• Rolnictwo zdjęcie utworzone przez aleksandarlittlewolf - pl.freepik.com
    • Technik rolnik

    • W tym zawodzie zdobędziesz wiadomości i umiejętności, które umożliwią i ułatwią prowadzenie tradycyjnego gospodarstwa rolnego, jak również działalności związanej z rolnictwem. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości, które daje możliwość dalszego kontynuowania kształcenia na studiach o kierunkach typowo rolniczych, jak również biotechnikę, ekologię, projektowanie terenów zielonych, itp.

     Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Może prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych, itd.) U nas zdobędziesz też specjalizację agroturystyczną! Poza tym szkoła organizuje praktyki oraz naukę obsługi maszyn rolniczych. Umożliwiamy uzyskanie prawa jazdy kat. T.

     Dyplom ukończenia naszej szkoły daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej oraz pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii.

    • Technik agrobiznesu

    • W tym zawodzie zdobędziesz wiadomości i umiejętności z zakresu planowania, prowadzenia przedsiębiorstwa, zarządzania firmą, prowadzenia rachunkowości i marketingu.Absolwenci mają możliwość:

     1. kontynuowania nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych
     2. podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego lub handlowych, urzędach administracji państwowej, bankowości
     3. mogą podjąć własną działalność np. prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego lub organizowanie wypoczynku eko-turystycznego
     4. pracy na stanowiskach księgowych, kasjerów, rachmistrzów, inspektorów podatkowych, magazynierów, referentów zaopatrzenia i zbytu, pracowników sekretariatu, kancelarii, służb pracowniczych i socjalnych.

     Po otrzymaniu certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdzie dyplom ten jest honorowany.

     Dyplom ukończenia naszej szkoły daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej oraz pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii.

    • Jazda konna zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com
    • Technik hodowca koni

    • „Piękna kobieta w tańcu, fregata pod pełnymi żaglami, koń pełnej krwi w galopie.”
     - to, zdaniem Honoriusza Balzaca, trzy najpiękniejsze rzeczy na świecie.

     Zawód technik hodowca koni umożliwi Wam bliższe zapoznanie się z jedną z nich, a mianowicie z końmi.

     W czasie pięcioletniego okresu nauczania, uczniowie kształcący się w tym zawodzie, poznają zasady chowu i hodowli koni, ich żywienia, rozrodu i użytkowania. Dowiedzą się jak obchodzić się z tymi sympatycznymi zwierzętami, poznają zasady jazdy konnej a także wykorzystania koni w turystyce i rekreacji.

     Suwalszczyzna to region o wyjątkowych walorach turystycznych i krajobrazowych. Cóż zatem szkodzi by poznawać ją z wysokości końskiego grzbietu, pod okiem wykształconego hodowcy koni. To tylko jedna z możliwości pracy w tym zawodzie. Inne to możliwość zatrudnienia w stadninach, ośrodkach hodowli koni, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparci o konie jako działalności podstawowej lub dodatkowej działalności gospodarstwa rolnego, gdyż zawód technik hodowca koni daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

     Dzisiaj konie nie muszą już ciężko pracować w rolnictwie, leśnictwie czy transporcie – zastąpiły je techniczne środki produkcji. Nie oznacza to jednak, że możemy zapomnieć o tych przepięknych zwierzętach. Na szczęście wieloletnia tradycja hodowli koni w Polsce, w tym  również w naszym regionie, pozwala sądzić, że zwierzęta te jeszcze długo pozostaną z nami i będą nam służyły. Może również dzięki Wam?!

     Po ukończeniu tego kierunku będziesz miał możliwość planowania i organizowania wszelkich prac w gospodarstwie hodowlanym, uczestniczenia w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni, kierowania bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi stadniny koni, zajmowania się również sprzedażą koni hodowlanych oraz zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny.

     Technik hodowca koni może pracować w: ośrodkach specjalizujących się w hodowli koni, ośrodkach zajmujących się chowem koni, ośrodkach jeździeckich.

     Ponadto może: samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub agroturystyczne, samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

     Dyplom ukończenia naszej szkoły daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej oraz pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii.

