• Realizacja projektu została zakończona.

   • Modelowanie osobowości – grupowe zajęcia z pedagogiem.

    Już ostatnia grupa naszych uczestników odbyła zajęcia z pedagogiem. Przeprowadziła je trenerka z bogatym doświadczeniem zawodowym Pani Maria Kowalewska. Głównym celem zajęć była poprawa efektywności przyswajania treści programowym, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Zaangażowanie i satysfakcja uczestników wskazują na celowość podjętych działań w projekcie „Zawodowy kompas”. Szkoda tylko, że to już ostatnia tura takich spotkań…….


    Wycieczka edukacyjna do Poznania

    W kolejną podróż czas ruszyć!!!!!! Tym razem następna drużyna „Zawodowego kompasu” obrała sobie za cel Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, gdzie prezentowano setki zwierząt i dziesiątki rozwiązań dla gospodarstw  specjalistycznych, dostawców i hobbystów. Podczas wystawy zobaczyliśmy: konie, bydło ras mięsnych i mlecznych, trzodę chlewną, owce, kozy, zwierzęta futerkowe (króliki, szynszyle i nutrie), drób, strusie, ekspozycję ras rodzimych (bydło, konie, trzoda chlewna, drób, owce i kozy, zwierzęta futerkowe), ślimaki hodowlane, ryby, pszczoły, ryby słodkowodne, gołębie rasowe i pocztowe, alpaki, lamy, jelenie, bawoły wodne, wielbłądy, daniele hodowlane, żubronie. Spotkanie w Poznaniu to nie tylko wystawa, ale też możliwość poznania najnowszych rozwiązań hodowlanych.

    Po bardzo owocnych i obfitujących w ciekawostki hodowlane „oględzinach” ruszyliśmy na podbój pięknego Poznania. Poznańskie koziołki, rogale św. Marcina, Ostrów Tumski, to tylko nieliczne atrakcje jakie zostały nam przedstawione. Cudowny dzień zakończyliśmy spektaklem „Granica” w Teatrze Polskim.

    Po zasłużonym odpoczynku ruszyliśmy w kierunku domu, ale tak trochę „na około”. Nie mogliśmy nie skorzystać z okazji i zajrzeć do urokliwego zamku w Kórniku oraz odwiedzić Sanktuarium Maryjne w Licheniu, gdzie natchnieni nowym duchem J byliśmy gotowi na powrót i snucie nowych planów naukowych i podróżniczych.


    Wycieczka edukacyjna do Wrocławia

    Kolejny wyjazd edukacyjny dla uczestników projektu „Zawodowy kompas” odbył się w dniach 28-29 marca 2015 roku we Wrocławiu. Uczniowie wraz z opiekunem wycieczki Panią Anną Szymborską mieli okazję zwiedzić to piękne miasto i zobaczyć najciekawsze zabytki. Zwiedzanie zaczęło się od obejrzenia Panoramy Racławickiej- to wspaniałe arcydzieło zachwyciło wszystkich swą oryginalnością i wielkością kunsztu malarskiego. Następnym punktem była Politechnika Wrocławska na które odbyły się zajęcia z chemii. Uczniowie zwiedzili również Halę Stulecia, stare miasto, Afrykarium oraz Zoo. Podziwiali również Wrocław z najwyższego budynku w mieście czyli Sky Tower. Noc spędzili w 3-gwiazdkowym hotelu Ibis Styles Wrocław. Do domu wrócili szczęśliwi oraz pełni wrażeń.


    Kurs inseminacji zwierząt gospodarskich

    Mamy kolejnych inseminatorów !!!!!! Wzorem poprzedniej zimy, kolejna grupa uczestników projektu „Zawodowy kompas” ruszyła w nieznane by zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Kurs organizowała firma „Top Gen” Sp. z o.o., której siedziba mieści się w Głubczycach, w województwie opolskim, więc podróż na drugi koniec Polski „trochę” zajęła.

