska Alicja
     31.
     Warszawska Halina
     10.
     Jarosz Halina
     21.
     Malinowski Stanisław
     32.
     Wiśniewski Tadeusz
     11.
     Kimera Dorota
     22.
     Oleksy Antoni
     33.
     Zagórski Andrzej
     kl. III C wychowawca mgr inż.Hanna Kozicz
     1.
     Andruczyk Wiesław
     13.
     Konopko Regina
     25.
     Rutkowska Anna
     2.
     Anuszkiewicz Remigiusz
     14.
     Korycka Mirosława
     26.
     Sawicka Krystyna
     3.
     Bacewicz Danuta
     15.
     Krzemińska Krystyna
     27.
     Skwarko Janina
     4.
     Baranowska Halina
     16.
     Kuligowski Romuald
     28.
     Staniszewska Jadwiga
     5.
     Barankiewicz Krzysztof
     17.
     Malarewicz Andrzej
     29.
     Szeszko Krystyna
     6.
     Filipowicz Barbara
     18.
     Masłowska Anna
     30.
     Szkarnulis Walerian
     7.
     Gudanowski Stanisław
     19.
     Moćkun Halina
     31.
     Twardowska Krystyna
     8.
     Gulan Alicja
     20.
     Naruszewicz Piotr
     32.
     Wądołowski Florian
     9.
     Haraburda Krystyna
     21.
     Piętowska Jadwiga
     33.
     Zajkowska Łucja
     10.
     Hońko Marianna
     22.
     Prawdzik Jan
     34.
     Zawadzka Jadwiga
     11.
     Juchniewicz Barbara
     23.
     Pretko Celina
     35.
     Żychliński Marian
     12.
     Jungiewicz Marian
     24.
     Racis Antoni
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr Taisa Wasilewska
     1.
     Dyczewski Antoni
     13.
     Krzykwa Stanisław
     25.
     Sadowski Józef
     2.
     Faltyn Zdzisław
     14.
     Kulesza Alicja
     26.
     Sak Grażyna
     3.
     Hońko Mirosław
     15.
     Masiewicz Jolanta
     27.
     Rakowicz Ewa
     4.
     Hońko Wiesław
     16.
     Masłowska Halina
     28.
     Siękowska Danuta
     5.
     Jankowska Krystyna
     17.
     Milewski Zbigniew
     29.
     Skrocki Stanisław
     6.
     Koniecko Helena
     18.
     Mioduszewski Stanisław
     30.
     Sokołowska Dorota
     7.
     Kopiczko Anna
     19.
     Muszyńska Alicja
     31.
     Stankiewicz Lech
     8.
     Kopiczko Katarzyna
     20.
     Ołów Stanisław
     32.
     Woroniecki Józef
     9.
     Kopiczko Paweł
     21.
     Osewska Lucyna
     33.
     Zdanio Kazimierz
     10.
     Koronkiewicz Bożena
     22.
     Piotrowska Wanda
     34.
     Żelazko Lucyna
     11.
     Kozłowska Danuta
     23.
     Poniatowska Urszula
      
      
     12.
     Krupa Mieczysław
     24.
     Radkiewicz Zofia
      
      
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. VII opiekun mgr inż. Czesława Rutkowska
     1.
     Alboszta Zofia
     13.
     Marciniak Lilia
     25.
     Raszkiewicz Jan
     2.
     Andzo Celina
     14.
     Masalski Jan
     26.
     Rawinis Leokadia
     3.
     Bućko Alojzy
     15.
     Matusiewicz Mirosława
     27.
     Samson Stefan
     4.
     Bućko Danuta
     16.
     Matusiewicz Zenon
     28.
     Słabińska Halina
     5.
     Ciuchno Krystyna
     17.
     Mikucka Teresa
     29.
     Tur Andrzej
     6.
     Gorlewska Halina
     18.
     Minksztyn Elżbieta
     30.
     Tyczkowska Halina
     7.
     Hołdyński Eugeniusz
     19.
     Witkowska Renata
     31.
     Waboł Józef
     8.
     Jabłońska Maria
     20.
     Olszewska Jadwiga
     32.
     Wasilewska Alicja
     9.
     Jakubowicz Grzegorz
     21.
     Orchowska Maria
     33.
     Wnukowska Stanisława
     10.
     Kalejta Heronim
     22.
     Pacewicz Zofia
     34.
     Zakrzewska Sabina
     11.
     Konkało Irena
     23.
     Poszwa Stanisław
     35.
     Zyskowska Zdzisława
     12.
     Łosińska Marianna
     24.
     Protasiewicz Halina
     36.
     Jabłoński Mieczysław
     sem. VI A opiekun mgr inż.Danuta Surowiec
     1.
     Bobowicz Czesław
     10.
     Kossakowska Jadwiga
     19.
     Sidor Józef
     2.
     Burniewicz Józef
     11.
     Krzesicka Danuta
     20.
     Statkiewicz Henryk
     3.
     Dąbrowska Krystyna
     12.
     Łangowska Jadwiga
     21.
     Tomkiewicz Józef
     4.
     Dąbrowska-Jatczak Barbara
     13.
     Olfier-Kłoczko Teresa
     22.
     Trocki Andrzej
     5.
     Dębska-Krzysztopik Halina
     14.
     Ostrowska Teresa
     23.
     Urbanowicz Jan
     6.
     Domaradzka-Wiszniewska Halina
     15.
     Osewski Stanisław
     24.
     Woronko Wanda
     7.
     Ferenc Józef
     16.
     Rółkowski Marian
     25.
     Wiszniewska Helena
     8.
     Gudanowski Kazimierz
     17.
     Rułkowska Halina
      
      
     9.
     Grzędziński Józef
     18.
     Rutkowski Leszek
      
      
     sem. VI B opiekun mgr inż. Michał Górski
     1.
     Bednarek Krystyna
     8.
     Prusko Andrzej
     15.
     Walenda Krystyna
     2.
     Gieniul Elzbieta
     9.
     Radzaj Anna
     16.
     Wałuszko Mirosław
     3.
     Gwiazdowski Andrzej
     10.
     Rakowski Ryszard
     17.
     Wiszniewski Henryk
     4.
     Kiersztyn Danuta
     11.
     Rutkowska Henryka
     18.
     Zarzecka Helena
     5.
     Kulikowski Waldemar
     12.
     Sidor Benigna
     19.
     Zylińska Teresa
     6.
     Hrehorowicz Aldona
     13.
     Skiba Helena
      
      
     7.
     Podziewski Wiesław
     14.
     Słomski Andrzej
      
      

     Rok 1979

     3 - letnie Technikum Rolnicze
     kl. III A wychowawca mgr Arkadiusz Ciruk
     1.
     Bernatowicz Piotr
     11.
     Leśniewska Teresa
     21.
     Sieczkowska Krystyna
     2.
     Dąbrowski Andrzej
     12.
     Lewoc Władysław
     22.
     Racis Lucyna
     3.
     Drobiszewski Ryszard
     13.
     Łanczkowski Romuald
     23.
     Sobolewska Barbara
     4.
     Giedrojć Jadwiga
     14.
     Łoszewska Dorota
     24.
     Stefanowska Janina
     5.
     Godlewski Aleksander
     15.
     Makarewicz Maria
     25.
     Szczęsny Piotr
     6.
     Gontar Tadeusz
     16.
     Makarewicz Jadwiga
     26.
     Talmon Krystyna
     7.
     Gugnowska Alberta
     17.
     Mierzyński Andrzej
     27.
     Wasilewski Mirosław
     8.
     Iwanowski Kazimierz
     18.
     Milewska Gertruda
     28.
     Wiatrzyk Grażyna
     9.
     Kmita Zofia
     19.
     Paulukanis Zenon
     29.
     Wilczewska Teresa
     10.
     Kubrak Alicja
     20.
     Prostko Marek
     30.
     Zarzecka Anna
     kl. III B wychowawca mgr Feliks Urban
     1.
     Bartnik Halina
     13.
     Kanoza Andrzej
     25.
     Pogorzelska Ewa
     2.
     Czechowska Irena
     14.
     Kosińska Helena
     26.
     Poźniak Zenobia
     3.
     Dąbrowski Andrzej
     15.
     Kurowicka Maria
     27.
     Radziewicz Tadeusz
     4.
     Dobrzycka Alicja
     16.
     Lach Jacek
     28.
     Skowron Danuta
     5.
     Dzienisiewicz Zofia
     17.
     Maksimowicz Jarosław
     29.
     Sobolewska Teresa
     6.
     Dzieniszewski Piotr
     18.
     Małachowska Krystyna
     30.
     Staśkiewicz Walentyna
     7.
     Gramacka Stanisława
     19.
     Moroz Irena
     31.
     Tawrel Stanisław
     8.
     Grędziński Antoni
     20.
     Murawska Maria
     32.
     Węglicka Teresa
     9.
     Hołubowicz Irena
     21.
     Olszewska Teresa
     33.
     Zarzecki Ryszard
     10.
     Jeleniewicz Alicja
     22.
     Pieczulis Irena
     34.
     Zubowicz Halina
     11.
     Jeromin Janina
     23.
     Pietraszewska Anna
     35.
     Żero Barbara
     12.
     Kamiński Zdzisław
     24.
     Piwański Zdzisław
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr Teresa Wróbel
     1.
     Buczyński Marian
     13.
     Kurowicka Grażyna
     25.
     Paszkowski Jerzy
     2.
     Chodkiewicz Tadeusz
     14.
     Kozakiewicz Teresa
     26.
     Rusiecki Edward
     3.
     Galicka Grażyna
     15.
     Laszkowska Teresa
     27.
     Rzodkiewicz Teresa
     4.
     Galiński Grzegorz
     16.
     Leśniewski Marek
     28.
     Szeszko Henryka
     5.
     Górska Teresa
     17.
     Liszewska Zenobia
     29.
     Tomczyk Marta
     6.
     Harasim Marek
     18.
     Masłowska Elżbieta
     30.
     Wilczyńska Danuta
     7.
     Jurewicz Marek
     19.
     Niebrzydowska Alicja
     31.
     Zalewska Zdzisława
     8.
     Jankowska Maria
     20.
     Okrągły Piotr
     32.
     Zalewski Dariusz
     9.
     Józefowicz Bożena
     21.
     Olszewska Dorota
     33.
     Zysko Halina
     10.
     Karbowska Halina
     22.
     Pachucka Stanisława
     34.
     Życzkowski Piotr
     11.
     Kacprzyk Piotr
     23.
     Piotrowska Marianna
     35.
     Konopko Kazimierz
     12.
     Kisielewski Krzysztof
     24.
     Raszkiewicz Anna
     36.
     Wiktoruk Wiktor
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. VI opiekun mgr Feliks Urban
     1.
     Anuszkiewicz Teresa
     13.
     Masłowski Czesław
     25.
     Sienkiewicz Janina
     2.
     Bogdan Wiesława
     14.
     Mazur Marian
     26.
     Sokołowska Halina
     3.
     Giedrojć Zofia
     15.
     Maksimowicz Marian
     27.
     Szczytko Alicja
     4.
     Grajewski Jan
     16.
     Maksimowicz Marianna
     28.
     Woroniecki Mirosław
     5.
     Karłow Krystyna
     17.
     Murawski Tadeusz
     29.
     Żekało Ignacy
     6.
     Kardel Jan
     18.
     Mioduszewska Teresa
     30.
     Żywna Waldemar
     7.
     Kubrak Bogusława
     19.
     Olichwier Józef
     31.
     Kamczycka Teresa
     8.
     Kubrak Lucyna
     20.
     Ostapowicz Tadeusz
     32.
     Kondratowicz Krystyna
     9.
     Lipińska Teresa
     21.
     Palewicz Czesław
     33.
     Dobrzyńska Halina
     10.
     Lutyńska Halina
     22.
     Ryszkiewicz Stanisław
     34.
     Szulc Ewa
     11.
     Łucznik Halina
     23.
     Sadowski Henryk
     35.
     Żelazko Halina
     12.
     Masłowska Alicja
     24.
     Sieńkowska Anna
      