     Praktyki organizuje szkoła w renomowanych stadninach i ośrodkach jeździeckich, które umożliwiają zdobycie brązowej odznaki w jeździectwie.

    • Technik ekonomista

    • W tym zawodzie zdobędziesz umiejętności pozwalające na samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityka zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych, jak również wykonywanie prac typowo biurowych.

     Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

    • Technik obsługi turystycznej

    • U nas nauczysz się między innymi:

     1. organizować pracę biura podróży
     2. opracowywać programy imprez turystycznych
     3. organizować imprezy turystyczne
     4. przygotowywać oferty turystyczne
     5. organizować czas wolny gościom obiektów hotelowych
     6. udzielać informacji turystycznej
     7. współpracować z przewodnikami, pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych
     8. dbać o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta
     9. współpracować z touroperatorami w zakresie sprzedaży ich ofert turystycznych
     10. przygotowywać umowy z gestorami usług turystycznych
     11. wykonywać kalkulacje imprez turystycznych
     12. rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek
     13. rozwiązywać problemy turystów

     Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

     1. w biurach podróży
     2. agencjach turystycznych
     3. ośrodkach informacji turystycznej
     4. wydawnictwach publikującym przewodniki turystyczne
     5. firmach organizujących outdoorowe imprezy integracyjne
     6. organach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizacje i promocje turystyki
     7. organizacjach branżowych
     8. fundacjach i stowarzyszeniach
    • Technik weterynarii

    • W tym zawodzie będziesz miał częsty kontakt ze zwierzętami! Do zadań technika weterynarii należą:

     1. Pomoc lekarzowi weterynarii w zwalczaniu chorób zwierząt
     2. Kontrolowanie stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt
     3. Wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych
     4. Pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego
     5. Wykonywanie czynności technicznych z zakresu diagnostyki, profilaktyki, lecznictwa weterynaryjnego
     6. Sprawowanie opieki nad zwierzętami zwłaszcza w chowie fermowym
     7. Wykonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu urzędowej działalności weterynaryjnej
     8. Wykonywanie czynności technicznych w ramach badań laboratoryjnych

     Technik weterynarii może pracować w : lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, sklepach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, zoo, leśnictwie. Ponadto może prowadzić nadzór sanitarno – weterynaryjny oraz samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze, a także podjąć pracę jako psycholog zwierzęcy (np. przy leczeniu zaburzeń behawioralnych u zwierząt domowych), dziennikarz w czasopismach dla hobbystów.

     Dyplom ukończenia naszej szkoły daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej oraz pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii. Ułatwia zdobycie uprawnień inseminatora i kontrolera sanitarnego.

    • Technik leśnik

    • Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca zaprasza wszystkich ośmioklasistów z regionu i nie tylko, do rozpoczęcia nauki w klasie technikum leśnego.

     W naszej szkole przekonasz się, że las, to nie tylko drzewa. To złożony organizm, w którym rośliny i zwierzęta współistnieją i oddziaływają na siebie. Organizm, który ma również ogromny wpływ na życie człowieka – nasze życie. W dobie globalnego ocieplenia lasy spełniają bardzo ważną rolę. Dzięki nim oddychamy świeżym powietrzem. Produkują tlen i pochłaniają szkodliwy gaz cieplarniany – dwutlenek węgla. Spełniają również szereg funkcji społecznych, jak chociażby rekreacyjne, czy krajobrazowe.

     By las mógł wypełniać te funkcje prawidłowo, potrzebny jest sprawny i mądry zarządca – leśnik, człowiek, który nie tylko będzie czerpał z dóbr, których dostarcza las, ale też w sposób odpowiedzialny nimi gospodarował.

     Nasza szkoła stwarza warunki edukacji dla wszystkich, przyszłych gospodarzy lasów. U nas dowiesz się jak hodować i pielęgnować las oraz jak w sposób zrównoważony, umiejętnie czerpać z niego pożytki. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania z wykorzystaniem najnowszych pomocy naukowych (tablic interaktywnych, plansz edukacyjnych, przyrządów pomiarowych, eksponatów itp.). Nasza kadra, to edukatorzy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Zajęcia w technikum leśnym, to przede wszystkim zajęcia terenowe, których w programie jest więcej niż „nudnej” teorii. To praktyki, podczas których nabędziesz wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu leśnika.