    W czasie kursu uczestnicy zapoznali się z przepisami bhp inseminatora, poznali zagadnienia z anatomii i fizjologii rozrodu zwierząt, pracowali z dokumentacją hodowlaną, a przede wszystkim ćwiczyli zabiegi inseminacyjne. Zajęcia praktyczne zaczęły się już pierwszego dnia i obejmowały naukę inseminacji krów na wypreparowanych macicach samic w rzeźni należącej do organizatorów kursu, czyli firmę „Top Gen” Sp. z o.o. w Głubczycach.

    Wiedzę i umiejętności naszych uczniów oceniano w trakcie egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego. Oczywiście żywe zainteresowanie tematyką oraz zapał do wykonywania ćwiczeń praktycznych spowodowało, że nauka przyswajała się „sama”, więc i wyniki egzaminów były łatwe do przewidzenia. Uczniowie z nowymi dokumentami potwierdzającymi zdobytą wiedzę wrócili dumni do domów.


    Modelowanie przyszłości zawodowej

    Jedną z niewielu rzeczy, które wiadomo na pewno o dzisiejszym rynku pracy, jest ta, że rynek jest bardzo konkurencyjny. Młode osoby myślące poważnie o swojej przyszłości zawodowej nie mają obecnie wyjścia – muszą aktywnie o nią zadbać. Jak to zrobić?

    Do planowania własnej kariery zawodowej warto podejść kompleksowo – skorzystać z kilku możliwości równocześnie. Z jednej strony wykorzystać narzędzia, z którymi pracuje się samodzielnie. Z drugiej strony – udać się po wsparcie do osób, które profesjonalnie zajmują się doradztwem zawodowym.

    Projekt „Zawodowy kompas” dysponuje taką osobą, która swoim doświadczeniem i wiedzą stara się podnieść świadomość naszych uczestników w zakresie samopoznania posiadanych zasobów i możliwości pod kątem dojrzałego dysponowania własnym potencjałem na rynku pracy. Osobą tą jest Pani Agnieszka Bucewicz, która regularnie spotyka się z naszymi uczniami na indywidualnych zajęciach.


    Modelowanie osobowości - zajęcia z pedagogiem

    Kolejna 10-cio osobowa grupa uczestników projektu „Zawodowy kompas” ukończyła grupowe spotkania z pedagogiem. Zajęcia przeprowadziła Pani Magdalena Pająk -  specjalistka od technik efektywnego uczenia się i rozwijania procesów poznawczych. Głównym celem zajęć było poprawienie efektywności przyswajania treści programowym, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych.


    Modelowanie osobowości – indywidualne spotkania z psychologiem

    Osobowość jest terminem wieloznacznie rozumianym i różnorodnie definiowanym. Modelowanie osobowości polega na zidentyfikowaniu i uświadomieniu stosowanych mechanizmów obronnych, zmotywowaniu uczestnika do adekwatnego odbioru rzeczywistości i dojrzałego radzenia sobie z problemami. Taką formę indywidualnych  zajęć można też znaleźć w bogatej ofercie projektu „Zawodowy kompas”. Warsztaty prowadzone są przez profesjonalną trenerkę Panią Agnieszkę Winnik-Pomichter, cenionego psychologa z wieloletnim doświadczeniem. Projekt zapewnia każdemu uczestnikowi projektu możliwość spotkania się z Panią Agnieszką.


    Trudne związki

    Z nowym rokiem rozpoczęły się również kolejne zajęcia z serii „Trudne Związki”, czyli poznajemy chemię na nowo. Zajęcia mają na celu wyrównanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości z dziedziny chemii nieorganicznej i organicznej. Prowadzone są przez Panią Profesor Emilię Szmigielską – doświadczoną trenerkę w tej dziedzinie. Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni w materiały i pomoce dydaktyczne, których zakup został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czeka ich również wyjazd studyjny do Uczelni Wyższej we Wrocławiu.


