• Realizacja projektu została zakończona.

   • Staże zawodowe

    Dla trzynastu uczestników i uczestniczek projektu "Programuj swój zawód" otworzyła się szansa skorzystania z uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez odbycie staży zawodowych w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych. W Gospodarstwie Agroturystycznym we Wronkach staż odbywa siedmiu uczniów klas rolniczych natomiast sześć dziewcząt z klas o profilu hotelarskim w Centralnym Ośrodkiem Sportu Rekreacyjnego Ośrodek w Wilkasach.


    Prawo jazdy kat. B

    Prawo jazdy  we współczesnych czasach to standard. Uczniowie naszej szkoły mają drugi raz szansę pozyskać umiejętność prowadzenia samochodu osobowego. W roku szkolnym 2013/2014 ruszyła rekrutacja na II turę kursu na prawo jazdy kat. B. w projekcje "Programuj swój zawód". Zainteresowanie tego typu wsparciem było ogromne, do kursu zakwalifikowało się 11 dziewcząt i 9 chłopców. 


    Wycieczka do Warszawy

    W ramach zajęć z języka angielskiego "Angielskie last minute", 40 osobowa grupa uczniów i uczennic z Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy. W programie wycieczki znalazły się: XXI Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem oraz spektakl w Teatrze Narodowym.


    Kurs Barmański I stopnia

    Nowy rok 2014 to nowe wyzwania przed uczestnikami projektu "Programuj swój zawód". W pierwszy weekend stycznia, 20 uczestników i uczestniczek rozpoczęło kurs barmański w Hotelu Szyszko przy ul. Innowacyjnej 3 w Suwałkach. Pod czujnym okiem Pana Mariusza Grzesika z Firmy "Absynt" kursanci poznawali teoretycznie i praktycznie arkana zawodu Barmana. Tematyka kursu, w części teoretycznej i praktycznej, skupiła się na obowiązkach i wizerunku zawodu Barmana, etyce pracy w zespole oraz poznaniu sprzętu i zasadach komponowania napojów mieszanych.


    Kurs Kelnerski

    Rynek pracy stawia coraz większe wymagania nawet młodym, początkującym kelnerom, zmuszając do poznawania wiedzy daleko idącej poza, jakby się uważało, najważniejsze elementy pracy kelnera, czyli nakrywanie stołu i podawanie potraw. To nie tylko wiedza praktyczna ale cechy osobowościowe wpływają na całokształt zawodu kelnera. Jak tego dokonać, 20 uczestników i uczestniczek projektu „Programuj swój zawód” uczyło się w Hotelu Szyszko na ul. Innowacyjnej 3 w Suwałkach. Celem szkolenia było uzyskanie kwalifikacji zawodowych kelnera. Doskonalenie wiedzy i umiejętności wykonywania działań w zakresie organizacji i techniki obsługi konsumenta polskiego i zagranicznego, kompleksowej obsługi imprez, przyjęć i bankietów ale również nabycie kompetencji interpersonalnych pozwalających wejść na rynek pracy.


    Kurs "AgroWWW.tronik"

    To już ostatnia, trzecia grupa z kursu "AgroWWW.tronik" została przeszkolona z zakresu budowania strony internetowej. Piętnaście osób wzięło udział w konkursie na najciekawszą stronę internetową. Pierwsze miejsce zajął Skorupski Damian, drugie Majewski Arkadiusz. Na trzecim miejscu znalazł się Miłowicki Michał. Laureaci konkursu otrzymali ciekawe nagrody.


    Staże zawodowe

    Wakacje 2013 to pracowity czas dla uczestników projektu „Programuj swój zawód”. Czterdzieścioro uczestników i uczestniczek z klas o profilu technik hodowca koni, technik hotelarstwa i obsługi konsumenta miało możliwość podnieść swoje kompetencje zawodowe w profesjonalnych ośrodkach przyjmujących gości o różnych zainteresowaniach i potrzebach. Młodzież nabywała swoje umiejętności zawodowe w Centralnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkasach i Ośrodku Jazdy Konnej „Bór” w Toporzysku. Młodzież podczas stażu zdobyła cenne i praktyczne umiejętności ale też poznała ciekawych i wartościowych ludzi z którymi nawiązała przyjaźnie. Staże zakończyły się uroczystym rozdaniem zaświadczeń.