      
     sem. VI A opiekun mgr Józef Gryziewicz
     1.
     Albowicz Elżbieta
     15.
     Kulbacka Elżbieta
     29.
     Sadowska Maria
     2.
     Andryszczyk Anna
     16.
     Kupszta Jadwiga
     30.
     Sieńkowska Irena
     3.
     Andryszczyk Leonard
     17.
     Krzywicki Czesław
     31.
     Stankiewicz Anna
     4.
     Błyszczek Teresa
     18.
     Łucznik Jan
     32.
     Tomczyk Elżbieta
     5.
     Bokuniewicz Stanisława
     19.
     Majewska Celina
     33.
     Ulikowski Kazimierz
     6.
     Boniszewska Cecylia
     20.
     Mikielski Franciszek
     34.
     Usewicz Zdzisław
     7.
     Fiedorow Włodzimierz
     21.
     Olszewska Krystyna
     35.
     Walicka Stanisława
     8.
     Giczewska Danuta
     22.
     Omalecka Teresa
     36.
     Wasilewska Jadwiga
     9.
     Grochowski Ryszard
     23.
     Pastewska Wanda
     37.
     Więcko Teresa
     10.
     Harasimiuk Bożena
     24.
     Pomian Lucyna
     38.
     Wasilewska Teresa
     11.
     Juchniewicz Jan
     25.
     Raczkowski Marek
     39.
     Węgrzynowicz Daniel
     12.
     Juchniewicz Piotr
     26.
     Rostek Maria
     40.
     Jasiński Stanisław
     13.
     Koniecko Zdzisława
     27.
     Rowińska Franciszka
     41.
     Milanowski Antoni
     14.
     Korneluk Janusz
     28.
     Rudowicz Romuald
      
      
     sem. VI B opiekun mgr Teresa Wróbel
     1.
     Adamowicz Barbara
     14.
     Karwel Bogusława
     27.
     Sieńko Bożena
     2.
     Anuszkiewicz Antoni
     15.
     Kopiczko Tadeusz
     28.
     Szyperek Waldemar
     3.
     Budzińska Krystyna
     16.
     Mentel Zenon
     29.
     Wasilewska Elżbieta
     4.
     Chodnicka Romualda
     17.
     Mieczkowska Teresa
     30.
     Wasilewski Leon
     5.
     Dojnikowska Danuta
     18.
     Namiotko Irena
     31.
     Mieloch Józef
     6.
     Ferenc Daniela
     19.
     Namiotko Andrzej
     32.
     Boguszewski Zbigniew
     7.
     Haraburda Teresa
     20.
     Olichwier Wanda
     33.
     Podziewska Halina
     8.
     Hołubowicz Jadwiga
     21.
     Ostapowicz Tadeusz
     34.
     Jabłoński Wiesław
     9.
     Jakubanis Maria
     22.
     Radziwonowicz Maria
     35.
     Kozłowska Małgorzata
     10.
     Januszanis Danuta
     23.
     Rawinis Janina
     36.
     Rostek Maria
     11.
     Jurewicz Jan
     24.
     Rutkowski Józef
     37.
     Lipińska Anna
     12.
     Kalinowska Marianna
     25.
     Rzatkiewicz Krystyna
     38.
     Żukowski Ignacy
     13.
     Kamiński Andrzej
     26.
     Sowul Daniela
      
      
     sem. VI C opiekun mgr Teresa Wróbel
     1.
     Andruczyk Maria
     14.
     Hrehorowicz Henryk
     27.
     Wilkiel Emilia
     2.
     Andruszkiewicz Teresa
     15.
     Jagłowski Jan
     28.
     Wnukowski Józef
     3.
     Berner Lech
     16.
     Kachnowska Krystyna
     29.
     Wysocki Walerian
     4.
     Bogucka Anna
     17.
     Koloszewski ózef
     30.
     Wołyniec Józef
     5.
     Derda Józef
     18.
     Miszkiel Józef
     31.
     Woźnalis Wincenty
     6.
     Dębski Krzysztof
     19.
     Muczyński Tadeusz
     32.
     Woźnalis Anna
     7.
     Domysławski Antoni
     20.
     Micun Krystyna
     33.
     Rutkowski Piotr
     8.
     Doroszko Henryka
     21.
     Ogórkis Czesław
     34.
     Zakrzewska Halina
     9.
     Gietek Stanisław
     22.
     Ogórkis Helena
     35.
     Zdancewicz Stanisław
     10.
     Gilis Genowefa
     23.
     Olszewski Jerzy
     36.
     Orchowski Eugeniusz
     11.
     Romanowska Helena
     24.
     Poniatowski Kazimierz
     37.
     Fiedorowicz Mirosława
     12.
     Haraburda Alicja
     25.
     Prawdzik Stanisław
      
      
     13.
     Haraburda Helena
     26.
     Skierkiewicz Antoni
      
      

     Rok 1980

     3 - letnie Technikum Rolnicze
     kl. III AT wychowawca mgr inż. Krystyna Urbanowicz
     1.
     Andrzejewski Mieczysław
     11.
     Jarosz Anna
     21.
     Ostapowicz Anna
     2.
     Arasimowicz Romualda
     12.
     Karp Krystyna
     22.
     Przekop Teresa
     3.
     Bierdziewski Józef
     13.
     Kołowska Danuta
     23.
     Sieńkowski Florian
     4.
     Daniłowicz Barbara
     14.
     Kompiewska Jadwiga
     24.
     Sidorkiewicz Elżbieta
     5.
     Dobkowski Jerzy
     15.
     Kotarski Jerzy
     25.
     Strękowska Jolanta
     6.
     Dzieniszewski Mirosław
     16.
     Kozicz Jan
     26.
     Szulc Teresa
     7.
     Giełażys Danuta
     17.
     Kukla Jadwiga
     27.
     Topolski Jarosław
     8.
     Jałowska Teresa
     18.
     Liszniewska Krystyna
     28.
     Twardowski Stanisław
     9.
     Jankowska Danuta
     19.
     Mazalewska Elżbieta
     29.
     Wiszniewska Barbara
     10.
     Janowicz Grażyna
     20.
     Okrągła Barbara
      
      
     kl. III BT wychowawca mgr Jerzy Gryszkiewicz
     1.
     Bielawska Bożena
     12.
     Krzywicki Jan
     23.
     Pskowska Halina
     2.
     Burakiewicz Irena
     13.
     Kuleszewicz Maria
     24.
     Rawinis Adela
     3.
     Czarnecka Anna
     14.
     Lemiesz Anna
     25.
     Sadowska Anna
     4.
     Czuper Alicja
     15.
     Łabanowska Teresa
     26.
     Szlaużys Alicja
     5.
     Głębocka Grażyna
     16.
     Makarewicz Stanisława
     27.
     Szyłkowska Janina
     6.
     Grabowski Stanisław
     17.
     Miezio Anna
     28.
     Urbanowicz Irena
     7.
     Hajkowski Waldemar
     18.
     Milewska Eugenia
     29.
     Więcko Alicja
     8.
     Imko Bożena
     19.
     Niedziejko Krystyna
     30.
     Wojewódzka Teresa
     9.
     Jaśkiewicz Marianna
     20.
     Ostapowicz Helena
     31.
     Zarzecka Halina
     10.
     Jankowska Marianna
     21.
     Ostrowski Stanisław
     32.
     Ziarko Grażyna
     11.
     Kaszuba Krzysztof
     22.
     Protasiewicz Teresa
     33.
     Zielińska Aurelia
     Policealne Studium Zawodowe
     opiekun mgr inż. Szczepan Ołdakowski
     1.
     Brzezińska Grażyna
     10.
     Namiotko Maria
     19.
     Skowrońska Krystyna
     2.
     Czereśniak Jolanta
     11.
     Niedźwiedzka Janina
     20.
     Stachurska Krystyna
     3.
     Gajda Jan
     12.
     Ostaszewska Barbara
     21.
     Szyc Bożena
     4.
     Jurewicz Irena
     13.
     Ostaszewski Henryk
     22.
     Szymańska Sabina
     5.
     Klekotko Teresa
     14.
     Pieczulis Genowefa
     23.
     Toczko Teresa
     6.
     Kopiczko Dorota
     15.
     Popielarz Teresa
     24.
     Twarowski Dariusz
     7.
     Kozłowska Grażyna
     16.
     Rogucka Mariola
     25.
     Waraksa Mirosława
     8.
     Łukaszewicz Piotr
     17.
     Sadowska Elżbieta
     26.
     Wróblewska Krystyna
     9.
     Markowska Jolanta
     18.
     Sienkiewicz Krystyna
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca Stanisław Taudul
     1.
     Albowicz Krystyna
     11.
     Jagłowska Dorota
     21.
     Modzelewska Małgorzata
     2.
     Barszczewska Halina
     12.
     Kamińska Teresa
     22.
     Niedźwiecka Alicja
     3.
     Bartoszewicz Teresa
     13.
     Kochanowska Dorota
     23.
     Nieszczerzewska Teresa
     4.
     Borodziuk Zofia
     14.
     Kopiczko Grażyna
     24.
     Pietrewicz Krystyna
     5.
     Chlabicz Bożena
     15.
     Kulbacka Wiesława
     25.
     Putra Teresa
     6.
     Cieślukowska Marzenna
     16.
     Lalko Bożena
     26.
     Tarnowska Janina
     7.
     Ćwikowska Grażyna
     17.
     Łaskowska Wiesława
     27.
     Więcko Danuta
     8.
     Czuper Alicja
     18.
     Malinowski Bogusław
     28.
     Wiśniewska Marianna
     9.
     Dylnicka Danuta
     19.
     Mieruńska Honorata
     29.
     Żurawski Jacek
     10.
     Galicki Andrzej
     20.
     Misiun Grażyna
      
      
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. VI D opiekun mgr Elżbieta Taudul
     1.
     Andruczyk Stanisław
     8.
     Okuniewska Regina
     15.
     Szyperek Anna
     2.
     Andruszkiewicz Kazimierz
     9.
     Olszewski Stanisław
     16.
     Szyperek Piotr
     3.
     Bogdan Krystyna
     10.
     Przestrzelska Teresa
     17.
     Witkowska Anna
     4.
     Lutyński Antoni
     11.
     Pycz Jarosław
     18.
     Żelazko Teresa
     5.
     Milanowska Marianna
     12.
     Roszkowski Zygmunt
     19.
     Chudecka Genowefa
     6.
     Morysewicz Irena
     13.
     Sieńkowska Zofia
      
      
     7.
     Nowicka Halina
     14.
     Sztadhaus Lech
      
      
     sem. VI E opiekun Stanisław Taudul
     1.
     Auron Janina
     9.
     Krzywiński Romuald
     17.
     Szczerbowska Romualda
     2.
     Bujnowska Wanda
     10.
     Malinowski Wincenty
     18.
     Szymkiewicz Wacława
     3.
     Gibas Łajmuta
     11.
     Mikołajczyk Janusz
     19.
     Tokarz Ryszard
     4.
     Jałowska Anna
     12.
     Natrowicz Czesław
     20.
     Tomkiewicz Ireneusz
     5.
     Jurkun Helena
     13.
     Paszkiewicz Anna
     21.
     Zagórski Henryk
     6.
     Kapla Lech
     14.
     Roszko Anna
     22.
     Ignatowicz Elżbieta
     7.
     Koszewski Eugeniusz
     15.
     Serafin Lidia
      