    Animal Productions

    Rozpoczął się nowy rok szkolny a z nim nowa tura zajęć pozalekcyjnych dla naszych uczestników projektu „Zawodowy kompas”. Zajęcia programowe z języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo prowadzone są przez Panią Profesor Elżbietę Fiedorowicz. Są one prowadzone z zastosowaniem obcojęzycznych programów komputerowych do nauki anatomii i fizjologii zwierząt. Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni w materiały i pomoce dydaktyczne, których zakup został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestników czeka bardzo atrakcyjny wyjazd edukacyjny na Międzynarodowe Targi Hodowlane oraz wizyta studyjna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.


    Staże zawodowe 2014

    Tegoroczne wakacje, jak i poprzednie, były bardzo pracowite dla naszej młodzieży. W tym roku również ugościł nas Instytut Naukowo-Technologiczny Zakład Doświadczalny w Biebrzy ale także Stadnina Koni „Nad Wigrami” w Mikołajewie. Staże odbywały się w lipcu i sierpniu a ich głównym celem było nabycie umiejętności praktycznych pogłębiających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych w ramach wybranego kierunku kształcenia i specjalizacji oraz podniesienie kompetencji zawodowych. Opiekunami naszych stażystów byli Pan Sławomir Chrzanowski, dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy oraz Pani Anna Jabłońska-Sęk, kierownik biura Stadniny Koni „Nad Wigrami” . Zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi z naszymi uczniami oraz wspierali i pomagali im w trudnych sytuacjach. Staże zawodowe zakończyły się uroczystym rozdaniem zaświadczeń oraz wypłatą stypendiów stażowych.


    Wyjazd edukacyjny uczestników Rolfach’u i Animal Productions

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii. Na starcie tj. w 1999 r. UWM miał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach. UWM niemal od dnia powstania intensywnie się rozwija. Znacznie zwiększyła się jego baza dydaktyczna i naukowa. Uczelnia zakupiła nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni, które stały się głównym celem wyjazdu edukacyjnego uczniów naszego projektu, a w szczególności uczestników zajęć pozalekcyjnych z produkcji roślinnej „Rolfach” oraz produkcji zwierzęcej „Animal Productions”.

    Obie grupy szczególnie upatrzyły sobie Wydział Bioinżynierii Zwierząt i ich katedry. Rolfach skupił swą uwagę na Katedrze Żywienia Zwierząt I Paszoznawstwa. Katedra ta, dzięki wyposażeniu swoich laboratoriów, umożliwiła naszym uczestnikom dokonania analizy przywiezionych prób roślin uprawianych na poletkach doświadczalnych w szkole.  Animal Prodictions skoncentrowała się na katedrze Towaroznawstwa I Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych. Szeroki wachlarz możliwości przedstawiony w trakcie pobytu naszej młodzieży na Uczelni spowodował większe zainteresowanie nauką i znacząco wpłynął na chęć dalszego poznawania i poszerzania swojej wiedzy.

    Naukowy dzień został zwieńczony spektaklem w Teatrze im. S.Jaracza, a po noclegu grupy ruszyły na zwiedzanie najciekawszych miejsc w Olsztynie i jego okolicach. Młodzież uczestniczyła w żywej lekcji historii zorganizowanej przez Olsztyńskie Bractwo Rycerskie, odwiedziła Park Etnograficzny w Olsztynku a największym zainteresowaniem uczestników cieszyła się Galindia - kraina historycznego plemienia Galindów, położona  na półwyspie u ujścia rzeki Krutyni do Jeziora Bełdany. Obejmuje obszar około 20 ha w centrum Puszczy Piskiej  na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Po przywitaniu przez jednego z wojów oraz po posiłku dokonano wyboru naszego wodza oraz jego żon i dworu. Młodzież została zapoznana z historią kultury plemienia Galindów w bardzo ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Było mnóstwo śmiechu i bardzo dobrej zabawy.