    Kurs – Pracownik branży turystycznej

    W ramach projektu „Programuj swój zawód” 20 uczestników miało zagwarantowane 40 godzin kursu „Pracownik branży turystycznej”, a zajęcia prowadzone były przez doświadczoną kadrę pedagogiczną w formie II modułów – „Żywienie turystów” oraz „Zakładanie i prowadzenie działalności turystycznej”. Kurs zakończył się uroczystym wręczeniem zaświadczeń. W trakcie trwania zajęć młodzież korzystała z pomocy dydaktycznych zakupionych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


    Daliśmy się poznać

    Uczniowie III klas gimnazjum wraz z rodzicami, dosłownie za moment, będą musieli podjąć bardzo ważną decyzję. Większość nie zdecydowała ostatecznie jaka szkoła średnia będzie najbardziej odpowiednia. Wątpiący, poszukujący dodatkowej wiedzy i informacji 4 marca br. wybrali się na X Suwalskie Spotkania Edukacyjne. Właśnie tego dnia w pachnących jeszcze świeżością murach Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód ofertę edukacyjną zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć również nas. Oprócz stoiska, materiałów informacyjnych, przysmaków przygotowaliśmy również dodatkową atrakcję. Zespół Szkół w Dowspudzie promował nikt inny, jak patron naszej szkoły generał Ludwik Michał Pac, wraz z małżonką. Poprzez ten performance zaprezentowaliśmy najważniejsze wartości dla Zespołu Szkół w Dowspudzie tożsamość, wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne zaplecze naukowe. Odwiedzający nas gimnazjaliści pytali o lokalizację szkoły, ofertę zajęć dodatkowych i nowy zawód w ofercie zespołu – technik weterynarii. - W Dowspudzie jest bardzo dobra kadra, która przygotowuje nas do pracy w wybranym zawodzie. Mój kierunek daje duży wachlarz możliwości zatrudnienia: od lecznic, przez przetwórstwo mięsne, po inspekcje weterynaryjne – wyjaśnia Krzysztof uczeń pierwszej klasy technikum weterynarii. Dodatkowe atuty naszej szkoły stanowią dwa projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o czym informowaliśmy być może naszych przyszłych uczniów i/lub uczestników bezpłatnych kursów i zajęć dodatkowych.


    Nowoczesne nauczanie = nowoczesne technologie

    Zaawansowane rozwiązania z branży IT wykorzystywane są niemal w każdej działalności. Informacje pozyskiwane z Internetu stały się podstawą decyzji zakupowych. Dzisiaj każda firma powinna posiadać stronę internetową, adres elektroniczny i być obecna w mediach społecznościowych. Przybliżenie tego typu zagadnień było głównym celem dodatkowych zajęć z informatyki: „AgroWWW.tronik” Zajęcia, trwające od października do grudnia 2012 roku, miały na celu podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic naszej szkoły. O szczegółach mówi prowadzący Andrzej Wojnowski: „Młodzież w trakcie 24 godzin, w tym zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning, zakładała konta użytkownika na platformie edukacyjnej, tworzyła strony internetowe w prostym języku HTML, umieszczała multimedia na stronach, z zachowaniem polityki prywatności. Myślę, że nowo nabyte umiejętności, zwiększą szanse uczestników na zdobycie ciekawej pracy” - podsumowuje trener z informatyki. Zajęcia zakończyły się wyłonieniem zwycięzców na najciekawszą stronę WWW. Miejsce I zajęła Anna Łapińska z klasy II H, następnie II miejsce zajął Marek Szlaszyński z klasy I A i miejsce III Katarzyna Zagórska z klasy II B. Rywalizacja była „krwawa” i zaciekła do ostatnich minut rozstrzygnięcia konkursu. W grę wchodziły nagrody ufundowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


    Jaka/ jaki jestem?

    Pytanie wydawałby się banalne, ale trudno na nie jednoznacznie odpowiedzieć – szczególnie młodym ludziom. Z tego powodu stało się ono jednym z głównych problemów poruszanych podczas warsztatów doradztwa zawodowego. W ramach projektu odbywają się zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym Agnieszką Zackiewicz. Celem zajęć jest samopoznanie, określenie ścieżki kariery zawodowej oraz nauka autoprezentacji i przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Podczas zajęć kształtowane są partnerskie relacje między płciami i promowane postawy szacunku dla odmienności i różnic. Ważnym elementem warsztatów jest blok poświęcony atrakcyjności pracownika na rynku pracy. W ramach dyskusji na ten temat uczniowie poznali zawody przyszłości, specjalizacje szczególne poszukiwane przez pracodawców oraz realia rynkowe.