      
     8.
     Krzywiński Piotr
     16.
     Staśkiewicz Aldona
      
      
     sem. VI F opiekun mgr Teresa Wróbel
     1.
     Andrukanis Bożena
     7.
     Kopeć Aniela
     13.
     Sobolewska Teresa
     2.
     Bujnowski Witold
     8.
     Koronkiewicz Ryszard
     14.
     Szulc Janina
     3.
     Galińska Teresa
     9.
     Milanowski Stefan
     15.
     Szulc Józef
     4.
     Izbicka Janina
     10.
     Omilian Gerwazy
     16.
     Wasilewski Marian
     5.
     Jankowski Witold
     11.
     Pokorski Jan
     17.
     Zdan Marianna
     6.
     Kalinowski Jan
     12.
     Sadowski Wiesław
     18.
     Żybura Anna
     sem. VI G opiekun mgr Józef Gryziewicz
     1.
     Danilewicz Barbara
     8.
     Maziewska Janina
     15.
     Raczyło Teresa
     2.
     Gudanowska Teodozja
     9.
     Mucuś Krystyna
     16.
     Sadowska Teresa
     3.
     Iwaszko Halina
     10.
     Mucuś Stanisław
     17.
     Stankiewicz Anna
     4.
     Kopko Krystyna
     11.
     Nieścier Regina
     18.
     Trocki Tadeusz
     5.
     Kowalewska Halina
     12.
     Piotrowski Romuald
     19.
     Zadorożna Krystyna
     6.
     Leszczyński Czesław
     13.
     Podhajski Bolesław
      
      
     7.
     Letkiewicz Zygmunt
     14.
     Prawdzik Tadeusz
      
      

     Rok 1981

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Alicja Mędzin
     1.
     Balita Elwira
     13.
     Gościewski Krzysztof
     25.
     Sieńkowska Zofia
     2.
     Bubrowski Jaroslaw
     14.
     Jurewicz Krzysztof
     26.
     Sieńkowski Zdzisław
     3.
     Bujnowska Bogumiła
     15.
     Kalinowska Wiesława
     27.
     Stankiewicz Alicja
     4.
     Burzycki Jarosław
     16.
     Karaś Wiesław
     28.
     Szymczyk Bogumiła
     5.
     Chmielewska Małgorzata
     17.
     Kardel Jadwiga
     29.
     Tertel Henryk
     6.
     Ciechanowicz Jolanta
     18.
     Karpiński Teodor
     30.
     Tylman Stanisław
     7.
     Ćwikowska Marzena
     19.
     Kłoczko Zenon
     31.
     Walendzewicz Teresa
     8.
     Dierżyńska Wioletta
     20.
     Kosa Teresa
     32.
     Wiatrzyk Jerzy
     9.
     Fejfer Hanna
     21.
     Kulbacka Elżbieta
     33.
     Wilczyńska Halina
     10.
     Galińska Bożena
     22.
     Kuźmiński Andrzej
     34.
     Wiszniewska Bożena
     11.
     Garbuś Jan
     23.
     Mackiewicz Krystyna
     35.
     Woroniecka Lucyna
     12.
     Gorlo Wanda
     24.
     Milewska Jadwiga
     36.
     Żukowski Ryszard
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     kl. III AT wychowawca mgr Maria Bućko
     1.
     Abramowicz Krystyna
     13.
     Mancewicz Małgorzata
     25.
     Sikora Stanisława
     2.
     Aleksa Aniela
     14.
     Markowska Anna
     26.
     Sokołowska Dorota
     3.
     Chodorowski Jerzy
     15.
     Masłowska Halina
     27.
     Stachurska Alicja
     4.
     Grędziński Stanisław
     16.
     Miller Henryka
     28.
     Stankiewicz Halina
     5.
     Jabłońska Lucyna
     17.
     Milewski Zbigniew
     29.
     Stankiewicz Lech
     6.
     Jasińska Bożena
     18.
     Mioduszewski Stanisław
     30.
     Witkowska Alicja
     7.
     Kalinowska Lucyna
     19.
     Osewska Lucyna
     31.
     Wiszniewski Jerzy
     8.
     Koronkiewicz Bożena
     20.
     Pachutko Bożena
     32.
     Woronowicz Marianna
     9.
     Kowalewska Bożena
     21.
     Radkiewicz Zofia
     33.
     Woroniecki Józef
     10.
     Kozłowska Danuta
     22.
     Rakowicz Ewa
     34.
     Zacharewicz Alina
     11.
     Krupa Mieczysław
     23.
     Rydzewska Teresa
     35.
     Żukowska Teresa
     12.
     Luto Teresa
     24.
     Sadowska Grażyna
      
      
     kl. III BT wychowawca mgr inż. Jadwiga Ołdakowska
     1.
     Adamowicz Teresa
     14.
     Krzykwa Stanisław
     27.
     Siękowska Danuta
     2.
     Bazylak Katarzyna
     15.
     Kućmierz Grażyna
     28.
     Sitnik Krzysztof
     3.
     Bazylak Magdalena
     16.
     Kulesza Alicja
     29.
     Skrocki Stanisław
     4.
     Czarniecka Danuta
     17.
     Łanczkowska Wiesława
     30.
     Sokołowska Danuta
     5.
     Dąbrowska Barbara
     18.
     Miedzianowska Mariola
     31.
     Święcka Bożena
     6.
     Drucis Anna
     19.
     Nowak Bogumiła
     32.
     Szejda Grażyna
     7.
     Górska Bogumiła
     20.
     Ołów Stanisław
     33.
     Taraszkiewicz Teresa
     8.
     Jakubowska Jadwiga
     21.
     Palanis Anna
     34.
     Wasilewski Feliks
     9.
     Kłoczko Wanda
     22.
     Prawdzik Andrzej
     35.
     Wielgat Anna
     10.
     Koniecko Helena
     23.
     Radaszkiewicz Grażyna
     36.
     Wiszniewska Lidia
     11.
     Kopiczko Anna
     24.
     Rekuć Danuta
     37.
     Zdanio Kazimierz
     12.
     Kopiczko Grażyna
     25.
     Sadowski Józef
      
      
     13.
     Kopiczko Katarzyna
     26.
     Sidorowicz Teresa
      
      
     Policealne Studium Zawodowe
     opiekun mgr inż. Halina Dąbrowska
     1.
     Abramowska Grażyna
     10.
     Masłowska Bożena
     19.
     Szlaużys Helena
     2.
     Bernatowicz Alina
     11.
     Olszewska Małgorzata
     20.
     Taraszkiewicz Alicja
     3.
     Domańska Teresa
     12.
     Prawdzik Adam
     21.
     Tomkiewicz Bogumiła
     4.
     Kamińska Teresa
     13.
     Sienkiewicz Lucyna
     22.
     Wasilewska Bożena
     5.
     Klucznik Maria
     14.
     Sobocińska Małgorzata
     23.
     Wierzbicka Krystyna
     6.
     Krakowska Konstancja
     15.
     Stankiewicz Ryszard
     24.
     Żukowska Wiesława
     7.
     Kuczyńska Barbara
     16.
     Stankiewicz Jan
     25.
     Żukowski Jan
     8.
     Luto Jadwiga
     17.
     Suchowilska Barbara
      
      
     9.
     Malinowska Helena
     18.
     Surażyńska Helena
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr inż. Marian Sadowski
     1.
     Bartoszewicz Krystyna
     11.
     Jabłońska Małgorzata
     21.
     Kulbacki Lech
     2.
     Borzym Leszek
     12.
     Kaszuba Andrzej
     22.
     Nalewajko Stefan
     3.
     Bubrowska Dorota
     13.
     Klekotko Marek
     23.
     Pydych Ewa
     4.
     Bujnowska Helena
     14.
     Kopiczko Arkadiusz
     24.
     Rynkiewicz Grażyna
     5.
     Chmielewska Jadwiga
     15.
     Kopiczko Elżbieta
     25.
     Samotyho Kazimierz
     6.
     Czulewicz Małgorzata
     16.
     Kopiczko Marian
     26.
     Skorupski Marek
     7.
     Denert Halina
     17.
     Koszewski Jerzy
     27.
     Skrocka Małgorzata
     8.
     Drażba Teresa
     18.
     Kotarska Barbara
     28.
     Skrocka Teresa
     9.
     Dziekoński Stanisław
     19.
     Kotarski Marek
     29.
     Stupak Krzysztof
     10.
     Faltyn Danuta
     20.
     Krzykwa Jadwiga
     30.
     Wierkin Irena
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. VI H opiekun mgr Józef Gryziewicz
     1.
     Bekielewski Edward
     10.
     Nowosadko Teresa
     19.
     Walejewska Janina
     2.
     Czuper Piotr
     11.
     Omiljan Heronim
     20.
     Wiśniewski Piotr
     3.
     Galicki Piotr
     12.
     Olszewska Stefania
     21.
     Woroniecki Tadeusz
     4.
     Godlewski Grzegorz
     13.
     Oszkinis Stanisław
     22.
     Wojtkiewicz Stanisław
     5.
     Korąkiewicz Ryszard
     14.
     Pachucka Halina
     23.
     Wróblewski Stanisław
     6.
     Kowalski Jan
     15.
     Skorupska Elżbieta
     24.
     Wysocka Krystyna
     7.
     Krupiński Stanisław
     16.
     Śliwińska Teresa
     25.
     Zalewski Leszek
     8.
     Łask Mirosław
     17.
     Stankiewicz Jan
     26.
     Ziarko Wojciech
     9.
     Milewski Frańciszek
     18.
     Szyszkowska Janina
     27.
     Olszewski Krzysztof
     sem. VI J opiekun mgr inż. Ryszard Wasilewski
     1.
     Barszczewska-Żelazko Lucyna
     9.
     Mikielska Krystyna
     17.
     Siłkowska Jadwiga
     2.
     Barszczewska Wiesława
     10.
     Mikołajczyk Marianna
     18.
     Sowul Anna
     3.
     Ćwikowska Barbara
     11.
     Muczyński Zygmunt
     19.
     Świerzyńska Maria
     4.
     Denert Jan
     12.
     Poulakowska Teresa
     20.
     Wierzbińska Alicja
     5.
     Derda Zygmunt
     13.
     Prawdzik Grażyna
     21.
     Wysocka Krystyna
     6.
     Jabłońska Zofia
     14.
     Rogucka Barbara
     22.
     Żukowska Irena
     7.
     Jungo Piotr
     15.
     Rusiłowska Bożena
     23.
     Ciborowska Jadwiga
     8.
     Klejps Jan
     16.
     Sieńkowski Ireneusz
     24.
     Szerel Marianna

     Rok 1982

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     kl. V A wychowawca mgr inż. Taisa Wasilewska
     1.
     Andruszkiewicz Elżbieta
     12.
     Jegliński Jan
     23.
     Ołów Alina
     2.
     Barszczewski Jakub
     13.
     Jurewicz Andrzej
     24.
     Omalecki Józef
     3.
     Bronakowska Mariola
     14.
     Kompiewska Wiesława
     25.
     Paszkowska Anna
     4.
     Bubrowski Jan
     15.
     Kosińska Jadwiga
     26.
     Piekarska Krystyna
     5.
     Bućko Helena
     16.
     Kozicz Irena
     27.
     Polonis Teresa
     6.
     Chlebus Alicja
     17.
     Kucharczyk Stanisław
     28.
     Sawicka Teresa
     7.
     Domalewska Zofia
     18.
     Kwiatkowski Albin
     29.
     Strękowska Anna
     8.
     Durtan Teresa
     19.
     Liziewska Stanisława
     30.
     Stupak Bogusław
     9.
     Filipowicz Marek
     20.
     Matuszewski Sławomir
     31.
     Sulkiewicz Alicja
     10.
     Golub Marcin
     21.
     Morusiewicz Krzysztof
     32.
     Zarzecki Andrzej
     11.
     Imko Halina
     22.
     Olfier Anna
     33.
     Zdanio Anna
     kl. V B wychowawca inż. Wiktor Wiatrzyk
     1.
     Andryszczyk Jarosław
     11.
     Kłoczko Mirosław
     21.
     Prawdzik Krystyna
     2.
     Ceckowski Józef
     12.
     Koper Grażyna
     22.
     Sienkiewicz Jarosław
     3.
     Chalecka Alicja
     13.
     Kotarski Andrzej
     23.
     Słowikowski Piotr
     4.
     Czereszewska Jadwiga
     14.
     Krajewska Renata
     24.
     Subota Grażyna
     5.
     Glińska Janina
     15.
     Lotkowski Wojciech
     25.
     Szczerbowska Mirosława
     6.
     Górska Teresa
     16.
     Motuk Maria
     26.
     Wronko Alicja
     7.
     Gramacki Krzysztof
     17.
     Murawska Teresa
     27.
     Zielińska Bożena
     8.
     Gutkowska Elżbieta
     18.
     Ostrowski Tomasz
     28.
     Ziniewicz Maria
     9.
     Jakubanis Anna
     19.
     Pawłowicz Zdzisław
     29.
     Żukowski Romuald
     10.
     Kapla Krystyna
     20.
     Piotrowski Jarosław
      