     Nasz region, to obszar o szczególnych walorach przyrodniczych, w którym występują liczne lasy, w tym znana w całym kraju – Puszcza Augustowska, to również ogromne obszary objęte najwyższą formą ochrony - parki narodowe: Wigierski, Białowieski, Narwiański i Biebrzański. Dołącz do nas i naucz się jak dobrze gospodarować takim bogactwem. 

    • Technik  hotelarstwa

    • Uśmiech na dzień dobry – zawód: technik hotelarstwa

     Jeżeli pasjonuje Cię turystyka, marzy Ci się praca ciekawa i związana z poznawaniem ciągle nowych ludzi, wybierz technikum hotelarskie. Dodatkowym atutem naszej szkoły jest możliwość odbywania praktyk zawodowych w całym kraju i za granicą.

     Technikum hotelarskie to szkoła średnia w trybie dziennym. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Technikum przygotowuje zarówno do egzaminu na technika hotelarstwa, jak i do państwowej matury, po której absolwenci mogą kontynuować naukę na uczelni wyższej lub w szkołach policealnych. Technikum hotelarskie to oferta przeznaczona dla osób, które chcą pracować w miejscach, gdzie można spotkać turystów – niezależnie od tego, czy będzie to małe, urocze miejscowości czy też duże, zagraniczne miejsca wakacyjnych wypraw. Absolwent technikum hotelarskiego posiada zarówno umiejętności dotyczące planowania i realizacji usług w recepcji, jak i obsługi gości, ma także informacje dotyczące marketingu oraz podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

     Ukończenie Technikum hotelarskiego to szansa na znalezienie ciekawej pracy zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Technikum hotelarskie umożliwia pracę w ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, zajazdach, gościńcach i bazach ruchomych, takich jak promowa, żeglugowa i kolejowa.

     Nauka odbywa się w małych grupach i przyjaznej atmosferze, a wysoko wykwalifikowana kadra, którą może pochwalić się technikum hotelarskie, zapewnia przygotowanie uczniów do wszystkich wyzwań, jakie będzie przed nimi stawiać praca zawodowa

     W naszej szkole nauczysz się m.in.

     1. organizować i nadzorować pracę w ośrodkach noclegowych
     2. obsługiwać systemy rezerwacji miejsc noclegowych
     3. świadczyć usługi zgodnie z wymogami kategorii obiektu
     4. organizować usługi gastronomiczne i inne w obiekcie hotelarskim
     5. przygotowywać strategiczne plany rozwoju dla placówek wypoczynkowych
     6. profesjonalnie obsługiwać gości hotelowych, organizować im wypoczynek i atrakcje turystyczno-rekreacyjne
     7. organizować spotkania integracyjne i imprezy firmowe w obiektach noclegowych
     8. współpracować z firmami świadczącymi usługi dla obiektów hotelarskich
     9. urządzać wnętrza pomieszczeń w obiekcie hotelarskim

     Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

     1. w hotelach, pensjonatach
     2. ośrodkach wypoczynkowych
     3. motelach, zajazdach
     4. schroniskach turystycznych
     5. sanatoriach, uzdrowiskach
     6. biurach podróży
     7. firmach cateringowych
     8. we własnym pensjonacie lub gospodarstwie agroturystycznym
     9. administracji samorządowej, zajmującej się usługami hotelarskimi
     10. branżowych organizacjach i stowarzyszeniach
    • Kobieta komputer zdjęcie utworzone przez Drazen Zigic - pl.freepik.com
  • Zdjęcia wykorzystane na podstronie:
   Rolnictwo zdjęcie utworzone przez aleksandarlittlewolf - pl.freepik.com
   Kobieta komputer zdjęcie utworzone przez Drazen Zigic - pl.freepik.com
   Jazda konna zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com
  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
   • Dowspuda 10, 16-420 Raczki Poland
   • sekretariat@zsdowspuda.pl
   • 87 5685 103