• Dowspuda, 30.01.2023

     

       

    OGŁOSZENIE

    Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie posiada w sprzedaży

    1. Jęczmień   w ilości 8.500 kg.

    2. Mieszanka zbożowa  w ilości 8.000 kg.

    3. Pszenżyto  w ilości 6.000 kg.

     

    Oferty prosimy składać do dnia 13 lutego 2023  w sekretariacie szkoły na adres:

    Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Dowspuda 10,

    16-420 Raczki

    Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

    - imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę /firmę / i adres siedziby oferenta, telefon, fax,

    - oferowaną ilość oraz cenę netto za 1 kg zboża będącego w sprzedaży.

     

    Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu : 87- 5685085

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
   • Dowspuda 10, 16-420 Raczki Poland
   • sekretariat@zsdowspuda.pl
   • 87 5685 103