      
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Leszek Rutkiewicz
     1.
     Chodkiewicz Tadeusz
     7.
     Jaśkiewicz Irena
     13.
     Rzodkiewicz Teresa
     2.
     Cieśluk Małgorzata
     8.
     Józefowicz Bożena
     14.
     Szeszko Henryka
     3.
     Cudnowska Grażyna
     9.
     Kisielewski Krzysztof
     15.
     Wilczyńska Danuta
     4.
     Czulewicz Józef
     10.
     Kozakiewicz Teresa
     16.
     Wiliwis Lucyna
     5.
     Danielewicz Krystyna
     11.
     Okrągły Piotr
     17.
     Wiktoruk Wiktor
     6.
     Frąckiewicz Bogumił
     12.
     Piotrowska Marianna
      
      
     Policealne Studium Zawodowe
     opiekun mgr inż. Czesław Zyskowski
     1.
     Aleksandrowicz Dorota
     4.
     Grablewska Wiesława
     7.
     Podziewski Wojciech
     2.
     Chomicz Barbara
     5.
     Kosakowska Wiesława
     8.
     Radzewicz Wiesława
     3.
     Czapkiewicz Krystyna
     6.
     Namiotko Zuzanna
     9.
     Stefanowicz Witold
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca Maria Kosewska
     1.
     Barszczewski Bogdan
     11.
     Jagłowski Adam
     21.
     Obuchowska Adela
     2.
     Bożewicz Kazimierz
     12.
     Jankowska Jolanta
     22.
     Olszewski Andrzej
     3.
     Brozio Arkadiusz
     13.
     Kulbacki Leszek
     23.
     Pachucki Adam
     4.
     Cimochowski Adam
     14.
     Leśniewska Maria
     24.
     Pupel Małgorzata
     5.
     Czarniecka Małgorzata
     15.
     Łejmel Elżbieta
     25.
     Rusiecki Jarosław
     6.
     Duba Wiesław
     16.
     Maciejewski Marek
     26.
     Staniszewski Leszek
     7.
     Gołębicki Janusz
     17.
     Malinowska Zofia
     27.
     Szymczyk Wiesława
     8.
     Grędziński Jerzy
     18.
     Masłowska Barbara
     28.
     Tomczyk Anna
     9.
     Gutowska Dorota
     19.
     Milanowski Jerzy
     29.
     Topolska Danuta
     10.
     Jacewicz Joanna
     20.
     Niedżwiecki Grzegorz
     30.
     Woronowicz Bożena
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. VI K opiekun mgr Czesław Halicki
     1.
     Danilczyk Antoni
     9.
     Krajewska Helena
     17.
     Polkowska Renata
     2.
     Daniłowicz Krzysztof
     10.
     Kuczyńska Maria
     18.
     Bartoszewicz Henryk
     3.
     Dąbrowski Józef
     11.
     Miklaszewicz Ryszard
     19.
     Selwent Teresa
     4.
     Faszcza Małgorzata
     12.
     Ostrowski Bronisław
     20.
     Sienkiewicz Elżbieta
     5.
     Filipowicz Danuta
     13.
     Ostrowski Wiesław
     21.
     Szczęsnowicz Anna
     6.
     Halicka Dorota
     14.
     Pretko Irena
     22.
     Świacki Andrzej
     7.
     Karłowicz Janusz
     15.
     Prusko Stanisław
     23.
     Wnukowska Teresa
     8.
     Kowalska Wanda
     16.
     Raczkowska Daniela
      
      
     sem. VI L opiekun mgr Czesław Halicki
     1.
     Bołtrukanis Witold
     9.
     Olszewska Elżbieta
     17.
     Wiszyński Marek
     2.
     Dombrowska Danuta
     10.
     Olszewska Irena
     18.
     Twardowski Henryk
     3.
     Fidrych Marianna
     11.
     Pachucka Stanisława
     19.
     Ziarko Teresa
     4.
     Kalinowska Elżbieta
     12.
     Popko Tadeusz
     20.
     Zysko Halina
     5.
     Karbowski Józef
     13.
     Pieloch Janina
     21.
     Żukowski Wojciech
     6.
     Klukowski Antoni
     14.
     Pieślak Helena
     22.
     Sztukowski Aleksander
     7.
     Laszkowska Teresa
     15.
     Siedlecka Cecylia
     23.
     Jurewicz Danuta
     8.
     Milewski Krzysztof
     16.
     Wasilewski Konstanty
      
      
     sem. VI M opiekun mgr Józef Gryziewicz
     1.
     Adamczewska Jadwiga
     10.
     Kacprzyk Marian
     19.
     Raszkiewicz Anna
     2.
     Bronakowski Waldemar
     11.
     Kutyło Jadwiga
     20.
     Terlecka Barbara
     3.
     Chmielewska Leokadia
     12.
     Liszewska Barbara
     21.
     Tomczyk Marta
     4.
     Chilicki Tomasz
     13.
     Liszewski Tomasz
     22.
     Zawadzka Wiesława
     5.
     Galejner Janina
     14.
     Mazurkiewicz Pelagia
     23.
     Faber Helena
     6.
     Grabek Zdzisław
     15.
     Murzyn Lucyna
     24.
     Buczyńska Teresa
     7.
     Grabowski Zygmunt
     16.
     Niebrzydowska Alicja
     25.
     Bogdan Halina
     8.
     Grudkowska Mirosława
     17.
     Pruszyński Tadeusz
     26.
     Trochim Maria
     9.
     Jabłoński Stanisław
     18.
     Roszkowska Anna
     27.
     Narkiewicz Janina

     Rok 1983

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     kl. V A wychowawca mgr Jadwiga Kopeć
     1.
     Basałaj Lucyna
     11.
     Karpowicz Halina
     21.
     Słowikowska Brigida
     2.
     Bernatowicz Marianna
     12.
     Koper Jerzy
     22.
     Stankiewicz Jolanta
     3.
     Bobrowska Alicja
     13.
     Kulbacka Alicja
     23.
     Sztukowska Alicja
     4.
     Brozio Janusz
     14.
     Kulbacki Wiesław
     24.
     Szymański Andrzej
     5.
     Ćwikowska Dorota
     15.
     Kłoczko Zenon
     25.
     Wąziewski Marek
     6.
     Ćwikowski Jan
     16.
     Klimaszewski Grzegorz
     26.
     Woroniecka Jadwiga
     7.
     Harasim Grażyna
     17.
     Masłowski Ryszard
     27.
     Zielepuza Grażyna
     8.
     Jabłoński Bogdan
     18.
     Milewska Luctna
     28.
     Żenda Krystyna
     9.
     Jasionowska Małgorzata
     19.
     Prusko Leszek
     29.
     Żukowska Katarzyna
     10.
     Karbowski Janusz
     20.
     Radzewicz Janusz
      
      
     kl. V B wychowawca mgr Dariusz Gołąbek
     1.
     Bujnowska Jadwiga
     7.
     Kalinowska Krystyna
     13.
     Pijanowski Jerzy
     2.
     Bujnowski Wiesław
     8.
     Karaś Halina
     14.
     Puczyłowski Tomasz
     3.
     Doliwa Anna
     9.
     Marcinkiewicz Bogdan
     15.
     Sobota Bożena
     4.
     Drażba Teresa
     10.
     Matyszkiel Anna
     16.
     Topolska Barbara
     5.
     Janczewski Cezary
     11.
     Murawko Małgorzata
     17.
     Truszkowska Renata
     6.
     Jurewicz Danuta
     12.
     Pietrewicz Maciej
     18.
     Warsiewicz Anna
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Feliks Urban
     1.
     Albowicz Krystyna
     10.
     Kowalik Łucja
     19.
     Szczęsny Ludwik
     2.
     Bartoszewicz Teresa
     11.
     Lalko Bożena
     20.
     Wałuszko Anna
     3.
     Borodziuk Zofia
     12.
     Łaskowska Wiesława
     21.
     Wasilewska Anna
     4.
     Cieślukowska Marzena
     13.
     Malinowski Bogusław
     22.
     Woroniecka Anna
     5.
     Ćwikowska Grażyna
     14.
     Michna Ewa
     23.
     Zarzecka Danuta
     6.
     Hołdyńska Małgorzata
     15.
     Nieszczerzewska Teresa
     24.
     Zyskowska Alicja
     7.
     Jagłowska Dorota
     16.
     Popiel Krystyna
     25.
     Żurawski Jacek
     8.
     Kamińska Teresa
     17.
     Purwin Marta
      
      
     9.
     Kiełczewska Cecylia
     18.
     Stroczkowska Jadwiga
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr Teresa Krukowska
     1.
     Baluta Anna
     11.
     Lotko Barbara
     21.
     Siedlecka Ewa
     2.
     Cebeliński Jacek
     12.
     Morusiewicz Jolanta
     22.
     Sowul Wiesław
     3.
     Dzienisiewicz Jadwiga
     13.
     Myszczyńska Barbara
     23.
     Suchocka Alicja
     4.
     Dziondziakowski Mieczysław
     14.
     Myszkiewicz Dorota
     24.
     Sujata Urszula
     5.
     Galicka Lucyna
     15.
     Narolewska Jolanta
     25.
     Sznurkowski Marek
     6.
     Hońko Marek
     16.
     Opanowska Anna
     26.
     Sztomber Marzena
     7.
     Iwanowski Wiesław
     17.
     Połubińska Danuta
     27.
     Truszkowska Barbara
     8.
     Kosakowska Maria
     18.
     Rytwińska Dorota
     28.
     Warsiewicz Andrzej
     9.
     Kowalewska Bożena
     19.
     Sadowska Maria
      
      
     10.
     Krzyżewska Iwona
     20.
     Sawicka Lucyna
      
      
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. VI N opiekun mgr inż. Janina Sadowska
     1.
     Aleksandrowicz Piotr
     15.
     Giełażewski Henryk
     29.
     Stasiukiewicz Bożena
     2.
     Barszczewski Bogusław
     16.
     Krysztofik Stanisław
     30.
     Śliwińska Lucyna
     3.
     Barszczewska Elżbieta
     17.
     Konikowska Anna
     31.
     Szeszko Krzysztow
     4.
     Barszczewska Elżbieta
     18.
     Masłowska Elżbieta
     32.
     Tyczkowska Zofia
     5.
     Bielecki Bogusław
     19.
     Murawski Jan
     33.
     Walendzewicz Halina
     6.
     Bydelska Elżbieta
     20.
     Olszewska Dorota
     34.
     Wasilewski Waldemar
     7.
     Brzozowska Teresa
     21.
     Ołów Piotr
     35.
     Wysocki Adam
     8.
     Chmielewski Marian
     22.
     Pogorzelski Jerzy
     36.
     Winkler Krystyna
     9.
     Chodkiewicz Jan
     23.
     Putra Teresa
     37.
     Wojciulewicz Elżbieta
     10.
     Chodkiewicz Stanisław
     24.
     Rabcewicz Irena
     38.
     Woroniecka Wanda
     11.
     Daniłowicz Marian
     25.
     Saskow Dorota
     39.
     Zubrzycki Jan
     12.
     Dzienisiewicz Halina
     26.
     Saskow Lucyna
     40.
     Sznipko Zdzisław
     13.
     Dąbrowski Jacek
     27.
     Skowroński Andrzej
      
