• Realizacja projektu została zakończona.

   • Kurs baristy

    W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbył się kurs baristy, w którym wzięło udział 10 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu.
    Nasi Uczniowie nauczyli się robić pyszne i pięknie ozdobione kawy.


    Spotkania z psychologiem

    W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbyły się zajęcia z psychologiem, w którym wzięło udział 10 uczniów naszej Szkoły. Uczniowie na kolejnych zajęciach poznawali techniki radzenia sobie ze stresem oraz uczyli się w jaki sposób można przełamać swoje lęki i w jaki sposób pokonać strach przed wystąpieniami publicznymi.


    Kurs kombajnisty

    W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbył się kurs kombajnisty, w którym wzięło udział 20 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie.
    Każdy uczestnik otrzymał legitymację oraz świadectwo ukończenia kursu.


    Kurs sieczkarni

    W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbył się kurs sieczkarni, w którym wzięło udział 20 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie. Każdy uczestnik otrzymał legitymację oraz świadectwo ukończenia kursu.


    Kurs prasy

    W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbył się kurs obsługi prasy, w którym wzięło udział 20 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie.
    Każdy uczestnik otrzymał legitymację oraz świadectwo ukończenia kursu.


    Kurs chemizacyjny

    W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbył się kurs chemizacyjny, w którym wzięło udział 15 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie. Każdy uczestnik otrzymał świadectwo ukończenia kursu.


    Staże zawodowe

    W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbyły się w ramach zadania 1 płatne staże zawodowe dla 50 uczniów naszej szkoły. Staże odbywały się dla osób z kierunku technik hotelarstwa w Hotelu PURO**** w Gdańsku; dla osób z kierunku technik rolnik w indywidualnych gospodarstwach rolnych, dla osób z kierunku technik weterynarii w Stadninie Koni Ferensteinów w Gałkowie, Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy Oddział Olecko, Stadninie Koni "Nad Wigrami" w Mikołajewie, Stadninie Koni W Żarnowie. Uczniowie zdobywali doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy.


    Kurs chemizacyjny - druga edycja

    W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbyła się druga edycja kursu chemizacyjnego, w którym wzięło udział 15 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie. Każdy uczestnik otrzymał świadectwo ukończenia kursu.


    Kurs sieczkarni samojezdnej - druga edycja

    W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbyła się druga edycja kursu sieczkarni samojezdnej, w którym wzięło udział 20 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie. Każdy uczestnik otrzymał świadectwo ukończenia kursu.

     

   • Lista galerii

    brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
   • Dowspuda 10, 16-420 Raczki Poland
   • sekretariat@zsdowspuda.pl
   • 87 5685 103