    Modelowanie osobowości - zajęcia z pedagogiem

    Kolejna 10-cio osobowa grupa uczestników projektu „Zawodowy kompas” ukończyła grupowe spotkania z pedagogiem Panią Małgorzatą Ewą Tomczak. Jest ona specjalistką technik efektywnego uczenia się i rozwijania procesów poznawczych. Głównym celem zajęć było poprawienie efektywności przyswajania treści programowym, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych.


    Kurs prawa jazdy kat. C1

    Prawo jazdy, tak jak dowód osobisty, stało się dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego samochodu, dla innych - źródło utrzymania rodziny.

    Projekt „Zawodowy kompas” umożliwił zdobycie kategorii C1 przez 20 uczestników kursu.

    Kategoria C1 uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Ponadto uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Uczestnicy ubiegający się o  kategorię C1 musieli mieć ukończone 18  lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 było posiadanie kategorii B prawa jazdy.


    Wyjazd do Wrocławia

    Wrocław - jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – 632 067 mieszkańców, piąte pod względem powierzchni – 293 km². Wrocław jest również jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich.

    Właśnie ten kierunek obrała sobie grupa uczestników projektu „Zawodowy kompas”, która uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych „trudne związki”. Wyprawa rozpoczęła się o bardzo wczesnych godzinach porannych (wręcz w nocy!), gdyż, niestety, czekało nas pokonanie ponad 600 kilometrów. Po żmudnej podróży, w końcu dotarliśmy do celu. Miasto spełniło nasze najskrytsze oczekiwania – rzeczywiście możne je uznać najpiękniejszym miastem Polski. I choć ze Starówkę ciężko było opuszczać, to głównym celem wyjazdu był Uniwersytet Wrocławski, a głównie wydział chemii. Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie. Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 40 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

    Na deser, już w drodze powrotnej, następnego dnia, zwiedziliśmy jeszcze zespół poklasztorny w Lubiążu. To drugi, największy obiekt sakralny na świecie, perła śląskiego Baroku. A i miejsce spoczynku książąt z linii Piastów.

    Myślę, że taka wyprawa na długo pozostanie w pamięci uczestników, nie tylko ze względu na ogromną liczbę kilometrów które pokonaliśmy.


    Animal production

    Choć po angielsku każdy z nas w miarę się „dogada”, to już język specjalistyczny – zawodowy robi mam dużo więcej trudności, a czasami wręcz stanowi „czarną magię”. Projekt „Zawodowy kompas” i w tej dziedzinie postarał się pomóc. Zajęcia „Animal productions” to zajęcia uwzględniające specyfikę języka angielskiego w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Lektorat przeprowadzany jest z zastosowaniem innowacyjnych, obcojęzycznych programów komputerowych obejmujących zagadnienia z anatomii i fizjologii zwierząt. Swoje umiejętności uczestnicy mogli sprawdzić w czasie wyjazdu na Międzynarodowe Targi Hodowlane do Poznania.


    Rolfach

    Poznanie arkanów uprawy roli i roślin to główny cel zajęć prowadzonych pod hasłem „Rolfach” w ramach projektu „Zawodowy kompas”. Uczestnicy tych zajęć szlifują tu swoją wiedzę i umiejętności w doborze metod uprawowych, określają wpływ siedliska na jakość i ilość plonowania, rozpoznają rośliny w różnym stadium rozwoju oraz określają dobór zabiegów pielęgnacyjnych. Uzupełnianie i nabywanie nowej wiedzy odbywa się nie tylko czysto teoretycznie. Uczestnicy, w trakcie zajęć, założyli poletka doświadczalne, na których sprawdzają praktycznie zdobyte umiejętności. Kolejnym efektem zajęć są też zielniki, którym uczestnicy poświęcają znaczną część czasu, wynikającą ze zbiorów roślin, ich wysuszenia i opracowania w formie klasera. Taka praktyczna nauka jest bardzo rozwijająca i na pewno po niej nikt już nie będzie miał problemu z odróżnieniem Mniszka lekarskiego od Mlecza.