      
     14.
     Grela Stanisław
     28.
     Sosnowska Daniela
      
      
     Zaoczne Policealne Studium Zawodowe
     opiekun mgr inż. Janina Sadowska
     1.
     Jagłowska Bożena
     4.
     Bartosiewicz Zofia
     7.
     Wasilewska Marianna
     2.
     Krukowska Ewa
     5.
     Rudzewicz Stanisław
     8.
     Zackiewicz Teresa
     3.
     Kuzyk Jan
     6.
     Słowikowska Bożena
      
      

     Rok 1984

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Stefania Grzyb
     1.
     Bernatowicz Wojciech
     9.
     Lewoń Krystyna
     17.
     Sadowska Teresa
     2.
     Błuś Dorota
     10.
     Lik Marek
     18.
     Suchwałko Barbara
     3.
     Bubrowski Marek
     11.
     Milewski Sławomir
     19.
     Spiczko Andrzej
     4.
     Galicka Małgorzata
     12.
     Milewski Stanisław
     20.
     Walendzewicz Elżbieta
     5.
     Gibowicz Leszek
     13.
     Miszkiel Bożena
     21.
     Wasilewski Marek
     6.
     Konikowska Małgorzata
     14.
     Morusiewicz Alfred
     22.
     Więcko Agnieszka
     7.
     Kotowska Barbara
     15.
     Nowikowski Maciej
     23.
     Zdancewicz Krzysztof
     8.
     Krajewski Piotr
     16.
     Prusko Stanisław
      
      
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Janina Sadowska
     1.
     Bartoszewicz Krystyna
     8.
     Kazimierska Marzenna
     15.
     Łanczkowski Andrzej
     2.
     Bekier Alicja
     9.
     Kekotko Marek
     16.
     Mrozowska Irena
     3.
     Bronakowska Lilla
     10.
     Kopiczko Elżbieta
     17.
     Ogórkis Zyta
     4.
     Brzozowska Maria
     11.
     Koszewski Jerzy
     18.
     Prawdzik Krystyna
     5.
     Faltyn Danuta
     12.
     Kozłowska Elżbieta
     19.
     Samotyho Kazimierz
     6.
     Jaśkiewicz Lucyna
     13.
     Królczyk Barbara
     20.
     Rynkiewicz Grażyna
     7.
     Kanoza Irena
     14.
     Krzykwa Jadwiga
     21.
     Wielgat Krystyna
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. VI O (3 - letnie) opiekun mgr inż. Jan Orłowski
     1.
     Augustyniak Jolanta
     7.
     Jasionek Dorota
     13.
     Szczerbowski Aleksander
     2.
     Biłda Teresa
     8.
     Kaszuba Andrzej
     14.
     Tarasiewicz Irena
     3.
     Dziekoński Stanisław
     9.
     Kulesz Krystyna
     15.
     Tyszkiewicz Edmund
     4.
     Czyżewska Henryka
     10.
     Kopiczko Marian
     16.
     Wojtkiewicz Grażyna
     5.
     Hippel Tadeusz
     11.
     Piwańska Dorota
     17.
     Zalewska Ewa
     6.
     Jankowska Anna
     12.
     Sienkiewiecz Radosława
     18.
     Wierzbicki Andrzej
     sem. X (5 - letnie) opiekun mgr Józef Gryziewicz
     1.
     Dubinin Brygida
     6.
     Kulesz Dorota
     11.
     Sikorska Ewa
     2.
     Dubinin Sławomir
     7.
     Maksimowicz Elżbieta
     12.
     Sikorski Kazimierz
     3.
     Jankowska Alicja
     8.
     Masłowska Ewa
     13.
     Smoleński Jarosław
     4.
     Jankowska Jadwiga
     9.
     Milanowski Tomasz
     14.
     Zackiewicz Janusz
     5.
     Kalinowski Tadeusz
     10.
     Paszkiewicz Mirosław
     15.
     Kulesza Tadeusz

     Rok 1985

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     kl V A wychowawca mgr Feliks Urban
     1.
     Anuszkiewicz Dorota
     7.
     Leszczyńska Jadwiga
     13.
     Protasiewicz Ewa
     2.
     Buczel Beata
     8.
     Leszczyńska Teresa
     14.
     Romanowska Teresa
     3.
     Kłoczko Alicja
     9.
     Lipińska Dorota
     15.
     Sieńkowski Jarosław
     4.
     Kłoczko Bogusław
     10.
     Mazurkiewicz Marianna
     16.
     Starzyńska Beata
     5.
     Krzykwa Wacław
     11.
     Niewiarowski Krzysztof
     17.
     Topolska Anna
     6.
     Kulbacka Hanna
     12.
     Ołdak Jarosław
      
      
     kl V B wychowawca mgr inż. Halina Dąbrowska
     1.
     Arasim Bożena
     8.
     Krajewska Maria
     15.
     Sobolewska Elżbieta
     2.
     Bądzio Mirosław
     9.
     Masłowska Krystyna
     16.
     Sztelmach Jolanta
     3.
     Fil Małgorzata
     10.
     Mikołajczyk Krystyna
     17.
     Wysocki Bogdan
     4.
     Faltyński Marek
     11.
     Parafianowicz Henryka
     18.
     Zaręba Józef
     5.
     Galicki Zdzisław
     12.
     Salik Iwona
     19.
     Żyniewicz Krystyna
     6.
     Jurewicz Andrzej
     13.
     Samotyho Adam
      
      
     7.
     Karłowicz Ryszard
     14.
     Sidor Andrzej
      
      
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Teresa Szczecina
     1.
     Buczyńska Barbara
     7.
     Golub Krystyna
     13.
     Pupel Małgorzata
     2.
     Cuper Małgorzata
     8.
     Gutowska Dorota
     14.
     Romaniuk Teresa
     3.
     Czarniecka Małgorzata
     9.
     Idek Grzegorz
     15.
     Szymczyk Wiesława
     4.
     Czulewicz Małgorzata
     10.
     Jacewicz Joanna
     16.
     Węglicka Bogusława
     5.
     Dąbrowska Jolanta
     11.
     Malinowska Zofia
     17.
     Woronko Mirosław
     6.
     Duba Wiesław
     12.
     Milanowski Jerzy
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     kl. III Z wychowawca mgr Jerzy Gryszkiewicz
     1.
     Czerniecki Artur
     10.
     Milewska Barbara
     19.
     Słowikowska Teresa
     2.
     Ćwikowska Halina
     11.
     Mróz Jarosław
     20.
     Sobolewski Leszek
     3.
     Daraszkiewicz Jarosław
     12.
     Ostrokołowicz Jarosław
     21.
     Świerzbinowicz Ewa
     4.
     Galicki Jarosław
     13.
     Piekarska Teresa
     22.
     Szymczyk Krzysztof
     5.
     Harasim Cezary
     14.
     Pietrzyk Dorota
     23.
     Szymczyk Sławomir
     6.
     Kurzyna Teresa
     15.
     Puczyłowska Barbara
     24.
     Szyłak Robert
     7.
     Kuźma Jolanta
     16.
     Renowicka Joanna
     25.
     Wierzbiński Jerzy
     8.
     Litwinko Barbara
     17.
     Roszkowska Danuta
     26.
     Wołyński Leszek
     9.
     Masłowski Bogdan
     18.
     Rutkowska Ewa
      
      
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. IV P opiekun mgr inż. Jadwiga Ołdakowska
     1.
     Budnik Jan
     13.
     Matusiewicz Adam
     25.
     Radzewicz Maria
     2.
     Bujnowska Helena
     14.
     Matusiewicz Elżbieta
     26.
     Romanowska Bożena
     3.
     Danielewicz Anna
     15.
     Miklaszewski Ryszard
     27.
     Rzeszut Marek
     4.
     Domalewska Elżbieta
     16.
     Mikulska Bożena
     28.
     Szczecina Jan
     5.
     Grochowski Mirosław
     17.
     Niedźwiecki Józef
     29.
     Szczodruch Halina
     6.
     Jacewicz Jan
     18.
     Ogórkis Józef
     30.
     Szyper Jan
     7.
     Jagłowski Adam
     19.
     Olszewska Elżbieta
     31.
     Tarasiewicz Andrzej
     8.
     Klimont Konrad
     20.
     Ostapowicz Bożena
     32.
     Wołyniec Romuald
     9.
     Kondracki Konstanty
     21.
     Pikis Waldas
     33.
     Wierzbicki Krzysztof
     10.
     Kopiczko Arkadiusz
     22.
     Putra Jan
     34.
     Zarzecki Jerzy
     11.
     Kwapisz Danuta
     23.
     Polkowski Andrzej
     35.
     Żukowski Edward
     12.
     Kwapisz Mirosław
     24.
     Radzewicz Małgorzata
      
      

     Rok 1986

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Jan Orłowski
     1.
     Bogdański Krzysztof
     9.
     Kozłowski Lech
     17.
     Polakowski Andrzej
     2.
     Brozio Brygida
     10.
     Król Jan
     18.
     Sawicka Beata
     3.
     Ceckowska Teresa
     11.
     Krupińska Zofia
     19.
     Sierzputowska Małgorzata
     4.
     Chałko Marian
     12.
     Kubrak Lucyna
     20.
     Sidor Jarosław
     5.
     Fiećko Adam
     13.
     Łangowski Mariusz
     21.
     Wiatrzyk Joanna
     6.
     Kaszkiel Dariusz
     14.
     Miłowicki Wiesław
     22.
     Wiszniewski Grzegorz
     7.
     Kimszal Wiesław
     15.
     Ołów Stanisław
     23.
     Wysocka Elżbieta
     8.
     Koryga Bogdan
     16.
     Piotrowski Waldemar
     24.
     Wysocka Maria
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Teresa Krukowska
     1.
     Baluta Anna
     8.
     Lotko Barbara
     15.
     Sawicka Lucyna
     2.
     Cebeliński Jacek
     9.
     Masiewicz Piotr
     16.
     Siedlecka Ewa
     3.
     Galicka Lucyna
     10.
     Myszczyńska Barbara
     17.
     Sowul Wiesław
     4.
     Gibowicz Celina
     11.
     Myszkiewicz Dorota
     18.
     Sujata Urszula
     5.
     Iwanowski Wiesław
     12.
     Opanowska Anna
     19.
     Szczebiot Mariola
     6.
     Kowalewska Bożena
     13.
     Połubińska Danuta
     20.
     Sztomber Marzena
     7.
     Krzyżewska Iwona
     14.
     Prostko-Prostyński Arkadiusz
     21.
     Truszkowska Barbara
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr inż. Czesław Zyskowski
     1.
     Faszczewska Dorota
     5.
     Kowalewska Danuta
     9.
     Rowińska Grażyna
     2.
     Górska Grażyna
     6.
     Milewski Arkadiusz
     10.
     Sadowski Krzysztof
     3.
     Hońko Ryszard
     7.
     Myszczyńska Barbara
     11.
     Sidor Grzegorz
     4.
     Joka Krzysztof
     8.
     Olszewska Ewa
     12.
     Szmygiel Bogusław
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     opiekun mgr inż. Barbara Sidor
     1.
     Bartoszewicz Halina
     13.
     Kacprzyk Alicja
     25.
     Osiecki Józef
     2.
     Bernatowicz Krzysztof
     14.
     Kapuściński Ryszard
     26.
     Rułkowska Teresa
     3.
     Bielawski Józef
     15.
     Klepacka Grażyna
     27.
     Sieńko Elżbieta
     4.
     Biłbak Dorota
     16.
     Kłaczkowski Krzysztof
     28.
     Smykowski Czesław
     5.
     Borodziuk Jerzy
     17.
     Kozłowski Wiesław
     29.
     Smykowski Stanisław
     6.
     Bożewicz Alicja
     18.
     Kunda Stanisław
     30.
     Sobolewski Antoni
     7.
     Cudnowski Sławomir
     19.
     Luty Andrzej
     31.
     Szeląg Dorota
     8.
     Chodorowski Andrzej
     20.
     Mościńska Regina
     32.
     Toczyłowska Renata
     9.
     Dadura Andrzej
     21.
     Niedźwiedzki Adam
     33.
     Wilczyński Mirosław
     10.
     Fiedziuk Danuta
     22.
     Olszewska Krystyna
     34.
     Zackiewicz Ewa
     11.
     Filipow Alina
     23.
     Olszewska Danuta
     35.
     Gochowski Waldemar
     12.
     Jabłoński Zbigniew
     24.
     Ołów Teresa
      