    „Kurs AgroKoń”

    „Polska północno-wschodnia to idealne miejsce do uprawiania turystyki konnej – zaznacza Anna Szymborska, koordynator… Dlatego bardzo się cieszę, że w ramach projektu udało się kurs tematyczny.” W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę potrzebną do prowadzenia działalności agroturystycznej z wykorzystaniem koni, poznają przepisy prawne oraz nauczą się oceniać umiejętności jeździeckie turysty i organizować krótkie przejażdżki konne. Zajęcia z jazdy konnej, prowadzone przez instruktorów Ewę Kłoczko i Bogusława Mazurkiewicza, w terenie stały się wizytówką szkoły rozpoznawalną dla kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki w naszej placówce, a dla całego regionu wzorcowym przykładem zrównoważonego rozwoju poprzez edukację do ekoturystyki. W takcie zajęć jest wykorzystywany sprzęt jeździecki oraz podręczniki zakupione w ramach projektu pt. „Zawodowy skok bez przeszkód - program rozwojowy Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie” współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


    "Obalamy stereotypy – szkolenie z równości szans"

    Czy kobiety dyskryminowane są przez pracodawców? Czy zarabiają mniej niż mężczyźni, nawet jeśli zajmują podobne stanowiska? Jaka jest społeczna rola kobiet? Dlaczego tak wiele kobiet jest ofiarami przemocy domowej? Te pytania, jak i wiele stawiają już nie tylko „wojujące feministki”, ale też wiele instytucji, ośrodków badawczych. Dyskusja nad metodami zrównania statusu kobiet i mężczyzna trwa od lat. Działania mające na celu zwiększenie równości znalazły swoje odzwierciedlenie w polityce gender mainstreaming, propagowanej głównie przez Unię Europejską. Projekt „Programuj swój zawód” również uwzględnia tę problematykę. W ramach działań z tego obszaru 27 października 2012 roku odbyło się szkolenie personelu zaangażowanego w realizację projektu. Spotkanie w głównej mierze dotyczyło równości szans kobiet i mężczyzn. Dyskusja na szkoleniu skupiła się wokół kwestii wzbudzających najwięcej kontrowersji: mitów, stereotypów, wzorców zachowań powielanych od pokoleń. Spotkanie miało na celu uświadomić znaczenie równości szans, nie tylko w życiu codziennym, ale również w odniesieniu do wykonywanych zadań projektowych. Szkolenie w postaci warsztatu i dyskusji poprowadziła Ewa Anna Kłoczko, a zostało ono sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego.


    "Po pierwsze: informacja"

    Szkoła w Dowspudzie zorientowana jest na ciągły i wszechstronny rozwój młodzieży podejmującej naukę w jej murach. To właśnie z myślą o uczniach powstał kolejny projekt „Programuj swój zawód”, a poprzedni „Zawodowy skok bez przeszkód – program rozwojowy Zespołu Szkół im. gen. L. M Paca w Dowspudzie” zakończył się w listopadzie 2011 roku. W ramach nowego projektu zostaną zorganizowane kursy: pracownik branży turystycznej, na prawo jazdy kat. B i kelner-barman oraz szereg zajęć pozalekcyjnych. Nieodłącznym elementem kursów będą staże, odbywane u lokalnych przedsiębiorców. „Taki rodzaj współpracy to same plusy” – tłumaczy Anna Szymborska, koordynator projektu – „pracodawcy w ramach praktyk, będą mieli okazję poznać potencjalnych pracowników i nie będą musieli w przyszłości zabiegać o pracowników spoza terenów swojej działalności. Młodzież zdobędzie pierwsze zawodowe szlify”. Ponieważ siłą działania jest siła informacji w dniu 01 października 2012 roku o godzinie 15.15 odbyło się spotkanie z rodzicami zainteresowanymi udziałem ich pociech w projekcie, na którym zostały omówione założenia projektu, regulamin uczestnictwa w nim i zakładane formy wsparcia. Uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne oraz wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

   • Lista galerii

    brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
   • Dowspuda 10, 16-420 Raczki Poland
   • sekretariat@zsdowspuda.pl
   • 87 5685 103