    Trudne związki

    Podstawowym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych, powodujących, że np. z jednej substancji powstają dwie, albo z dwóch jedna. Współczesna chemia stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym. Szuka też zależności między właściwościami substancji a ich składem i strukturą atomową.

    Niby takie proste, a jednak………”trudne związki”…….

    Projekt „Zawodowy kompas” wziął sobie za cel i tę dziedzinę nauki. Zajęcia pozalekcyjne przede wszystkim mają wyrównać braki w opanowaniu podstawowych umiejętności, motywowaniu ucznia do samodzielnej pracy poprzez ćwiczenia modelowe i gry dydaktyczne oraz kształceniu szeregu innych niezbędnych umiejętności. W celu poszerzenia horyzontów chemicznych grupa odbędzie wyjazd studyjny do Uczelni Wyższej we Wrocławiu.


    Kurs inseminacji zwierząt gospodarskich

    Nie tylko w wakacje nasi uczniowie nie mają czasu na odpoczynek. Ferie również mają zapracowane. Początek lutego to termin odbycia kursu inseminacji zwierząt gospodarskich w ramach projektu „Zawodowy kompas”. Bladym świtem, przy siarczystym mrozie nasi uczniowie ruszyli w „nieznane”. Kurs organizowała firma „Top Gen” Sp. z o.o., której siedziba mieści się w Głubczycach, w województwie opolskim, więc czekała ich baaaaaardzo długa droga. Po 15-to godzinnej podróży, zmęczeni ale ciekawi nowych wyzwań, dotarli na miejsce, gdzie czekali już na nich organizatorzy kursu, którym towarzyszyła wczesna wiosna. W czasie kursu uczestnicy zapoznali się z przepisami bhp inseminatora, poznali zagadnienia z anatomii i fizjologii rozrodu zwierząt, pracowali z dokumentacją hodowlaną, a przede wszystkim ćwiczyli zabiegi inseminacyjne. Zajęcia praktyczne zaczęły się już pierwszego dnia i obejmowały naukę inseminacji krów na wypreparowanych macicach samic w rzeźni należącej do organizatorów kursu, czyli firmę „Top Gen” Sp. z o.o. w Głubczycach. Po tygodniowych zmaganiach z materiałem do nauczenia, sprzętem inseminacyjnym i zwierzętami, które uczestnicy inseminowali, przyszedł czas na egzamin końcowy. Na szczęście nie przysporzył on większych trudności naszym uczniom, którzy po powrocie do domu (znowu 600 km w pociągu!) mogli się pochwalić swoimi nowymi uprawnieniami i umiejętnościami.


    Kurs kombajnisty

    Następna tura kursu „kombajnisty” już za nami. Kolejni uczestnicy, dzięki projektowi „Zawodowy kompas”, zdobyli niezbędne uprawnienia wymagane do prowadzenia kombajnu zbożowego. Kurs obejmował 34 godziny zajęć teoretycznych i po 2 godziny jazdy kombajnem na każdego uczestnika. Problematyka, jaka była poruszana podczas zajęć zawierała treści z budowy kombajnu zbożowego, obsługę techniczną, bezpieczeństwo i higienę pracy kombajnem oraz wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów na drogach publicznych. Od kandydatów wymagano posiadania prawa jazdy kategorii T lub B. Kurs przeprowadzili: Firma Usługi Szkoleniowe i Zarządzanie Władysław Grygo z Olecka.