      

     Rok 1987

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Elżbieta Fiedorowicz
     1.
     Arasim Maria
     9.
     Kochański Zbigniew
     17.
     Pawłowska Anna
     2.
     Bubrowski Zbigniew
     10.
     Krajewska Bogumiła
     18.
     Putra Małgorzata
     3.
     Cieśluk Marek
     11.
     Kulbacki Dariusz
     19.
     Rutkowska Marzenna
     4.
     Gaździński Tomasz
     12.
     Kulbacka Lucyna
     20.
     Skibowski Wojciech
     5.
     Gejzler Barbara
     13.
     Kwiatkowski Krzysztof
     21.
     Soroko Małgorzata
     6.
     Górska Alicja
     14.
     Laszkowska Lucyna
     22.
     Strękowska Dorota
     7.
     Górska Teresa
     15.
     Masłowska Lucyna
     23.
     Tyczkowska Elżbieta
     8.
     Klonowska Maria
     16.
     Olszewski Sławomir
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr inż.Marian Sadowski
     1.
     Bernatowicz Jerzy
     8.
     Fadrowska Ewa
     15.
     Rutkowska Jolanta
     2.
     Bonus Janusz
     9.
     Kulbacka Anna
     16.
     Stankiewicz Tadeusz
     3.
     Chodorska Jadwiga
     10.
     Kwiatkowska Anna
     17.
     Szczecina Sławomir
     4.
     Ćwikowska Teresa
     11.
     Leśniewski Robert
     18.
     Szulc Jacek
     5.
     Danowska Wiesława Renata
     12.
     Nowalski Bogusław
     19.
     Urbanowicz Grzegorz
     6.
     Dąbrowski Krzysztof
     13.
     Ostrowska Barbara
     20.
     Wasilewski Gustaw
     7.
     Drażba Roman
     14.
     Rejmer Dorota
     21.
     Wasilewska Marta
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     opiekun mgr inż.Janina Sadowska
     1.
     Barszczewski Stanisław
     9.
     Kopiczko Celina
     17.
     Przekop Marian
     2.
     Bobowicz Tadeusz
     10.
     Kopiczko Ryszard
     18.
     Piekarska Anna
     3.
     Chmielewski Ryszard
     11.
     Kulik Tadeusz
     19.
     Sadowska Maria
     4.
     Chmielewski Wiesław
     12.
     Kracaj Stanisław
     20.
     Sierzputowski Tadeusz
     5.
     Czuper Agata
     13.
     Kłoczko Grzegorz
     21.
     Truchan Wiesław
     6.
     Gacka Alina
     14.
     Jurewicz Bogusław
     22.
     Walendzewicz Józef
     7.
     Godlewska Krystyna
     15.
     Mieluch Jadwiga
     23.
     Wiśniewska Daniela
     8.
     Gulan Krzysztof
     16.
     Moczulski Krzysztof
      
      

     Rok 1988

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Czesław Halicki
     1.
     Ciszewska Halina
     9.
     Kulbacki Kazimierz
     17.
     Staszkiewicz Małgorzata
     2.
     Citkowska Barbara
     10.
     Lach Lucyna
     18.
     Szwejser Dariusz
     3.
     Faltyn Małgorzata
     11.
     Laszkowska Halina
     19.
     Topolska Małgorzata
     4.
     Giedrojć Katarzyna
     12.
     Mikłosz Alicja
     20.
     Urynowicz Adam
     5.
     Giełażewska Beata
     13.
     Omilian Dorota
     21.
     Wołukanis Zofia
     6.
     Jodzis Mirosław
     14.
     Parejko Halina
     22.
     Woronowicz Dorota
     7.
     Kotarski Andrzej
     15.
     Paciorko Arkadiusz
     23.
     Zdancewicz Marek
     8.
     Kotarski Piotr
     16.
     Poźniakowski Bogdan
     24.
     Życzkowska Małgorzata
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Jerzy Gryszkiewicz
     1.
     Czepanis Wioletta
     9.
     Masłowski Bogdan
     17.
     Puczyłowska Barbara
     2.
     Czarniecki Artur
     10.
     Milewska Barbara
     18.
     Raczyło Halina
     3.
     Daraszkiewicz Jarosław
     11.
     Niewulis Piotr
     19.
     Renowicka Joanna
     4.
     Deputat Anna
     12.
     Ostrokołowicz Jarosław
     20.
     Siebiedzińska Zofia
     5.
     Galicki Jarosław
     13.
     Ostrowska Alina
     21.
     Świerzbinowicz Ewa
     6.
     Harasim Cezary
     14.
     Pieczulis Helena
     22.
     Szyłak Robert
     7.
     Jurkiewicz Jolanta
     15.
     Podurgiel Dorota
     23.
     Szymczyk Krzysztof
     8.
     Kuźma Jolanta
     16.
     Prostko Bernard
     24.
     Szymczyk Sławomir
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr inż.Jadwiga Ołdakowska
     1.
     Anuszkiewicz Sławomir
     7.
     Hryniewicka Danuta
     13.
     Kotarski Stanisłw
     2.
     Arasimowicz Renata
     8.
     Hryniewicki Cezary
     14.
     Makarewicz Marek
     3.
     Barszczewski Andrzej
     9.
     Jegliński Radosław
     15.
     Omilian Andrzej
     4.
     Barszczewski Jacek
     10.
     Kisłowski Radosław
     16.
     Stankiewicz Dorota
     5.
     Bujno Mariusz Jacek
     11.
     Kolenda Jarosław
     17.
     Świątkowski Krzysztof
     6.
     Czerobska Halina
     12.
     Kolenkiewicz Kazimierz
      
      
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     opiekun mgr Józef Gryziewicz
     1.
     Bućko Wiesław
     13.
     Litwińska Halina
     25.
     Pietrzyk Dorota
     2.
     Brezgieł Mirosław
     14.
     Lotkowski Stanisław
     26.
     Radzewicz Irena
     3.
     Czeropska Danuta
     15.
     Matusiewicz Leon
     27.
     Romanowski Antoni
     4.
     Czokało Jerzy
     16.
     Mieluch Teresa
     28.
     Romanowski Tadeusz
     5.
     Czuper Michał
     17.
     Milanowski Alojzy
     29.
     Rowińska Teresa
     6.
     Chomiczewski Sławomir
     18.
     Mołotkiewicz Bożena
     30.
     Sak Grzegorz
     7.
     Dziokan Iwona
     19.
     Możejewska Helena
     31.
     Sieczkowska Teresa
     8.
     Górski Wiesław
     20.
     Mrozowska Celina
     32.
     Snarski Józef
     9.
     Kułak Edward
     21.
     Olszewski Henryk
     33.
     Staśkiewicz Ignacy
     10.
     Kuprewicz Halina
     22.
     Palanis Stanisław
     34.
     Zachariasz Bogusława
     11.
     Kurzyna Teresa
     23.
     Paszkiewicz Grażyna
     35.
     Żekiewski Jan
     12.
     Kądzielewska Lucyna
     24.
     Pietruszkiewicz Aldona
     36.
     Kareło Elżbieta

     Rok 1989

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż.Stanisław Burzyński
     1.
     Bombor Urszula Katarzyna
     10.
     Iwanicka Halina
     19.
     Milanowska Anna
     2.
     Brzezicki Piotr
     11.
     Kazimierczuk Katarzyna
     20.
     Miłowicka Alina Helena
     3.
     Buczyńska Danuta
     12.
     Kondracka Małgorzata
     21.
     Miłowicka Dorota
     4.
     Bućwińska Danuta
     13.
     Konopko Ewa
     22.
     Ogórkis Ewa
     5.
     Chmielewska Celina
     14.
     Kotarska Marzanna
     23.
     Pietrulińska Jolanta
     6.
     Dąbrowska Joanna Beata
     15.
     Kozłowski Dariusz
     24.
     Putra Jadwiga Maria
     7.
     Dębowski Ireneusz
     16.
     Krakowska Teresa
     25.
     Putra Małgorzata
     8.
     Dzierżyńska Lucyna
     17.
     Krzyżyńska Małgorzata
     26.
     Szyperek Jan
     9.
     Harasim Renata
     18.
     Masłowska Elżbieta
     27.
     Walendzewicz Dorota
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż.Tadeusz Basałaj
     1.
     Czuper Dorota
     7.
     Małysko Mirosław
     13.
     Rowińska Grażyna
     2.
     Dec Edward
     8.
     Myszczyńska Barbara
     14.
     Rudziewicz Jacek
     3.
     Faszczewska Dorota
     9.
     Olszewska Ewa
     15.
     Woliński Leszek
     4.
     Jurkiewicz Danuta
     10.
     Pieczulis Irena
     16.
     Zębala Tomasz
     5.
     Kisielewski Krzysztof
     11.
     Prawdzik Elżbieta
      
      
     6.
     Małachowski Grzegorz
     12.
     Protasiewicz Halina
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr Teresa Szczecina
     1.
     Bokuniewicz Janusz
     8.
     Kowalczyk Małgorzata
     15.
     Selwocka Dorota
     2.
     Brozio Krzysztof
     9.
     Kownacka Bożena
     16.
     Sikora Piotr
     3.
     Gajewska Hanryka
     10.
     Lach Danuta
     17.
     Stasińska Marzena
     4.
     Gorlewska Anna
     11.
     Niedżwiecki Waldemar
     18.
     Szyłak Jarosław
     5.
     Jacewicz Krzysztof
     12.
     Nowikowski Dariusz
     19.
     Truszkowska Teresa
     6.
     Jankowska Janina
     13.
     Okrągły Waldemar
     20.
     Więcko Bogusława
     7.
     Kamińska Anna
     14.
     Paskowska Renata
      
      
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     opiekun mgr inż.Czesław Zyskowski
     1.
     Bednarski Sławomir
     11.
     Januszko Józef
     21.
     Putra Alina
     2.
     Chomicz Marian
     12.
     Kierklo Jan
     22.
     Rozmysłowicz Henryk
     3.
     Filipowski Jarosław
     13.
     Kozłowski Kazimierz
     23.
     Sienkiewicz Bożena
     4.
     Gorlo Zdzisław
     14.
     Łejmel Andrzej
     24.
     Siłkowski Andrzej
     5.
     Gryguć Natalia
     15.
     Milewski Arkadiusz
     25.
     Szmygiel Bogusław
     6.
     Harasiuk Anna
     16.
     Myszkowski Leszek
     26.
     Szydłowska Jolanta
     7.
     Hołdyńska Bożena
     17.
     Olsztyn Waldemar
     27.
     Szupszyńska Teresa
     8.
     Hołdyński Andrzej
     18.
     Panasewicz Bogusław
     28.
     Tyczkowski Marek
     9.
     Hołubowicz Teresa
     19.
     Panasewicz Marek
      
      
     10.
     Jakubanis Romualda
     20.
     Protasiewicz Dorota
      
      