    Staże zawodowe

    Dla większości uczniów okres wakacyjny to czas zasłużonego odpoczynku, zaplanowanych wyjazdów, zabaw i relaksu. Dla większości, bo nie dla wszystkich. Nasi uczniowie wybrali inny sposób spędzania wakacyjnej przerwy szkolnej. Postawili na dokształcanie się poprzez pracę. W okresie lipca i sierpnia, w ramach projektu „Zawodowy kompas”, 20 uczniów naszej szkoły wyjechało na staż zawodowy do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy. Głównym celem staży było nabycie umiejętności praktycznych pogłębiających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych w ramach wybranego kierunku kształcenia i specjalizacji oraz podniesienie kompetencji zawodowych. Uczniowie mieli szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności zawodowych. W ramach projektu „Zawodowy kompas” stażyści mieli zapewnione zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz zostali wyposażeni w odzież ochronną. Opiekę nad stażystami sprawował Pan Sławomir Chrzanowski, dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy, który zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi z naszymi uczniami oraz wspierał i pomagał im w trudnych sytuacjach. Staże zawodowe zakończyły się uroczystym rozdaniem zaświadczeń oraz wypłatą stypendiów stażowych, które dodatkowo utwierdziły naszych uczestników, że nauka poprzez pracę daje też i wymierne korzyści.


    Kurs chemizacyjny

    W dniach 11 i 12 maja 2013r. odbył się kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Uczniowie zdobyli podstawowe wiadomości z zakresu nabywania i stosowania środków ochrony roślin i zagrożeń wynikających z ich niewłaściwego stosowania. Poznali metody zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko oraz zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu tych środków. Oceniali zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy jak również posiedli wiedzę o postępowaniu w przypadku zatruć oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków. Część praktyczna kursu obejmowała zagadnienia związane z techniką wykonywania zabiegów w ochronie roślin, a szczególnie z przygotowaniem opryskiwaczy, badaniem ich sprawności technicznej i ich użytkowaniem. Kurs zakończył się egzaminem, który pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy kursu. Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanym umiejętnościom będą mogli bezpiecznie wykonywać wszystkie zabiegi związane z ochroną roślin.


    Modelowanie przyszłości zawodowej

    Orientacja w zjawiskach zachodzących na rynku pracy oraz warunkach i możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy jest niezbędną wiedzą, którą powinni posiadać dziś młodzi ludzie. Dlatego też w ramach projektu „Zawodowy kompas” 22 kwietnia 2013 r. rozpoczęły się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym Panią Agnieszką Bucewicz. Zajęcia te mają za zadanie podnieść świadomość uczniów w zakresie samopoznania, czyli posiadania zasobów i możliwości pod kątem dojrzałego dysponowania własnym potencjałem na rynku pracy.


    Modelowanie osobowości – zajęcia z pedagogiem

    W ramach projektu „Zawodowy kompas” 17 kwietnia 2013 r. rozpoczęły się grupowe zajęcia z pedagogiem Panią Małgorzatą Ewą Tomczak. Jest ona specjalistką technik efektywnego uczenia się i rozwijania procesów poznawczych. Głównym celem zajęć jest poprawa efektywności przyswajania treści programowym, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Jest to pierwsza tura takich zajęć i wzięło w nich udział 10 naszych uczniów.


    Modelowanie osobowości – indywidualne zajęcia z psychologiem

    Brak motywacji do nauki chyba każdego z nas kiedyś „dopadł”. Dlatego też, w ramach projektu „Zawodowy kompas”, od 18 kwietnia 2013 r. rozpoczęły się indywidualne zajęcia z psychologiem ukierunkowane na odbudowę tej motywacji, pogłębienie wiary we własne możliwości oraz wzmocnienie świadomości uczęszczania na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Zajęcia przeprowadzane są przez profesjonalną trenerkę Panią Agnieszkę Winnik-Pomichter, cenionego psychologa z wieloletnim doświadczeniem.

   • Lista galerii

    brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
   • Dowspuda 10, 16-420 Raczki Poland
   • sekretariat@zsdowspuda.pl
   • 87 5685 103