     Rok 1990

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     kl. V A wychowawca mgr Jdwiga Kopeć
     1.
     Akuła Renata
     8.
     Lewoc Grzegorz
     15.
     Siedlecka Barbara
     2.
     Bitowski Jan
     9.
     Masłowski Jan
     16.
     Sowa Lucyna
     3.
     Brodowska Wioletta
     10.
     Milanowski Jacek
     17.
     Stankiewicz Małgorzata
     4.
     Delegacz Jarosław
     11.
     Milewski Adam
     18.
     Stefanowska Dorota
     5.
     Kopiczko Jolanta
     12.
     Pogodzińska Agnieszka
     19.
     Sujata Marek
     6.
     Kosakowska Martyna
     13.
     Pomichter Agata
     20.
     Urban Tomasz
     7.
     Kosakowska Renata
     14.
     Poźniakowska Małgorzata
     21.
     Grochowska Alicja
     kl. V B wychowawca mgr Alina Koncewicz
     1.
     Banaszewska Teresa
     9.
     Kowalczyk Danuta
     17.
     Renowicki Grzegorz
     2.
     Błyszczek Jerzy
     10.
     Kozłowska Jolanta
     18.
     Rzodkiewicz Grażyna
     3.
     Drażba Robert
     11.
     Malinowska Łucja
     19.
     Sadowska Małgorzata
     4.
     Gajewska Maria
     12.
     Olfier Krzysztof
     20.
     Słowikowska Barbara
     5.
     Janczewska Ewa
     13.
     Pachucka Katarzyna
     21.
     Sobolewski Kazimierz
     6.
     Kochańska Elżbieta
     14.
     Panasiewicz Grzegorz
     22.
     Tylenda Paweł
     7.
     Korzun Bogusław
     15.
     Połubińska Beata
     23.
     Ułanowicz Zbigniew
     8.
     Kotarska Jolanta
     16.
     Rawinis Maria
     24.
     Wasilewski Robert
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Marian Sadowski
     1.
     Burba Henryk
     9.
     Kuźmińska Agata
     17.
     Rekuć Krzysztof
     2.
     Chodorska Jadwiga
     10.
     Kwiatkowska Anna
     18.
     Szczecina Sławomir
     3.
     Ćwikowska Teresa
     11.
     Leśniewski Robert
     19.
     Sztuk Jerzy
     4.
     Dąbrowski Krzysztof
     12.
     Leśniewski Stanisław
     20.
     Wasilewska Marta
     5.
     Fadrowska Ewa
     13.
     Mlaskot Przemysław
     21.
     Witkowska Marianna
     6.
     Frąckiewicz Renata
     14.
     Nowalski Bogusław
     22.
     Zdancewicz Renata
     7.
     Gwiazdowski Dariusz
     15.
     Ostrowska Barbara
      
      
     8.
     Kulbacka Anna
     16.
     Ostrowska Teresa
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr inż. Jerzy Wysocki
     1.
     Atkielska Agnieszka
     9.
     Karaś Heronim
     17.
     Omilian Piotr
     2.
     Bernatowicz Ewa
     10.
     Konopko Katarzyna
     18.
     Ostrowski Czesław
     3.
     Ciszewska Beata
     11.
     Kotarski Wiesław
     19.
     Putra Jacek
     4.
     Czuper Stefan
     12.
     Kowalewska Halina
     20.
     Szumiło Bożena
     5.
     Dąbrowski Henryk
     13.
     Kubrak Andrzej
     21.
     Więcko Tadeusz
     6.
     Dzieniszewska Bożena
     14.
     Łoszewski Jarosław
     22.
     Wnukowska Renata
     7.
     Giczewska Honorata
     15.
     Nasewicz Ewa
      
      
     8.
     Jasiulewicz Jerzy
     16.
     Okrągła Halina
      
      
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. VI A opiekun mgr Teresa Krukowska
     1.
     Artwich Jan
     10.
     Jaśkiewicz Katarzyna
     19.
     Siemion Jan
     2.
     Bielecka Łucja
     11.
     Januszewicz Grażyna
     20.
     Staśkiewicz Lucyna
     3.
     Brzozowski Stanisław
     12.
     Malinowski Edward
     21.
     Szlaużys Romualda
     4.
     Chomicz Andrzej
     13.
     Milewski Grzegorz
     22.
     Szymańska Teresa
     5.
     Chmielewska Danuta
     14.
     Uchan Marzanna
     23.
     Wydra Biruta
     6.
     Cudnowska Marzanna
     15.
     Uchan Mirosław
     24.
     Zaborowski Andrzej
     7.
     Filipowska Dorota
     16.
     Puczyłowski Jacek
     25.
     Żukowska Lidia
     8.
     Frydrych Lilla
     17.
     Radzewicz Janina
      
      
     9.
     Jasionowska Dorota
     18.
     Sidorowicz Heronim
      
      
     sem. VI B opiekun mgr Tadeusz Miler
     1.
     Bernatowicz Jerzy
     9.
     Liszewski Józef
     17.
     Tomkiewicz Dorota
     2.
     Boniszewski Grzegorz
     10.
     Mroziewski Jan
     18.
     Wasilewski Wiesław
     3.
     Borkowski Dariusz
     11.
     Ostapowicz Zdzisław
     19.
     Wasilewski Jarosław
     4.
     Bućko Wojciech
     12.
     Urbanowicz Grzegorz
     20.
     Życzkowski Wiesław
     5.
     Budziński Grzegorz
     13.
     Pieczulis Waldemar
     21.
     Ołdyński Dariusz
     6.
     Górska Grażyna
     14.
     Rutkowska Jolanta
     22.
     Życzkowski Maciej
     7.
     Grzędziński Robert
     15.
     Rytwiński Wojciech
      
      
     8.
     Kotarski Marek
     16.
     Szulc Jacek
      
      
     sem. X opiekun mgr inż. Halina Makarska
     1.
     Czuper Tomasz
     10.
     Laszkowski Grzegorz
     19.
     Polkowski Józef
     2.
     Gałaszewski Jarosław
     11.
     Iwaszko Marian
     20.
     Pietrzyk Alicja
     3.
     Gorlewski Józef
     12.
     Łosiński Andrzej
     21.
     Sidor Helena
     4.
     Guzewicz Dorota
     13.
     Łaniewska Alina
     22.
     Świeżyński Andrzej
     5.
     Hołubowicz Leszek
     14.
     Olszewska Teresa
     23.
     Urbanowicz Beata
     6.
     Jasionowski Wojciech
     15.
     Poboży Wiesław
     24.
     Zarzecka Jolanta
     7.
     Iwanicki Krzysztof
     16.
     Pachucka Henryka
     25.
     Faszczewska Jolanta
     8.
     Kłaczkowski Sławomir
     17.
     Paśkowska Małgorzata
      
      
     9.
     Kiendorowicz Bożena
     18.
     Pojawa Małgorzata
      
      

     Rok 1991

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     kl. V A wychowawca mgr inż. Barbara Sidor
     1.
     Chlebus Elżbieta
     8.
     Kielich Ewa
     15.
     Raszkiewicz Hanna
     2.
     Dębowska Marzena
     9.
     Laskowska Bożena
     16.
     Rynkiewicz Krzysztof
     3.
     Dojnikowska Alicja
     10.
     Lenczewski Wiesław
     17.
     Rynkiewicz Renata
     4.
     Galicka Dorota
     11.
     Olszewski Mirosław
     18.
     Sobolewski Zenon
     5.
     Gudan Zofia
     12.
     Pajewski Romuald
     19.
     Stankiewicz Hanna
     6.
     Gulan Bogdan
     13.
     Pojawa Sławomir
     20.
     Stankiewicz Małgorzata
     7.
     Jurczyk Ireneusz
     14.
     Puza Marzena
     21.
     Wasilewska Beata
     kl. V B wychowawca mgr inż. Janina Sadowska
     1.
     Baranowska Agnieszka
     8.
     Koncewicz Sławomir
     15.
     Pułtorak Hanna
     2.
     Bujnowska Helena
     9.
     Kuźma Elżbieta
     16.
     Putra Robert
     3.
     Chodkiewicz Elżbieta
     10.
     Kuźmińska Jadwiga
     17.
     Raszkiewicz Marek
     4.
     Hońko Joanna
     11.
     Moroz Józef
     18.
     Sobolewska Edyta
     5.
     Hońko Sławomir
     12.
     Nazarowska Halina
     19.
     Sujata Anna
     6.
     Kaczyński Tomasz
     13.
     Ostapowicz Krzysztof
     20.
     Szymczyk Jarosław
     7.
     Kłoczko Ewa
     14.
     Palczewska Wioletta
     21.
     Szypulska Jadwiga
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Feliks Urban
     1.
     Anuszkiewicz Robert
     7.
     Hryniewicka Danuta
     13.
     Popko Krzysztof
     2.
     Arasimowicz Renata
     8.
     Kolenkiewicz Kazimierz
     14.
     Sosnowski Krzysztof
     3.
     Bielski Stanisław
     9.
     Kotarski Adam
     15.
     Szumski Jacek
     4.
     Czerobska Halina
     10.
     Maciorowski Dariusz
     16.
     Świątkowski Krzysztof
     5.
     Grzędzińska Lillia
     11.
     Markiewicz Agnieszka
     17.
     Tumialis Jurata
     6.
     Hryniewicki Cezary
     12.
     Michniewicz Dariusz
     18.
     Zysko Zbigniew
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr inż. Elżbieta Fiedorowicz
     1.
     Anuszkiewicz Barbara
     10.
     Konopko Beata
     19.
     Ułanowicz Marek
     2.
     Bizio Marzena
     11.
     Koronkiewicz Eżbieta
     20.
     Waluś Agnieszka
     3.
     Chmielewski Paweł
     12.
     Naruszewicz Danuta
     21.
     Wasilewska Elżbieta
     4.
     Chmielewski Waldemar
     13.
     Rzadkowski Jarosław
     22.
     Wojtkiewicz Marek
     5.
     Dąbrowska Alicja
     14.
     Sienkiewicz Renata
     23.
     Wojtkiewicz Wojciech
     6.
     Dzierma Małgorzata
     15.
     Sokołowska Urszula
     24.
     Wróblewska Teresa
     7.
     Giczewska Teresa
     16.
     Stankiewicz Katarzyna
     25.
     Zaręba Elżbieta
     8.
     Janczewska Marta
     17.
     Stankiewicz Stanisław
      
      
     9.
     Karaś Anna
     18.
     Szoka Sylwia
      
      
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. VI opiekun mgr Józef Gryziewicz
     1.
     Banialis Elżbieta
     11.
     Paszkiewicz Romuald
     21.
     Świtaj Ryszard
     2.
     Borysewicz Andrzej
     12.
     Romanowski Andrzej
     22.
     Szyszkowski Janusz
     3.
     Czarnecki Józef
     13.
     Romanowski Mieczysław
     23.
     Węglicka Celina
     4.
     Ejzel Janusz
     14.
     Rusiecka Halina
     24.
     Wiźlański Stefan
     5.
     Gryniewiecki Zygmunt
     15.
     Sadowska Anna
     25.
     Zubowicz Andrzej
     6.
     Hołdyński Jan
     16.
     Sinkiewicz Wiesław
     26.
     Zawadzka (Szyłak) Danuta
     7.
     Kalinowski Mirosław
     17.
     Smokowska Alicja
     27.
     Puchlik Wojciech
     8.
     Masłowska Krystyna
     18.
     Szydłowska Weronika
     28.
     Chrapowicka Małgorzata
     9.
     Matuszewski Ryszard
     19.
     Szymielewicz Maria
      
      
     10.
     Nieszczerzewski Maciej
     20.
     Stefanowicz Barbara
      
      
     sem. X opiekun mgr inż. Jan Orłowski
     1.
     Bekisz Stanisław
     13.
     Kopiczko Krzysztof
     25.
     Świerzbinowicz Lucyna
     2.
     Bobran Elżbieta Danuta
     14.
     Kosakowski Jan
     26.
     Surażyńska Katarzyna
     3.
     Chmielewska Danuta Anna
     15.
     Kozłowski Janusz
     27.
     Śliwińska Alicja
     4.
     Czajka Piotr
     16.
     Kozłowski Marian
     28.
     Sztolc Elżbieta
     5.
     Czarniecki Adam
     17.
     Mackiewicz Renata
     29.
     Tylenda Jacek
     6.
     Dzienisiewicz Bogumiła
     18.
     Mackiewicz Marcin
     30.
     Urbański Mirosław
     7.
     Filipowicz Dariusz
     19.
     Mikielska Krystyna
     31.
     Wierzbicki Andrzej
     8.
     Gliński Grzegorz
     20.
     Opolski Marek
     32.
     Zalewski Wincenty
     9.
     Górski Bogusław
     21.
     Palewicz Danuta
     33.
     Zakrzewski Kazimierz
     10.
     Jaśko Dariusz
     22.
     Putra Wiesława
     34.
     Ziatkowska Ewa
     11.
     Jasielun Magdalena
     23.
     Perzyło Jarosław
      
      
     12.
     Kopiczko Beata
     24.
     Rzodkiewicz Grzegorz
      
      

     Rok 1992

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Stefania Grzyb
     1.
     Boguszewska Beata
     10.
     Kirejczyk Elżbieta
     19.
     Safinowski Andrzej
     2.
     Bokuniewicz Ewa
     11.
     Kopiczko Bogdan
     20.
     Samotyho Robert
     3.
     Bujno Katarzyna
     12.
     Mucharska Ewa
     21.
     Sawicki Tomasz
     4.
     Dąbrowski Andrzej
     13.
     Patron Małgorzata
     22.
     Sienkiewicz Zdzisław
     5.
     Dąbrowski Lech
     14.
     Perkowski Jerzy
     23.
     Stankiewicz Jadwiga
     6.
     Gejzler Zbigniew
     15.
     Poulakowska Lidia
     24.
     Święcka Beata
     7.
     Iwaszko Bożena
     16.
     Prawdzik Marek
     25.
     Szumski Bogdan
     8.
     Janczewska Barbara
     17.
     Putra Bogusław
     26.
     Zimnicki Zbigniew
     9.
     Jurczyk Andrzej
     18.
     Rowiński Tomasz
      
      
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Alina Koncewicz
     1.
     Barszczewska Alicja
     9.
     Jermakowicz Sławomir
     17.
     Moryc Elżbieta
     2.
     Chmielewski Zbigniew
     10.
     Kamiński Robert
     18.
     Nowik Sylwester Jacek
     3.
     Czereśniak Agnieszka Mariola
     11.
     Kozłowska Beata Irena
     19.
     Okrągły Waldemar Wojciech
     4.
     Drejer Dorota
     12.
     Kramkowski Zdzisław
     20.
     Pachucki Alojzy
     5.
     Felkner Andrzej
     13.
     Kuźbiel Małgorzata
     21.
     Selwocka Dorota
     6.
     Jacewicz Krzysztof
     14.
     Lach Danuta
     22.
     Szyłak Jarosław
     7.
     Jankowska Janina
     15.
     Łazar Celina
     23.
     Więcko Bogusława
     8.
     Januszanis Aldona
     16.
     Milanowska Ewa
     24.
     Brozio Krzysztof
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr inż. Jadwiga Ołdakowska
     1.
     Dąbrowska Irena
     5.
     Ołów Małgorzata
     9.
     Szulc Barbara
     2.
     Harasim Adam
     6.
     Piekarski Jarosław
     10.
     Walczyk Edyta
     3.
     Kochański Krzysztof
     7.
     Rzodkiewicz Jolanta
     11.
     Walendzewicz Andrzej
     4.
     Markowska Ewa
     8.
     Sokołowska Iwona
     12.
     Wnukowski Cezary
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     opiekun mgr Czesław Halicki
     1.
     Anusiewicz Antoni
     11.
     Kamiński Sławomir
     21.
     Stasińska Marzena
     2.
     Anuszkiewicz Grzegorz
     12.
     Kopiczko Anna
     22.
     Świerzbin Dariusz
     3.
     Bacewicz Antoni
     13.
     Kownacka Bożena
     23.
     Suszyńska Elżbieta
     4.
     Bobin Witalis
     14.
     Krzywicka Anna
     24.
     Szczęsny Piotr
     5.
     Brozio Arkadiusz
     15.
     Krzywicka Jolanta
     25.
     Truszkowska Teresa
     6.
     Charyton Krzysztof
     16.
     Jabłoński Mieczysław
     26.
     Wierzbicki Grzegorz
     7.
     Chilicki Wojciech
     17.
     Pojawis Fabian
     27.
     Więcławska Katarzyna
     8.
     Dadura Maria
     18.
     Siewiec Stanisław
     28.
     Wnukowska Krystyna
     9.
     Grygo Krzysztof
     19.
     Skowrońska Krystyna
     29.
     Zacharewicz Bronisław
     10.
     Kamińska Anna
     20.
     Sowul Zdzisław
      
      

     Rok 1993

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Lidia Andruszkiewicz
     1.
     Bartoszewicz Andrzej
     12.
     Korenkiewicz Barbara
     23.
     Smykowska Elżbieta
     2.
     Bubrowska Elżbieta
     13.
     Kotarska Małgorzata
     24.
     Sowulewski Janusz
     3.
     Budzińska Teresa
     14.
     Leszkowska Renata
     25.
     Szulc Wioletta
     4.
     Dobrzyń Marzena
     15.
     Lipińska Edyta
     26.
     Szyperek Urszula
     5.
     Dźwilewski Piotr
     16.
     Markowska Anna
     27.
     Ulikowska Mirosława
     6.
     Galicka Małgorzata
     17.
     Mickiewicz Dorota
     28.
     Ułanowicz Marzena
     7.
     Haraszkiewicz Mariusz
     18.
     Miller Stanisława
     29.
     Wiszniewska Anna
     8.
     Hrehorowicz Zygmunt
     19.
     Piłat Cezary
     30.
     Wojciechowska Bogusława
     9.
     Jacuński Maciej
     20.
     Podziewski Daniel
     31.
     Wysocki Jacek
     10.
     Jasionowski Karol
     21.
     Sidor Zbigniew
      
      
     11.
     Kielich Anna
     22.
     Słowikowska Irena
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr Jadwiga Kopeć
     1.
     Bokuniewicz Bernadetta
     9.
     Kłoczko Jan
     17.
     Omilian Grzegorz
     2.
     Cieśluk Paweł
     10.
     Kubrak Anna
     18.
     Rynkiewicz Marek
     3.
     Galicki Rafał
     11.
     Liszewska Elżbieta
     19.
     Rzodkiewicz Janusz
     4.
     Górska Iwona
     12.
     Łempio Wiesław
     20.
     Sidor Fabian
     5.
     Górski Grzegorz
     13.
     Masłowski Andrzej
     21.
     Stachniewicz Sebastian
     6.
     Górski Mirosław
     14.
     Mazurek Elwira
     22.
     Stankiewicz Robert
     7.
     Grochowski Marcin
     15.
     Milanowski Marcin
     23.
     Truszkowska Justyna
     8.
     Jarmułowicz Elżbieta
     16.
     Omilian Alicja
      
      
     Zaoczne Technikum Rolnicze
     sem. VI opiekun mgr inż. Czesław Zyskowski
     1.
     Andruczyk Daniel
     10.
     Janczulewicz Witold
     19.
     Radzewicz Krzysztof
     2.
     Atkielska Agnieszka
     11.
     Kolinko Piotr
     20.
     Raglis Romuald
     3.
     Bagiński Zbigniew
     12.
     Konaszeńko Wojciech
     21.
     Roszkowski Zbigniew
     4.
     Bernatowicz Ewa
     13.
     Kowalewska Halina
     22.
     Różyńska Helena
     5.
     Czuper Stefan
     14.
     Kowalewski Marek
     23.
     Wasilewski Marek
     6.
     Daniszewska Ewa
     15.
     Kowalewski Przemysław
     24.
     Wasilewski Robert
     7.
     Dańkowska Iwona
     16.
     Nasewicz Ewa
     25.
     Wasilewski Kazimierz
     8.
     Grochowski Jan
     17.
     Oberman Bożena
     26.
     Wojewnik Ewa
     9.
     Jasiulewicz Jerzy
     18.
     Ostapowicz Barbara
     27.
     Żytkowski Stanisław
     sem. X opiekun mgr inż. Stanisław Krzywicki
     1.
     Aneszko Elżbieta
     7.
     Kalinowski Janusz
     13.
     Narewski Jacek
     2.
     Chalecki Lechosław
     8.
     Kołakowski Tomasz
     14.
     Przekop Zbigniew
     3.
     Dzienisiewicz Elżbieta
     9.
     Kujałowicz Marek
     15.
     Saks Tadeusz
     4.
     Frydrych Ryszard
     10.
     Ludwig Lech
     16.
     Stankiewicz Jolanta
     5.
     Galińska Hanna
     11.
     Milewski Krzysztof
      
      
     6.
     Jeglińska Katarzyna
     12.
     Matulewicz Barbara
      
      

     Rok 1994

     5 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr inż. Stefania Grzyb
     1.
     Bartoszewicz Wioletta
     10.
     Kuźma Iwona
     19.
     Skorupski Konrad
     2.
     Biernacik Anita
     11.
     Majchrowska Agnieszka
     20.
     Strękowska Iwona
     3.
     Dermont Izabela
     12.
     Mierzejewska Teresa
     21.
     Szumski Mariusz
     4.
     Galińska Aneta
     13.
     Milanowski Waldemar
     22.
     Świerzbin Renata
     5.
     Jabłoński Andrzej
     14.
     Olszewska Jolanta
     23.
     Truszkowska Małgorzata
     6.
     Kamińska Regina
     15.
     Raszkiewicz Tomasz
     24.
     Twardowska Zuzanna
     7.
     Kolenda Andrzej
     16.
     Rydzewska Alicja
     25.
     Ulikowska Irena
     8.
     Kopiczko Aneta
     17.
     Safinowski Jacek
     26.
     Wojnowska Iwona
     9.
     Kopiczko Lucyna
     18.
     Sienkiewicz Krzysztof
      
      
     3 - letnie Technikum Rolnicze
     wychowawca mgr Feliks Urban
     1.
     Andrzejak Jarosław
     11.
     Janewicz Adam
     21.
     Stankiewicz Katarzyna
     2.
     Anuszkiewicz Barbara
     12.
     Karaś Anna
     22.
     Staszewska Dorota
     3.
     Bartoszewicz Marian
     13.
     Kiejko Sławomir
     23.
     Sznejder Jolanta
     4.
     Bielenica Andrzej
     14.
     Koronkiewicz Elżbieta
     24.
     Szoka Sylwia
     5.
     Bronakowska Dorota
     15.
     Kozikowski Wojciech
     25.
     Twardowski Tomasz
     6.
     Brzostowska Dorota
     16.
     Markowski Mariusz
     26.
     Ułanowicz Marek
     7.
     Budnik Sławomir
     17.
     Matulewicz Barbara
     27.
     Wróblewska Teresa
     8.
     Dąbrowska Alicja
     18.
     Okrągła Barbara
     28.
     Zaręba Elżbieta
     9.
     Giczewska Teresa
     19.
     Rawinis Piotr
      
      
     10.
     Gorlo Małgorzata
     20.
     Sienkiewicz Janusz
      
      
     Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     wychowawca mgr Józef Gryziewicz
     1.
     ndruszkiewicz Teresa
     9.
     Falko Wojciech
     17.
     Miller Katarzyna
     2.
     Andryszczyk Agnieszka
     10.
     Gabruś Arkadiusz
     18.
     Naruszewicz Alicja
     3.
     Bagan Jerzy
     11.
     Giedrojć Małgorzata
     19.
     Okoniewska Agnieszka
     4.
     Chartuniewicz Ewa
     12.